PAP / tk
Dwie nienaruszone od kilkuset lat krypty ze szczątkami arcybiskupów gnieźnieńskich odkryto w podziemiach katedry w Łowiczu. Doskonale zachowała się szata pogrzebowa, buty, mitra biskupia szyta złotą nitką i drobne elementy - jak krzyżyk czy pierścienie, z którymi duchownych złożono do grobu.
Dwie nienaruszone od kilkuset lat krypty ze szczątkami arcybiskupów gnieźnieńskich odkryto w podziemiach katedry w Łowiczu. Doskonale zachowała się szata pogrzebowa, buty, mitra biskupia szyta złotą nitką i drobne elementy - jak krzyżyk czy pierścienie, z którymi duchownych złożono do grobu.
KAI / tk
Abp Wojciech Polak wziął udział w modlitwie, podczas której kilkunastu księży dziękowało za dar 25-lecia kapłaństwa. Prymas Polski przypomniał im słowa, jakie podczas święceń w 1999 roku usłyszeli od abpa Henryka Muszyńskiego.
Abp Wojciech Polak wziął udział w modlitwie, podczas której kilkunastu księży dziękowało za dar 25-lecia kapłaństwa. Prymas Polski przypomniał im słowa, jakie podczas święceń w 1999 roku usłyszeli od abpa Henryka Muszyńskiego.
KAI / pzk
Budowanie standardów ochrony osób nieletnich w parafiach, szkołach i kościołach w Polsce w oparciu o nowelizację tzw. ‘ustawy Kamilka’ to główny cel tegorocznego, dwudniowego szkolenia odpowiedzialnych za prewencje w diecezjach, zakonach żeńskich i męskich, a także instytucjach kościelnych i świeckich. Spotkanie odbywa się w Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze.
Budowanie standardów ochrony osób nieletnich w parafiach, szkołach i kościołach w Polsce w oparciu o nowelizację tzw. ‘ustawy Kamilka’ to główny cel tegorocznego, dwudniowego szkolenia odpowiedzialnych za prewencje w diecezjach, zakonach żeńskich i męskich, a także instytucjach kościelnych i świeckich. Spotkanie odbywa się w Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze.
KAI / pk
- Podstawowym zadaniem Komisji Duchowieństwa KEP jest szeroko rozumiana troska o formację prezbiterów i przygotowanie programów formacji kapłańskiej w wyższych seminariach duchownych - wyjaśnia w rozmowie z KAI abp Wojciech Polak, kierujący jej pracami. Prymas podkreśla, że "ideałem duszpasterza nie jest ktoś zamknięty w sobie, czy w kręgu ludzi sobie podobnych, ale powinien być to człowiek otwarty, wychodzący na zewnątrz i zdolny do ewangelizowania w trudnych, niesprzyjających warunkach".
- Podstawowym zadaniem Komisji Duchowieństwa KEP jest szeroko rozumiana troska o formację prezbiterów i przygotowanie programów formacji kapłańskiej w wyższych seminariach duchownych - wyjaśnia w rozmowie z KAI abp Wojciech Polak, kierujący jej pracami. Prymas podkreśla, że "ideałem duszpasterza nie jest ktoś zamknięty w sobie, czy w kręgu ludzi sobie podobnych, ale powinien być to człowiek otwarty, wychodzący na zewnątrz i zdolny do ewangelizowania w trudnych, niesprzyjających warunkach".
KAI / tk
- W czasie dokonujących się po wyborach przemian kilkakrotnie już apelowałem o dialog i współpracę. Wskazywałem, że Polska nie jest i nie może być nigdy własnością takiej czy innej siły politycznej. Nie może ona jedynie co jakiś czas przechodzić przysłowiowo z rąk do rąk – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak w rozmowie z Katolicką Agencją Prasową.
- W czasie dokonujących się po wyborach przemian kilkakrotnie już apelowałem o dialog i współpracę. Wskazywałem, że Polska nie jest i nie może być nigdy własnością takiej czy innej siły politycznej. Nie może ona jedynie co jakiś czas przechodzić przysłowiowo z rąk do rąk – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak w rozmowie z Katolicką Agencją Prasową.
KAI / pzk
„Potrzeba odwagi, by pójść za Światłem, by Mu zawierzyć, dać się Mu pociągnąć, by kochać i niekiedy nawet wbrew nadziei, dawać świadectwo tej nadziei, która w nas jest” – mówił w uroczystość Objawienia Pańskiego w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak.
„Potrzeba odwagi, by pójść za Światłem, by Mu zawierzyć, dać się Mu pociągnąć, by kochać i niekiedy nawet wbrew nadziei, dawać świadectwo tej nadziei, która w nas jest” – mówił w uroczystość Objawienia Pańskiego w Gnieźnie Prymas Polski abp Wojciech Polak.
KAI / tk
- Nikt nigdy nie ma prawda niszczyć tego, co tak ogromnym wysiłkiem tylu pokoleń zostało tutaj, na tej ziemi, odbudowane - mówił prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. sprawowanej 27 grudnia w katedrze gnieźnieńskiej z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
- Nikt nigdy nie ma prawda niszczyć tego, co tak ogromnym wysiłkiem tylu pokoleń zostało tutaj, na tej ziemi, odbudowane - mówił prymas Polski abp Wojciech Polak podczas Mszy św. sprawowanej 27 grudnia w katedrze gnieźnieńskiej z okazji 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
PAP / jk
Jezus przyszedł na świat w Betlejem – tam, gdzie się nikt tego nie spodziewał – i tak przychodzi dzisiaj. Chce nadal przychodzić na świat właśnie w takich miejscach, po ludzku ostatnich i niechcianych – powiedział w wywiadzie dla PAP prymas Polski abp Wojciech Polak.
Jezus przyszedł na świat w Betlejem – tam, gdzie się nikt tego nie spodziewał – i tak przychodzi dzisiaj. Chce nadal przychodzić na świat właśnie w takich miejscach, po ludzku ostatnich i niechcianych – powiedział w wywiadzie dla PAP prymas Polski abp Wojciech Polak.
KAI / tk
- Człowieczeństwo wyraża się w uważności, w trosce o drugiego człowieka, w okazywanej mu bliskości, ale także w radosnej wdzięczności za to, czego sami od innych doświadczamy - mówił 6 grudnia w Lesznie prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodnicząc uroczystościom odpustowym ku czci św. Mikołaja.
- Człowieczeństwo wyraża się w uważności, w trosce o drugiego człowieka, w okazywanej mu bliskości, ale także w radosnej wdzięczności za to, czego sami od innych doświadczamy - mówił 6 grudnia w Lesznie prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodnicząc uroczystościom odpustowym ku czci św. Mikołaja.
KAI / pk
"Nie opuszczajcie się w gorliwości (…) W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali". Słowami św. Pawła Apostoła abp Wojciech Polak zachęcał księży egzorcystów do wypełniania ich niełatwej i odpowiedzialnej posługi. Jej aktualne wyzwania i zagadnienia, a także formacja intelektualna i duchowa były przedmiotem dorocznej konferencji, która zakończyła się dziś w Gnieźnie.
"Nie opuszczajcie się w gorliwości (…) W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie - wytrwali". Słowami św. Pawła Apostoła abp Wojciech Polak zachęcał księży egzorcystów do wypełniania ich niełatwej i odpowiedzialnej posługi. Jej aktualne wyzwania i zagadnienia, a także formacja intelektualna i duchowa były przedmiotem dorocznej konferencji, która zakończyła się dziś w Gnieźnie.
KAI / pk
- Kościół nie identyfikuje się z żadną partią polityczną. Taka identyfikacja byłaby zaprzeczeniem istoty Kościoła, tego czym on jest i do czego został powołany - mówi w rozmowie z KAI abp Wojciech Polak. Prymas odnosząc się do obecnej kampanii wyborczej apeluje o kulturę dialogu, przypominając, że "nie można szerzyć nienawiści i w imię własnych interesów niszczyć ludzi". - Osobiście apelowałbym o mniej etykietowania i czarnego PR, a więcej merytorycznej debaty - dodaje.
- Kościół nie identyfikuje się z żadną partią polityczną. Taka identyfikacja byłaby zaprzeczeniem istoty Kościoła, tego czym on jest i do czego został powołany - mówi w rozmowie z KAI abp Wojciech Polak. Prymas odnosząc się do obecnej kampanii wyborczej apeluje o kulturę dialogu, przypominając, że "nie można szerzyć nienawiści i w imię własnych interesów niszczyć ludzi". - Osobiście apelowałbym o mniej etykietowania i czarnego PR, a więcej merytorycznej debaty - dodaje.
KAI
„Człowiek ma prawo czerpać dla siebie z zasobów ziemi i korzystać z wszystkich dóbr stworzonych przez Boga, ale jednocześnie musi szanować prawa natury i przezwyciężać w sobie egoistyczną chęć panowania nad światem” - mówił 16 września w Poznaniu Prymas Polski abp Wojciech Polak.
„Człowiek ma prawo czerpać dla siebie z zasobów ziemi i korzystać z wszystkich dóbr stworzonych przez Boga, ale jednocześnie musi szanować prawa natury i przezwyciężać w sobie egoistyczną chęć panowania nad światem” - mówił 16 września w Poznaniu Prymas Polski abp Wojciech Polak.
KAI / pzk
Przed myleniem Kościoła z firmą czy korporacją przestrzegał 8 września w Ostrowie Kościelnym Prymas Polski abp Wojciech Polak. Przewodnicząc uroczystościom jubileuszowym w miejscowej parafii przypomniał, że jest ona przede wszystkim „wspólnotą życia, wiary i miłości”.
Przed myleniem Kościoła z firmą czy korporacją przestrzegał 8 września w Ostrowie Kościelnym Prymas Polski abp Wojciech Polak. Przewodnicząc uroczystościom jubileuszowym w miejscowej parafii przypomniał, że jest ona przede wszystkim „wspólnotą życia, wiary i miłości”.
KAI / pk
- Kościół musi być wierny Chrystusowi i temu wszystkiemu, co On dla niego zamierzył - mówił 3 września w Podstolicach Prymas Polski abp Wojciech Polak przypominając, że zamierzeniem tym z całą pewnością nie jest działalność socjalna, kulturalna, a tym bardziej polityczna, ale "wyznawanie z pokorą i odwagą wiary i świadczenie jej w miłosierdziu.
- Kościół musi być wierny Chrystusowi i temu wszystkiemu, co On dla niego zamierzył - mówił 3 września w Podstolicach Prymas Polski abp Wojciech Polak przypominając, że zamierzeniem tym z całą pewnością nie jest działalność socjalna, kulturalna, a tym bardziej polityczna, ale "wyznawanie z pokorą i odwagą wiary i świadczenie jej w miłosierdziu.
KAI / pzk
„Złakniony jest świat pokoju – chleba powszedniego, złakniona Ojczyzna jedności – chleba powszedniego, złakniona zgody, szacunku, zrozumienia, pomocy. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj, Panie!” – prosił podczas dożynek archidiecezjalno-wojewódzkich w Inowrocławiu Prymas Polski abp Wojciech Polak.
„Złakniony jest świat pokoju – chleba powszedniego, złakniona Ojczyzna jedności – chleba powszedniego, złakniona zgody, szacunku, zrozumienia, pomocy. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj, Panie!” – prosił podczas dożynek archidiecezjalno-wojewódzkich w Inowrocławiu Prymas Polski abp Wojciech Polak.
KAI / tk
- Nigdy nie powinniśmy mieszać się w bieżącą politykę, ani robić cokolwiek, co naraziłoby nas na taki zarzut – powiedział abp. Wojciech Polak w wywiadzie dla Stacji7. Rozmowę na temat kryzysów dotykających Kościół, przestępstw pedofilii i zaangażowania politycznego duchownych przeprowadził Marcin Makowski.
- Nigdy nie powinniśmy mieszać się w bieżącą politykę, ani robić cokolwiek, co naraziłoby nas na taki zarzut – powiedział abp. Wojciech Polak w wywiadzie dla Stacji7. Rozmowę na temat kryzysów dotykających Kościół, przestępstw pedofilii i zaangażowania politycznego duchownych przeprowadził Marcin Makowski.
PAP / tk
- Badamy skalę zgłoszeń wykorzystywania seksualnego małoletnich w diecezjach i zakonach męskich. Wyniki badań publikujemy – powiedział w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" metropolita gnieźnieński, prymas Polski abp Wojciech Polak.
- Badamy skalę zgłoszeń wykorzystywania seksualnego małoletnich w diecezjach i zakonach męskich. Wyniki badań publikujemy – powiedział w wywiadzie opublikowanym w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" metropolita gnieźnieński, prymas Polski abp Wojciech Polak.
KAI / tk
- Nie można zrozumieć Kościoła bez Chrystusa i nie można Chrystusa pojmować bez Kościoła – mówił w Skokach Prymas Polski abp Wojciech Polak. Podkreślił, że tylko idąc za Chrystusem jesteśmy w stanie wyjść z labiryntu naszych błędnych dróg, egoizmów i zapatrzenia w siebie.
- Nie można zrozumieć Kościoła bez Chrystusa i nie można Chrystusa pojmować bez Kościoła – mówił w Skokach Prymas Polski abp Wojciech Polak. Podkreślił, że tylko idąc za Chrystusem jesteśmy w stanie wyjść z labiryntu naszych błędnych dróg, egoizmów i zapatrzenia w siebie.
Archidiecezja gnieźnieńska / pk
Czerwiec to czas nie tylko święceń kapłańskich ale również mianowania proboszczów i przenosin księży na inne parafie. W archidiecezji gnieźnieńskiej zmiany personalne zatwierdził właśnie prymas Polski, abp Wojciech Polak.
Czerwiec to czas nie tylko święceń kapłańskich ale również mianowania proboszczów i przenosin księży na inne parafie. W archidiecezji gnieźnieńskiej zmiany personalne zatwierdził właśnie prymas Polski, abp Wojciech Polak.
KAI / pzk
Polscy biskupi odprawili Mszę św. w Stoczku Klasztornym. Po liturgii zwiedzali pomieszczenia, w których przed 70 laty – od 12 października 1953 roku przez prawie rok – władze komunistyczne więziły Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Mszy św. przewodniczył obecny Prymas, abp Wojciech Polak.
Polscy biskupi odprawili Mszę św. w Stoczku Klasztornym. Po liturgii zwiedzali pomieszczenia, w których przed 70 laty – od 12 października 1953 roku przez prawie rok – władze komunistyczne więziły Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Mszy św. przewodniczył obecny Prymas, abp Wojciech Polak.