KAI / kn
Heroizm Kościoła na Litwie podkreślił Papież, spotykając się z tamtejszym episkopatem, przybyłym do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.
Heroizm Kościoła na Litwie podkreślił Papież, spotykając się z tamtejszym episkopatem, przybyłym do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / mm
Biskupi Hiszpanii cierpią z powodu obojętności religijnej licznych ochrzczonych i muszą stawiać czoło kulturze światowości, która spycha Boga do sfery prywatnej, wykluczając Go z życia publicznego. Nie powinni jednak zapominać historii tamtejszego Kościoła, w której Słowo Boże dało wiele owoców kultury i świętości - wskazał Papież, spotykając się z całym episkopatem tego kraju, kończącym wizytę ad limina Apostolorum.
Biskupi Hiszpanii cierpią z powodu obojętności religijnej licznych ochrzczonych i muszą stawiać czoło kulturze światowości, która spycha Boga do sfery prywatnej, wykluczając Go z życia publicznego. Nie powinni jednak zapominać historii tamtejszego Kościoła, w której Słowo Boże dało wiele owoców kultury i świętości - wskazał Papież, spotykając się z całym episkopatem tego kraju, kończącym wizytę ad limina Apostolorum.
KAI / mm
Rodzina, obrona życia i małżeństwa, ludzie chorzy i starzy - to niektóre z wyzwań stojących przed Kościołem w Hiszpanii. Papież przyjął dziś na audiencji pierwszą grupę biskupów z tego kraju. Przybyli oni do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.
Rodzina, obrona życia i małżeństwa, ludzie chorzy i starzy - to niektóre z wyzwań stojących przed Kościołem w Hiszpanii. Papież przyjął dziś na audiencji pierwszą grupę biskupów z tego kraju. Przybyli oni do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum.
Mając w pamięci niedawną wizytę ad limina polskich biskupów czytam relacje i komentarze dotyczące odwiedzin u progów apostolskich hierarchów zza naszej południowej granicy - czeskich następców Apostołów. A wnioski z ich wizyty prowokują do pytań - pisze ks. Artur Stopka.
Mając w pamięci niedawną wizytę ad limina polskich biskupów czytam relacje i komentarze dotyczące odwiedzin u progów apostolskich hierarchów zza naszej południowej granicy - czeskich następców Apostołów. A wnioski z ich wizyty prowokują do pytań - pisze ks. Artur Stopka.
KAI / kn
"Nie wiem, czy wiecie, czym się różni protokół od terrorysty? Z terrorystą da się negocjować. Protokół protokołem, a my sobie porozmawiamy" - tymi słowami rozpoczęło się wczoraj spotkanie Franciszka z czeskimi biskupami przybyłymi do Rzymu z wizytą ad limina. Dziś biskupi opowiadają o swych wrażeniach z ponad godzinnej wymiany opinii na główne zagadnienia duszpasterskie.
"Nie wiem, czy wiecie, czym się różni protokół od terrorysty? Z terrorystą da się negocjować. Protokół protokołem, a my sobie porozmawiamy" - tymi słowami rozpoczęło się wczoraj spotkanie Franciszka z czeskimi biskupami przybyłymi do Rzymu z wizytą ad limina. Dziś biskupi opowiadają o swych wrażeniach z ponad godzinnej wymiany opinii na główne zagadnienia duszpasterskie.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / CTV / mh
Czechy to kraj o solidnych korzeniach chrześcijańskich. To jednak nie wystarczy, by trwać przy Chrystusie. Niezbędny jest osobisty i kościelny akt przylgnięcia do Niego. Franciszek przypomniał o tym czeskim biskupom, zachęcając ich, by prowadzili wiernych do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem poprzez odpowiednie działania duszpasterskie, przygotowanie do sakramentów i aktywny udział w liturgii.
Czechy to kraj o solidnych korzeniach chrześcijańskich. To jednak nie wystarczy, by trwać przy Chrystusie. Niezbędny jest osobisty i kościelny akt przylgnięcia do Niego. Franciszek przypomniał o tym czeskim biskupom, zachęcając ich, by prowadzili wiernych do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem poprzez odpowiednie działania duszpasterskie, przygotowanie do sakramentów i aktywny udział w liturgii.
KAI / mm
Po wizycie ad limina Apostolorum jesteśmy umocnieni w wierze, patrząc na papieża Franciszka, który pokazał nam, jak unikać przeciętności - podkreślił abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, podsumowując swój udział w wizycie polskich biskupów w Watykanie.
Po wizycie ad limina Apostolorum jesteśmy umocnieni w wierze, patrząc na papieża Franciszka, który pokazał nam, jak unikać przeciętności - podkreślił abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, podsumowując swój udział w wizycie polskich biskupów w Watykanie.
KAI / mm
- Papież zachęca nas do odważnego głoszenia prawdy - mówi w wywiadzie bp Wojciech Polak.
- Papież zachęca nas do odważnego głoszenia prawdy - mówi w wywiadzie bp Wojciech Polak.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / pz
Troska Kościoła o ludzi trwale naznaczonych doświadczeniem braku pracy oraz o tych, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do sakramentów, znalazły się w centrum spotkania Papieża z czwartą grupą polskich biskupów. Franciszek rozmawiał z nimi ponad godzinę tuż przed swym spotkaniem z całym episkopatem.
Troska Kościoła o ludzi trwale naznaczonych doświadczeniem braku pracy oraz o tych, którzy z różnych powodów nie mogą przystępować do sakramentów, znalazły się w centrum spotkania Papieża z czwartą grupą polskich biskupów. Franciszek rozmawiał z nimi ponad godzinę tuż przed swym spotkaniem z całym episkopatem.
KAI / pz
Pierwsze nasze spotkanie z Ojcem Świętym było czymś absolutnie fascynującym i myślę, że jest to nie tylko mój pogląd - powiedział biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś. Był on jednym z 20 biskupów polskich, przyjętych na audiencji 3 lutego w Watykanie przez Franciszka.
Pierwsze nasze spotkanie z Ojcem Świętym było czymś absolutnie fascynującym i myślę, że jest to nie tylko mój pogląd - powiedział biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Grzegorz Ryś. Był on jednym z 20 biskupów polskich, przyjętych na audiencji 3 lutego w Watykanie przez Franciszka.
KAI / pz
Podczas spotkania z kolejną grupą biskupów Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa tym, którzy się na Śląsku źle mają, czyli ludziom bez pracy i młodym przeżywającym swoje trudności.
Podczas spotkania z kolejną grupą biskupów Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa tym, którzy się na Śląsku źle mają, czyli ludziom bez pracy i młodym przeżywającym swoje trudności.
KAI / CTV / drr
Uznanie dla dzieła Kościoła w Polsce a zarazem zachętę do nawrócenia duszpasterskiego zawarł Ojciec Święty w swoim przemówieniu przekazanym biskupom polskim przybyłym z wizytą "ad limina Apostolorum". Papież spotkał się dziś z nimi w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.
Uznanie dla dzieła Kościoła w Polsce a zarazem zachętę do nawrócenia duszpasterskiego zawarł Ojciec Święty w swoim przemówieniu przekazanym biskupom polskim przybyłym z wizytą "ad limina Apostolorum". Papież spotkał się dziś z nimi w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.
PAP / kn
"Spotkanie z ojcem, które krzepi", "Jesteśmy oczarowani serdecznością Ojca Świętego", "Było to niezwykłe spotkanie" - to niektóre z reakcji polskich biskupów po rozmowie kolejnej ich grupy z papieżem Franciszkiem. Dziś do Pałacu Apostolskiego zostali zaproszeni biskupi ze wschodniej części polski: z metropolii przemyskiej, lubelskiej i białostockiej.
"Spotkanie z ojcem, które krzepi", "Jesteśmy oczarowani serdecznością Ojca Świętego", "Było to niezwykłe spotkanie" - to niektóre z reakcji polskich biskupów po rozmowie kolejnej ich grupy z papieżem Franciszkiem. Dziś do Pałacu Apostolskiego zostali zaproszeni biskupi ze wschodniej części polski: z metropolii przemyskiej, lubelskiej i białostockiej.
KAI / drr
O kryzysie rodziny, ewangelizacji, duszpasterstwie żołnierzy i emigrantów - rozmawiali dzisiaj polscy biskupi z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Spotkanie drugiej grupy polskich hierarchów przebywających w Rzymie z wizytą "ad limina Apostolorum" trwało 70 min. Ojciec Święty pytał także, czy Polacy przystępują do sakramentu pokuty i o powołania kapłańskie i zakonne.
O kryzysie rodziny, ewangelizacji, duszpasterstwie żołnierzy i emigrantów - rozmawiali dzisiaj polscy biskupi z papieżem Franciszkiem w Watykanie. Spotkanie drugiej grupy polskich hierarchów przebywających w Rzymie z wizytą "ad limina Apostolorum" trwało 70 min. Ojciec Święty pytał także, czy Polacy przystępują do sakramentu pokuty i o powołania kapłańskie i zakonne.
KAI / drr
Papież Franciszek uważa Kościół w Polsce za obiecujący, żywy i dynamiczny, za Kościół, który podejmuje sprawy aktualne w świecie - powiedział KAI po spotkaniu z Franciszkiem kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski był w drugiej grupie biskupów, którzy w ramach wizyty "ad limina" spotkali się w poniedziałek z Ojcem Świętym.
Papież Franciszek uważa Kościół w Polsce za obiecujący, żywy i dynamiczny, za Kościół, który podejmuje sprawy aktualne w świecie - powiedział KAI po spotkaniu z Franciszkiem kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski był w drugiej grupie biskupów, którzy w ramach wizyty "ad limina" spotkali się w poniedziałek z Ojcem Świętym.
KAI / drr
Papież Franciszek przyjął dziś drugą grupę biskupów polskich - z metropolii warszawskiej, krakowskiej oraz biskupa polowego Wojska Polskiego.
Papież Franciszek przyjął dziś drugą grupę biskupów polskich - z metropolii warszawskiej, krakowskiej oraz biskupa polowego Wojska Polskiego.
KAI / pz
Podziękowanie za dar wiary i świętych w Polsce, wspieranie przez Kościół wszelkich inicjatyw dotyczących życia, katechizacja, sakrament pokuty i pojednania w Polsce, wizyta papieża w Polsce w 2016 r. - to główne tematy podjęte przez polskich biskupów podczas dzisiejszej rozmowy z papieżem Franciszkiem w Watykanie.
Podziękowanie za dar wiary i świętych w Polsce, wspieranie przez Kościół wszelkich inicjatyw dotyczących życia, katechizacja, sakrament pokuty i pojednania w Polsce, wizyta papieża w Polsce w 2016 r. - to główne tematy podjęte przez polskich biskupów podczas dzisiejszej rozmowy z papieżem Franciszkiem w Watykanie.
PAP / kn
Odkrywanie nowych wyzwań stojących przed Kościołem w Polsce, modlitwa u grobów apostolskich i umocnienie wiary przez spotkanie z papieżem Franciszkiem - to główne oczekiwania abp. Stanisława Gądeckiego przed rozpoczynającą się wizytą ad limina apostolorum, "do progów apostolskich".
Odkrywanie nowych wyzwań stojących przed Kościołem w Polsce, modlitwa u grobów apostolskich i umocnienie wiary przez spotkanie z papieżem Franciszkiem - to główne oczekiwania abp. Stanisława Gądeckiego przed rozpoczynającą się wizytą ad limina apostolorum, "do progów apostolskich".
KAI / kn
Polski laikat, choć widoczny, sprawia wciąż wrażenie przysłowiowego "olbrzyma", który czeka na przebudzenie. Niezbędne jest większe otwarcie Kościoła w Polsce na aktywność ludzi świeckich. A do tego trzeba zmienić sposób myślenia zarówno duchownych, jak i osób świeckich.
Polski laikat, choć widoczny, sprawia wciąż wrażenie przysłowiowego "olbrzyma", który czeka na przebudzenie. Niezbędne jest większe otwarcie Kościoła w Polsce na aktywność ludzi świeckich. A do tego trzeba zmienić sposób myślenia zarówno duchownych, jak i osób świeckich.
KAI / kn
Obecne relacje państwo-Kościół są "zewnętrznie poprawne", nacechowane szukaniem spokoju i unikaniem zadrażnień, natomiast brak jest woli rozwiązywania spraw na rzecz dobra wspólnego - mówi KAI przed wizytą "ad limina Apostolorum" przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik.
Obecne relacje państwo-Kościół są "zewnętrznie poprawne", nacechowane szukaniem spokoju i unikaniem zadrażnień, natomiast brak jest woli rozwiązywania spraw na rzecz dobra wspólnego - mówi KAI przed wizytą "ad limina Apostolorum" przewodniczący Episkopatu Polski abp Józef Michalik.