Ministerstwo Środowiska: Polska będzie gospodarzem klimatycznego szczytu ONZ COP24

Ministerstwo Środowiska: Polska będzie gospodarzem klimatycznego szczytu ONZ COP24
(fot. PAP/Leszek Szymański)
PAP / mp

W dniach 3-14 grudnia 2018 r. Polska będzie gospodarzem najważniejszego, globalnego szczytu ONZ dotyczącego polityki klimatycznej - COP24.

Obradom będzie przewodniczył profesor Jan Szyszko, minister środowiska, jako Prezydent COP24 - informuje Ministerstwo Środowiska. 
Publikujemy treść komunikatu: 
Przygotowania do COP24 zaprezentowali, podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Środowiska: prof. Jan Szyszko, minister środowiska, Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic oraz Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dlaczego COP24 jest taki ważny dla Polski?
"W wydarzeniu weźmie udział blisko 30 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu" - podkreśla prof. Jan Szyszko.
"Wybór Polski na gospodarza konferencji jest nieprzypadkowy. Jesteśmy jednym z liderów światowej polityki klimatycznej" - dodaje prof. Jan Szyszko, minister środowiska.
Prezydencja podczas COP24 będzie okazją do zaprezentowanie polskiej pozycji w kreowaniu globalnej polityki klimatycznej, jak również naszych osiągnięć w zrównoważonej transformacji przemysłu. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna w kontekście obecnych wyzwań polityki klimatycznej, wśród których coraz większego znaczenia nabiera konieczność łagodzenia społecznych skutków transformacji energetycznej, w tym przechodzenia w kierunku zielonych miejsc pracy.
"Polskie doświadczenie w tym zakresie spotyka się z wysokim zainteresowaniem państw rozwijających się i państw przechodzących obecnie transformację gospodarczą" - mówi prof. Jan Szyszko.
"Konferencja COP24 będzie także kluczowym momentem w mobilizacji światowych działań na rzecz ochrony klimatu. W 2018 r., podczas COP24, planowane jest przyjęcie pakietu decyzji zapewniających pełne wdrożenie Porozumienia paryskiego (tzw. pakiet implementacyjny)" - mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska.
Pakiet implementacyjny będzie zawierał wskazówki dla wszystkich krajów, w jaki sposób realizować Porozumienie paryskie. Jest to warunek osiągnięcia celów Porozumienia, czyli utrzymania wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2 st. oraz adaptacji do zmian klimatu.
Szczyt COP24 odbędzie w się w Katowicach.
"Katowice są jednym z symboli rozwoju i sukcesu gospodarczego Polski. Zarówno miasto, jak i cały region przeistacza się w strefę nauki, innowacji, kultury oraz nowoczesnego przemysłu, przy malejącym znaczeniu gospodarczym i społecznym górnictwa i energochłonnego przemysłu ciężkiego" - mówi Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.
"Przyjęcie pakietu w Polsce sprawi, że Katowice staną się symbolem sukcesu międzynarodowych negocjacji klimatycznych, jak również determinacji świata w walce ze zmianami klimatu" - dodaje wiceminister Paweł Sałek.
Szczególne znaczenie polskiej Prezydencji i COP24 w Katowicach zostało także podkreślone w konkluzjach Rady Europejskiej przyjętych podczas posiedzenia 14 grudnia 2017 r. Zapisy, wypracowane w wyniku działań podejmowanych przez Polskę oraz Francję, potwierdzają zobowiązanie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich do szybkiego i pełnego wdrożenia Porozumienia paryskiego, wskazując właśnie Katowice jako miejsce przyjęcia pakietu wdrażającego Porozumienie.
Ustawa dotycząca COP24
Dla zapewnienia sprawnej organizacji konferencji COP24 Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją szczytu. Projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów 5 grudnia 2017 r. i będzie rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Na 9 stycznia 2018 r. zaplanowane jest czytanie projektu na posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych.
Szczyt COP24
COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Konferencja odbędzie się w Katowicach, w dniach 3-14 grudnia 2018 r.
Polska będzie po raz czwarty sprawować Prezydencję w ramach Konferencji Stron i po raz trzeci gościć to wydarzenie (dotychczas odbyły się w Polsce COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie).
Polska od wielu lat angażuje się w działania na rzecz ochrony klimatu. Jesteśmy jednym ze światowych liderów działań w tym obszarze. Świadczy o tym m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto. Zredukowaliśmy emisję CO2 o 32 proc. względem wymaganych 6 proc. przy jednoczesnym wzroście gospodarczym.
Porozumienie paryskie
To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Jednocześnie Porozumienie paryskie gwarantuje wszystkim stronom umowy dowolność w wyborze metod ochrony klimatu. Tym samym Polska nie będzie musiała rezygnować z węgla, co mogłoby doprowadzić do gwałtownych wzrostów cen energii dla gospodarstw domowych.
Porozumienie paryskie zostało przyjęte w grudniu 2015 r. podczas COP21 w Paryżu. W imieniu polskiego rządu treść nowej umowy klimatycznej negocjowała delegacja pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska.
"Porozumienie paryskie to ogromny sukces Polski. Celem tej umowy jest redukcja emisji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Nasze zobowiązania wynikające z Porozumienia będziemy realizować poprzez rozwój nowoczesnych technologii oraz pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy i gleby. Polska ma ogromne sukcesy i doświadczenia, zwłaszcza w tym ostatnim obszarze" - mówi prof. Jan Szyszko.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ministerstwo Środowiska: Polska będzie gospodarzem klimatycznego szczytu ONZ COP24
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.