Błogosławiony Wincenty Kadłubek stworzył dzieło Kronika Polska (Chronica Polonorum). Jest ono świadectwem jego wielkiej erudycji i przynależności do elit intelektualnych swoich czasów. Był człowiekiem Kościoła, pierwszym biskupem na ziemiach polskich, wskazanym przez kapitułę katedralną, a nie władcę. Zrezygnował z biskupstwa krakowskiego i ostatnie lata życia spędził w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Kościół wspomina go 9 października.
Błogosławiony Wincenty Kadłubek stworzył dzieło Kronika Polska (Chronica Polonorum). Jest ono świadectwem jego wielkiej erudycji i przynależności do elit intelektualnych swoich czasów. Był człowiekiem Kościoła, pierwszym biskupem na ziemiach polskich, wskazanym przez kapitułę katedralną, a nie władcę. Zrezygnował z biskupstwa krakowskiego i ostatnie lata życia spędził w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Kościół wspomina go 9 października.
KAI / drr
Dokładnie 8 marca 1223 r. zmarł patron Jędrzejowa i współpatron diecezji kieleckiej, pochowany w jędrzejowskim cysterskim opactwie - bł. Wincenty Kadłubek.
Dokładnie 8 marca 1223 r. zmarł patron Jędrzejowa i współpatron diecezji kieleckiej, pochowany w jędrzejowskim cysterskim opactwie - bł. Wincenty Kadłubek.
KAI / mh
Zebrano w tej sprawie ponad 10 tys. podpisów, a jednogłośna decyzja Rady Miasta o ustanowieniu bł. Wincentego Kadłubka patronem Jędrzejowa zapadła wczoraj podczas specjalnego posiedzenia rajców. W posiedzeniu uczestniczył m.in. opat cystersów jędrzejowskich - o. Edwarda Stradomskiego.
Zebrano w tej sprawie ponad 10 tys. podpisów, a jednogłośna decyzja Rady Miasta o ustanowieniu bł. Wincentego Kadłubka patronem Jędrzejowa zapadła wczoraj podczas specjalnego posiedzenia rajców. W posiedzeniu uczestniczył m.in. opat cystersów jędrzejowskich - o. Edwarda Stradomskiego.
PAP / drr
Przed przypadającą za trzy lata 250. rocznicą beatyfikacji bł. Wincentego Kadłubka - dziejopisa, biskupa i mnicha - jego konwentualni bracia cystersi z Jędrzejowa podjęli starania o przyspieszenie procesu kanonizacyjnego. Stolica Apostolska ma akta sprawy od 1962 roku.
Przed przypadającą za trzy lata 250. rocznicą beatyfikacji bł. Wincentego Kadłubka - dziejopisa, biskupa i mnicha - jego konwentualni bracia cystersi z Jędrzejowa podjęli starania o przyspieszenie procesu kanonizacyjnego. Stolica Apostolska ma akta sprawy od 1962 roku.