Polacy preferują kandydatów niezależnych

PAP / psd

W wyborach samorządowych - zarówno do rad, jak i w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - większość badanych wolałaby głosować na kandydatów niezwiązanych z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym - wynika z sondażu CBOS. Udział w wyborach zapowiada 66 proc. badanych.

Według sondażu 46 proc. ankietowanych zapowiedziało, że na pewno weźmie udział w wyborach samorządowych, a 20 proc. - że raczej to zrobi. 9 proc. ankietowanych oświadczyło, że na pewno nie będą uczestniczyli w wyborach, 7 proc. stwierdziło, że raczej tego nie zrobi. Zdanie w kwestii uczestnictwa w wyborach nie wyraziło 18 proc. badanych.

Na kandydatów do rad (gmin, miast) niezwiązanych z żadną partią czy ugrupowaniem politycznym wolałoby głosować 52 proc. ankietowanych; natomiast na kandydatów jakiejś partii czy ugrupowania wolałoby oddać głos 22 proc. badanych. Zdania w tej kwestii nie wyraziło 26 proc.

W wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na kandydatów niezwiązanych z jakąś partią czy ugrupowaniem politycznym chciałoby zagłosować 48 proc. respondentów, a na kandydatów reprezentujących jakąś partię czy ugrupowanie polityczne - 24 proc. Opinii w tej sprawie nie wyraziło 28 proc. badanych.

Według sondażu w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta 40 proc. badanych wolałoby głosować na osobę obecnie sprawującą ten urząd, jeśli będzie ona kandydować, a 38 proc. na innego kandydata niż ten, który obecnie sprawuje dany urząd. Opinii w tej kwestii nie wyraziło 22 proc. badanych.

W wyborach do rad 38 proc. ankietowanych wolałoby głosować na kandydatów związanych z obecnymi władzami miasta/gminy, 35 proc. na kandydatów z nimi niezwiązanych, a 27 proc. nie wyraziło zdania. Podobnie w wyborach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 37 proc. badanych wolałoby zagłosować na kandydata związanego z obecnymi władzami miasta/gminy, 38 proc. na kandydata z nimi niezwiązanego, a 25 proc. nie wyraziło opinii.

Jeśli wziąć pod uwagę - podaje CBOS - tylko te osoby spośród respondentów, które zadeklarowały udział w wyborach, 46 proc. z nich wolałoby zagłosować na osobę obecnie sprawującą urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 39 proc. - na innego kandydata niż ten, który obecnie sprawuje urząd, a zdania nie wyraziło 15 proc.

Wśród osób zapowiadających, że pójdą do urn, 44 proc. wolałoby zagłosować w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta na kandydata związanego z obecnymi władzami miasta/gminy, 39 proc. na osobę niezwiązaną z obecnymi władzami, a 17 proc. nie wyraziło zdania.

Z kolei 44 proc. ankietowanych deklarujących, że zagłosują w wyborach samorządowych wolałoby w wyborach do rad miasta/gminy głosować na kandydatów związanych z obecnymi władzami miasta/gminy, 36 proc. na kandydatów z nimi niezwiązanych, a 20 proc. nie wyraziło opinii.

Na pytanie jaki system wyborów jest najlepszy i który chcieliby, aby został zastosowany w tegorocznych wyborach samorządowych, 37 proc. ankietowanych wskazało na system większościowy, w którym w jednym okręgu wybiera się tylko po jednym radnym każdego szczebla (gminy, powiatu sejmiku województwa), który uzyskał największą liczbę głosów.

16 proc. badanych wybrało system proporcjonalny, w którym w jednym okręgu wyborczym wybiera się po kilku radnych każdego szczebla, a mandaty dzieli się proporcjonalnie do liczby głosów, jakie padły na listy poszczególnych komitetów wyborczych.

Z kolei 39 proc. respondentów na pytanie o - ich zdaniem - najlepszy system wyborczy stwierdziło, że jest im to obojętne, 8 proc. nie wyraziło zdania w tej kwestii.

Zainteresowanie tegorocznymi wyborami samorządowymi wyraziło łącznie 59 proc. respondentów: 17 proc. te wybory bardzo interesują, a 42 proc. jest nimi raczej zainteresowanych. Wybory samorządowe zupełnie nie interesują 15 proc. badanych, a 24 proc. raczej nie jest nimi zainteresowanych. 2 proc. nie wyraziło opinii.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 5-11 sierpnia 2010 r. na liczącej 986 reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polacy preferują kandydatów niezależnych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.