Każdy z nas jest twórcą swojego życia. Przez słowa, gesty, czyny daje wyraz temu, co go inspiruje, co jest kręgosłupem jego egzystencji, jakie są jego aspiracje na przyszłość. To jest prawda zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i do grupy. Społecznie także, poprzez symbole, słowa, gesty, mówimy o tym, kim jesteśmy.
Każdy z nas jest twórcą swojego życia. Przez słowa, gesty, czyny daje wyraz temu, co go inspiruje, co jest kręgosłupem jego egzystencji, jakie są jego aspiracje na przyszłość. To jest prawda zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i do grupy. Społecznie także, poprzez symbole, słowa, gesty, mówimy o tym, kim jesteśmy.
5 miesięcy temu
DEON.pl
Poświęcenie się Sercu Bożemu jest wyrazem pragnienia, aby miłość Boga nas ogarnęła i byśmy umieli ją zanieść innym, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Chcemy budować cywilizację braterstwa i miłości, szacunku do człowieka i stworzenia. To nie sentymentalizm i pusta symbolika, ale z głębi pochodzące pragnienie, aby dać się kształtować Sercu.
Poświęcenie się Sercu Bożemu jest wyrazem pragnienia, aby miłość Boga nas ogarnęła i byśmy umieli ją zanieść innym, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Chcemy budować cywilizację braterstwa i miłości, szacunku do człowieka i stworzenia. To nie sentymentalizm i pusta symbolika, ale z głębi pochodzące pragnienie, aby dać się kształtować Sercu.
5 miesięcy temu
jezuici.pl / pzk
Poświęcenie się Sercu Bożemu jest wyrazem pragnienia, aby miłość Boga nas ogarnęła i byśmy umieli ją zanieść innym, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Chcemy budować cywilizację braterstwa i miłości, szacunku do człowieka i stworzenia. To nie sentymentalizm i pusta symbolika, ale z głębi pochodzące pragnienie, aby dać się kształtować Sercu.
Poświęcenie się Sercu Bożemu jest wyrazem pragnienia, aby miłość Boga nas ogarnęła i byśmy umieli ją zanieść innym, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. Chcemy budować cywilizację braterstwa i miłości, szacunku do człowieka i stworzenia. To nie sentymentalizm i pusta symbolika, ale z głębi pochodzące pragnienie, aby dać się kształtować Sercu.
5 miesięcy temu
KAI /kb
Z okazji 100. rocznicy poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski skierowali słowo, w którym szczególną uwagę poświęcili wartości miłości do bliźniego.
Z okazji 100. rocznicy poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, biskupi w Liście pasterskim Episkopatu Polski skierowali słowo, w którym szczególną uwagę poświęcili wartości miłości do bliźniego.