Nowatorskie odtworzenie starożytnego miasta Nea Pafos

Nowatorskie odtworzenie starożytnego miasta Nea Pafos
Zdj.: Biuletyn PW
Biuletyn PW/tkb

Dzięki pracy naukowej trzech polskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego wkrótce będziemy mogli poznać tajniki cypryjskiego miasta Nea Pafos. To wszystko za sprawą modeli 3D - nowatorskiej i stosowanej na nielicznych stanowiskach archeologicznych metodzie.

Najważniejszym zadaniem projektu jest odtworzenie układu urbanistycznego starożytnego Nea Paphos, które jest położone w południowo-zachodniej części Cypru. Podwalinami w tym przedsięwzięciu były polskie ekspedycje archeologiczne, trwające od 1965 roku. Skoncentrowane są one na badaniach pozostałości dzielnicy Maloutena oraz reprezentacyjnego placu w centrum Nea Paphos - Agory. Miejsca wykopalisk w 1980 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

DEON.PL POLECA

Model 3D w technologii BIM reliktów architektury portyku wschodniego Agory w Paphos uwzględniający fazy chronologiczne powstawania budowli. Utworzony na podstawie chmury punktów 3D i dokumentacji archeologicznej, następnie udostępniony w środowisku GIS.Model 3D w technologii BIM reliktów architektury portyku wschodniego Agory w Paphos uwzględniający fazy chronologiczne powstawania budowli. Utworzony na podstawie chmury punktów 3D i dokumentacji archeologicznej, następnie udostępniony w środowisku GIS.

Badane miasto zostało założone na przełomie IV i III w. p.n.e (czasy po Aleksandrze Wielkim) i pełniło od początku funkcję stolicy wyspy. Zaplanowane zostało w oparciu o plan hipodamejski, czyli podziału na kwadraty zabudowy przez regularną siatkę prostopadłych ulic. Po 30 latach od publikacji opracowania na temat zabudowy miasta wynikła konieczność weryfikacji ustaleń podniesionych przez Prof. dr hab. Jolantę Młynarczyk.

W tym celu powstał zespół badawczy reprezentowany przez naukowców z dziedzin archeologii, geofizyki, architektury oraz specjalistów badań teledetekcyjnych, modelowania proceduralnego i analiz przestrzennych z czterech uczelni pod kierownictwem prof. Ewdoksii Papuci-Władyki - informuje Biuletyn Politechniki Warszawskiej.

Całe przedsięwzięcie ma na celu wykonanie rekonstrukcji ulic i budowli funkcjonujących na terenie antycznej Pafos w różnych okresach historycznych. To może dać obraz na zależnościach pomiędzy układem zabudowy i ulic a funkcjonowaniem miasta, przepływu ludności czy potencjalnej liczby mieszkańców.

Wizualizacja rekonstrukcji antycznego miasta Olint z wygenerowanymi proceduralnie typami hellenistycznych budynków mieszkalnych.Wizualizacja rekonstrukcji antycznego miasta Olint z wygenerowanymi proceduralnie typami hellenistycznych budynków mieszkalnych.

Źródło: Biuletyn PW/tkb

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
red. Bożena Bojar, Piotr Wacławik, Piotr Woszczenko

Pisanie historii zakłada żmudne poznawanie, wybieranie, porządkowanie i przedstawianie rozmaitych faktów z bliższej i dalszej przeszłości, co zawsze odbywa się przez pryzmat określonych wartości. (...)
Spojrzenie chrześcijan na dzieje chrześcijaństwa również nie może być...

Skomentuj artykuł

Nowatorskie odtworzenie starożytnego miasta Nea Pafos
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.