Senat: Ostatnie posiedzenie w tej kadencji

Senat: Ostatnie posiedzenie w tej kadencji
(fot. senat.gov.pl)
PAP / pz

Senat w środę po godz. 9 wznowił po raz ostatni w tej kadencji posiedzenie. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą o współpracy rozwojowej, które umożliwia efektywniejsze włączenie się Polski w międzynarodową współpracę na rzecz rozwoju. Wieczorem mają odbyć się głosowania.

Obecnie w polskim systemie prawnym nie ma definicji współpracy rozwojowej. W ustawie podkreślono, że współpraca rozwojowa to element polityki zagranicznej państwa, którego celem jest bezpośrednie wsparcie potrzeb rozwojowych krajów partnerskich.

Chodzi o działania służące redukcji ubóstwa, wspieraniu rozwoju gospodarczego, przestrzeganiu praw człowieka, promowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, promocji globalnego bezpieczeństwa, ochronie środowiska naturalnego oraz o udzielanie pomocy humanitarnej.

MSZ chce, by pomoc rozwojowa prowadzona była na podstawie wieloletniego programu współpracy rozwojowej, sporządzanego na okresy nie krótsze niż pięć lat. Będzie on określał cele oraz priorytety geograficzne i tematyczne polskiej pomocy rozwojowej.

To umożliwi m.in. organizacjom pozarządowym finansowanie projektów wieloletnich, podczas gdy obecnie dostają one pieniądze na działania w danym roku, ale nie mogą skutecznie planować długofalowych programów, bo nie wiedzą, czy w kolejnych latach również dostaną środki

Nowe przepisy dają możliwość różnych form działania: od specjalnych kredytów preferencyjnych, poprzez projekty organizowane przez organizacje pozarządowe, aż po programy stypendialne.

Za całokształt współpracy rozwojowej - według ustawy - odpowiadać będzie minister spraw zagranicznych. Będzie także - za pośrednictwem Krajowego Koordynatora Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej w randze sekretarza lub podsekretarza stanu oraz Rady Programowej Współpracy Rozwojowej - koordynował działania w tym zakresie.

Senat w środę zajmie się też nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej, która ma wprowadzić do krajowego porządku prawnego unijną dyrektywę ws. ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Chodzi w niej o inne przeznaczenie informacji z organów publicznych niż to, dla którego dokumenty zostały pierwotnie wyprodukowane.

Termin implementacji dyrektywy UE minął w lutym 2005 r. Polska jest jedynym krajem Unii, który jeszcze nie dostosował swoich przepisów. Do nadrobienia zaległości Komisja Europejska wzywała nas już w 2008 r. MSWiA uzasadnia opóźnienie szerokimi konsultacjami z organizacjami pozarządowymi. Projekt nowelizacji trafił do Sejmu 13 lipca 2011 r. Rząd określił go jako pilny, bowiem przed Trybunałem Sprawiedliwości UE toczy się postępowanie przeciwko Polsce spowodowane niewdrożeniem dyrektywy.

W porządku obrad ostatniego posiedzenia Senatu jest też projekt nowelizacji ustawy o stanie wojennym i kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych, przygotowany w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Zakłada on m.in. możliwość wprowadzenia stanu wojennego, wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej w razie zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Senatorowie zajmą się też ustawą ustanawiającą 10 mln euro dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau z przeznaczeniem na konserwację byłego obozu zagłady. Wysłuchają także informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 r.

Wieczorem przewidziane są głosowania.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Senat: Ostatnie posiedzenie w tej kadencji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.