1200 wniosków Ukrańców o status uchodźcy

PAP / kn

Począwszy od stycznia do 19 sierpnia 2014 r., do Urzędu ds. Cudzoziemców wpłynęło 1265 wniosków obywateli Ukrainy o nadanie statusu uchodźcy. Jako główne przyczyny starający się podają m.in. strach przed prześladowaniami oraz obawę przed powołaniem do wojska.

"Z zebranych przez nas informacji wynika, że od początku roku do 19 sierpnia obywatele Ukrainy złożyli 1265 wniosków o nadanie statusu uchodźcy. Dla porównania w 2013 r. wpłynęło ich 46. Obecnie szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi postępowania w sprawie nadanie statusu uchodźcy wobec 976 obywateli Ukrainy; dotąd wydał 166 decyzji negatywnych ws. wniosków z 2014 r." - poinformowała w środę PAP rzeczniczka UDSC Ewa Piechota.
Z danych UDSC wynika też, że począwszy od 1 stycznia do 19 sierpnia 2014 r. obywatelom Ukrainy wydano ponad 6 tys. decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 339 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 967 decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się, 2 109 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy oraz 636 na pobyt stały.
Jak powiedziała Piechota, wśród składających wnioski o status uchodźcy w Polsce przeważają osoby narodowości ukraińskiej - ok. 86 proc.; są też osoby deklarujące narodowość tatarską - ok. 7 proc. i rosyjską - ok. 4 proc.
Większość Ukraińców składających wnioski to mężczyźni (64 proc.) i osoby w wieku od 20 do 65 lat. "Należy jednak pamiętać, że takie wnioski, w więcej niż połowie przypadków, są składane również w imieniu pozostałych członków rodziny - współmałżonka i dzieci" - poinformowała Piechota.
Z prowadzonych do lipca 2014 r. postępowań (dotyczyły one 270 obywateli Ukrainy) wynika, że większość - 36 proc. - ubiegających się o status uchodźcy to osoby, które pochodzą ze wschodniej Ukrainy - obwodów donieckiego, ługańskiego oraz charkowskiego.
"Wszyscy powołują się na ogólną niebezpieczną sytuację w regionie oraz obawę o swoje bezpieczeństwo ze względu na wcześniejszy udział w Majdanie Kijowskim bądź innych regionalnych manifestacjach popierających jedność Ukrainy. Zdarzały się również przypadki powoływania się na prześladowania ze względu na religię - niezależnie od wyznawanej wiary, obawę przed powołaniem do wojska, a także na brak możliwości leczenia czy podjęcia pracy na Ukrainie" - poinformowała Piechota.
Kolejna duża grupa Ukraińców wnioskujących o status uchodźcy to ci, którzy przyjechali do Polski z Krymu. "Osoby te, po opuszczeniu Krymu, zazwyczaj przez pewien czas przebywały na terenie zachodniej Ukrainy. Zdecydowana większość podjęła decyzję o opuszczeniu Krymu, jak również Ukrainy, po referendum, które odbyło się w połowie marca 2014 r., w wyniku którego Rosja anektowała półwysep krymski. Są wśród nich także wnioskodawcy narodowości tatarskiej, którzy obawiają się o swoje bezpieczeństwo przede wszystkim ze względu właśnie na narodowość oraz wyznawaną religię, a także osoby będące zwolennikami przynależności Krymu do Ukrainy" - zaznaczyła Piechota.
Część wnioskodawców to z kolei osoby z południowej Ukrainy - z obwodów chersońskiego, mikołajowskiego i odeskiego. "Oni z kolei powołują się głównie na niebezpieczną sytuację w miejscu zamieszkania i na obawy przed zajęciem tych terenów przez Federację Rosyjską. W pojedynczych sprawach wskazują też na obawę przed powołaniem do wojska, udział w Euromajdanie, brak możliwości leczenia na Ukrainie czy wcześniejszy pobyt na terytorium Polski" - dodała rzeczniczka.
O nadanie statusu uchodźcy wnioskują też Ukraińcy, którzy np. już wcześniej mieszkali w Polsce i obawiają się powrotu na Ukrainę w związku z groźbą wybuchu wojny z Rosją i ogłoszoną przez władze mobilizacją. "Te osoby powołują się na swoje przywiązanie do Polski, niektórzy tutaj studiują, inni mają pracę, z której mogą się utrzymać, a w przypadku powrotu na Ukrainę najprawdopodobniej będą osobami bezrobotnymi bądź też będą otrzymywały niskie wynagrodzenia. Wśród innych przyczyn ubiegania się o status uchodźcy podawanych przez obywateli Ukrainy są m.in.: obawa przed kryminalnymi działaniami separatystów; zła sytuacja materialna; brak możliwości uzyskania efektywnej pomocy (głównie finansowej) ze strony władz Ukrainy; obawa przed prześladowaniem ze względu na orientację seksualną czy poczucie braku perspektyw" - poinformowała Piechota.
Jak dodała, wśród Ukraińców, które złożyli wnioski o status uchodźcy nie ma wyższych przedstawicieli organizacji politycznych, przedstawicieli wyższych struktur siłowych i poprzednich władz na szczeblu centralnym.
DEON.PL POLECA
DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

1200 wniosków Ukrańców o status uchodźcy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.