Z kart historii: Powstaje Polska YMCA

Z kart historii: Powstaje Polska YMCA
inf. wł. / ŁK

Członkom tej organizacji zawdzięczamy powstanie dwóch najbardziej popularnych halowych gier zespołowych - siatkówki i koszykówki. Choć utworzona została w 1844 roku w Londynie przez Sir Georga Williamsa, nad Wisłę dotarła aż zza oceanu. Polska sekcja organizacji powołana została do życia 8 grudnia 1923 roku i przyjęła nazwę "Związek Młodzieży Chrześcijańskiej - Polska YMCA".

Do Polski YMCA (z ang. Young Men's Christian Association - Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej) dotarła w 1919 roku wraz z "Błękitną Armią" generała Hallera. Z wojskiem przybyli do naszego kraju członkowie amerykańskiej organizacji. Ich celem było niesienie pomocy moralnej i materialnej. Z czasem w kręgu zainteresowania znalazła się też opieka nad jeńcami wojennymi, repatriantami z Rosji, demobilizowanymi żołnierzami, niezamożnymi studentami, dziećmi i ludnością cywilną. Z racji wielkiej troskliwości członków, na organizację mówiono "Ciocia Imcia".

W 1921 roku Amerykanie uznali swoje zadanie za wypełnione i przystąpili do likwidacji działalności w Polsce. Zrodziła się wówczas myśl powołania stałej, polskiej organizacji, a idea przekształciła się w czyn 8 grudnia 1923 roku podczas Pierwszego Walnego Zebrania Delegatów Polskiej YMCA. Rodzima organizacja, zdobywając szybko dużą popularność rozwijała swoją działalność przez całe dwudziestolecie międzywojenne, tworząc w miastach kolejne Ogniska. W czasie II wojny światowej działalność YMCA była zakazana, jednak jej praca nie zamarła. Powstała "YMCA - Pomoc Jeńcom" prowadząca koordynowaną ze Szwajcarii akcję opieki nad jeńcami, powstały ośrodki Polskiej YMCA na uchodźstwie: w Rumunii, we Francji, w Afryce, w obozach jenieckich, przy jednostkach Armii Polskiej i wreszcie Biuro Główne w Londynie. Po wojnie Polska YMCA wznowiła działalność w kraju, ale przetrwała zaledwie 4 lata. Uznana za "narzędzie burżuazyjno-faszystowskiego wychowania, popierane przez zagranicznych mocodawców i sanacyjne czynniki rządzące" została zlikwidowana w 1949 roku, a jej majątek rozdysponowały komunistyczne władze. Odrodzenie działalności nastąpiło w 1990 roku.

YMCA jest międzynarodową organizacją ekumeniczną, propagującą program oparty na wartościach chrześcijańskich. Głównym celem funkcjonowania organizacji jest służenie harmonijnemu - wyrażonemu przez umieszczony na logotypie "imciarski trójkąt" - rozwojowi fizycznemu, umysłowemu i duchowemu. YMCA istnieje w ponad 150 krajach, zrzeszając blisko 30 milionów członków, posiada status obserwatora w ONZ i Radzie Europy. Z ruchu YMCA wywodzi się skauting. Jednym z głównych pól działalności organizacji jest sport i kultura fizyczna. Uznawani za twórców: koszykówki - James Naismith oraz siatkówki - William G. Morgan, byli członkami YMCA.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Z kart historii: Powstaje Polska YMCA
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.