Polscy emigranci przysłali do Ojczyzny 4,3 mld złotych w III kwartale 2017 r.

Polscy emigranci przysłali do Ojczyzny 4,3 mld złotych w III kwartale 2017 r.
KAI/ pch

Jak podaje NBP, od początku 2014 r. środki napływające do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą utrzymują się na stabilnym poziomie. Również kwota zanotowana w III kwartale 2017 r. jest kontynuacją tej tendencji.

Transfery do Polski od emigrantów w III kwartale 2017 r. wyniosły 4,3 mld zł, a pracujący w Polsce wytransferowali 3,5 mld zł. Raport Narodowego Banku Polskiego podaje, że: "W III kwartale 2017 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,3 mld PLN. Kwota ta była o 0,1 mld PLN niższa niż w III kwartale 2016 r. Na odnotowany spadek wpłynęły zarówno niższe przekazy od pracowników krótkookresowych, jak i długookresowych".

Zaobserwowany spadek, wynikał w głównej mierze z niższych niż przed rokiem przekazów od Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Podano także, że: "Mniej środków napłynęło także od osób pracujących krótkookresowo w Niemczech, został on jednak zrównoważony wyższymi niż przed rokiem transferami od osób pracujących w tym kraju długookresowo. Wzrosty przekazów odnotowano także w przypadku innych państw w tym Holandii i Norwegii".

NBP dodał, że III kwartał jest drugim z rzędu, kiedy odnotowano spadek transferów. "Jego skala jest jednak bardzo niewielka i w ujęciu długookresowym została zanotowana wartość pewnych zmian w transferach z poszczególnych krajów; ogólna wartość środków przekazywanych do Polski nie wskazuje na zmianę trendu. Od początku 2014 r. środki napływające do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą utrzymują się na stabilnym poziomie. Również kwota zanotowana w III kwartale 2017 r. jest kontynuacją tej tendencji" - napisano.

W III kwartale środki przekazane za granicę przez pracujących w Polsce cudzoziemców wyniosły 3,5 mld zł. Była to kwota wyższa o 1,7 mld zł niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W raporcie stoi dalej zapis, że: "Zanotowany wzrost wynikał z rosnących transferów od imigrantów krótkookresowych. Transfery imigrantów długookresowych również istotnie wzrosły, jednak ze względu na dominujący krótkookresowy charakter migracji zarobkowych do Polski, cały czas stanowią one wartość marginalną. W strukturze geograficznej dominowały transfery przekazane na Ukrainę. Wyniosły one 3,2 mld zł i stanowiły 91,0 proc. wszystkich środków".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polscy emigranci przysłali do Ojczyzny 4,3 mld złotych w III kwartale 2017 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.