Co oni zamierzają zrobić?

Co oni zamierzają zrobić?
PAP/Leszek Szymański
KPRM / drr

"W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą strefy euro rząd przedstawił zestaw działań, które mają zdaniem premiera i jego ministrów zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polski i Polaków". Zobacz więc, co cię będzie czekać.

Największe zmiany dotyczyć będą systemu emerytalnego oraz podatkowego. Ich przeprowadzenie jest niezbędne, by Polska w przyszłości mogła szybko się rozwijać i uzyskać przewagi konkurencyjne nad innymi europejskimi krajami. Zaproponowane podczas exposé Donalda Tuska rozwiązania oparte są na dwóch zasadach: solidarności i sprawiedliwości społecznej.

Sytuacja gospodarcza strefy euro jest bardzo niepewna, dlatego minister finansów przygotowuje trzy warianty budżetu państwa. W grudniu rząd przedłoży sejmowi najbardziej prawdopodobny wariant. Celem jest wyjście z procedury nadmiernego deficytu w 2012 roku i obniżenie go do końca kadencji do 1 procent PKB. Relacja państwowego długu publicznego do PKB w 2012 roku spadnie do 52 procent i będzie się systematycznie obniżać do 47 procent na koniec 2015.

• Dokonamy zostanie przegląd uprawnień wynikających ze stanu spoczynku prokuratorów i sędziów.
System podatkowy

• Obniżenie składki rentowej w czasie najlepszej koniunkturę było zbyt daleko idące i spowodowało 20 miliardowy deficyt w systemie rentowym. Konieczne jest częściowe odwrócenie tamtej decyzji, poprzez podniesienie składki dla pracodawców o 2 punkty procentowe. Składka dla pracowników pozostanie na dotychczasowym poziomie. Zmiana ta pozwoli zmniejszyć deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o ok. 13 mld zł rocznie.

• Zwiększona zostanie danina pobierana od wydobycia bogactw naturalnych, takich jak miedź i srebro.

• W kwestii eksploatacji gazu łupkowego przygotowane zostaną przepisy, które zapewnią znaczące dochody dla państwa.
Odchudzona i służebna administracja

• Ograniczona zostanie nadprodukcja ustaw - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów będzie silnie kontrolowała skutki regulacji i eliminowała niepotrzebne przepisy. Wprowadzony zostanie także obowiązek przeglądu nowych ustaw po dwóch latach

Wśród priorytetów rządu, obok działań antykryzysowych związanych z niepewną sytuacją strefy euro, znajdują się m.in. budowa silnej pozycji Polski w Europie i na świecie, powiększenie potencjału obronnego Polskich Sił Zbrojnych, podwyżki dla policjantów i żołnierzy, dokończenie wydatkowania funduszy UE na lata 2007-2013, pozyskanie minimum 300 mld zł z budżetu UE na lata 2014-2020, kontynuacja budowy infrastruktury: dróg, kolei i portów lotniczych, inwestycje w edukację i naukę oraz reforma opieki zdrowotnej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Co oni zamierzają zrobić?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.