Prezydent: bezpłatna pomoc prawna to element zaspokojenia potrzeby sprawiedliwości

Prezydent: bezpłatna pomoc prawna to element zaspokojenia potrzeby sprawiedliwości
(fot. PAP/Tomasz Gzell)
PAP / kk

Rozwiązania zawarte w noweli ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej to element zaspokojenia potrzeby sprawiedliwości i poczucia, że żyje się w państwie praworządnym - mówił w piątek prezydent Andrzej Duda. Apelował do mediów lokalnych o wsparcie w popularyzacji wiedzy nt. tych przepisów.

Podczas piątkowego spotkania w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda apelował do przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych o upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, który wprowadziła obowiązując od stycznia br. nowelizacja ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

"Postanowiliśmy zaprosić do siebie media lokalne, regionalne z całej Polski, żeby zwrócić się do państwa, którzy w sensie medialnym są najbliżej mieszkańców i też w bardzo wielu przypadkach są dla nich najbardziej wiarygodni, o wsparcie" - mówił prezydent.

Apelował do mediów "o wsparcie w tym, żeby informować, że jest ustawa, która ma bardziej pomóc w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej; żeby uświadamiać możliwość korzystania z niej; żeby patrzeć na ręce włodarzom lokalnym, starostom, wojewodom, czy ta nieodpłatna pomoc prawna rzeczywiście jest organizowana zgodnie z ustawą, czy podmioty ją świadczące są wyłaniane a następnie, by monitorować, jak ta pomoc się odbywa".

DEON.PL POLECA

"Chcemy, żeby te rozwiązania służyły jak najlepiej zwykłemu człowiekowi; właśnie temu człowiekowi w potrzebie, który bardzo często tej pomocy otrzymać nie jest w stanie w inny sposób niż tylko poprzez taką nieodpłatną, a jednak profesjonalną pomoc prawą. I na tym nam ogromnie zależy" - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że tymi samymi motywami była spowodowana jego inicjatywa wprowadzenia do Sądu Najwyższego instytucji skargi nadzwyczajnej. "Zupełnie specjalnego instrumentu pozwalającego na weryfikację przez SN wyroków, które uzyskały prawomocność nawet już dosyć dawno temu po to, by zadośćuczynić potrzebie uzyskania sprawiedliwości przez obywatela" - mówił prezydent.

Jak dodał, także rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej to "element zaspokojenia potrzeby sprawiedliwości i poczucia tego, że żyje się w państwie sprawiedliwym, praworządnym; państwie, które zwraca uwagę na zwykłego człowieka". "Stąd ta idea i stąd moja prośba do państwa o wsparcie w tym zakresie" - mówił prezydent.

Na mocy nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która była była inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy, od nowego roku zrezygnowano ze spisu kategorii osób, którym taka bezpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługiwała. Dotychczas do takiej pomocy były uprawnione m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat, kobiety w ciąży oraz ofiary klęsk żywiołowych.

Natomiast zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy, "osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej". Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Prezydent: bezpłatna pomoc prawna to element zaspokojenia potrzeby sprawiedliwości
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.