KAI / diecezja.kielce.pl / mł
Słynął nie tylko z pobożności i świętości życia, ale także z wielkiej wiedzy, patriotyzmu, roztropności, z wielkiego taktu, głębokiego życia wewnętrznego i umiejętności współpracy z innymi. To ojciec Rafał z Proszowic, bernardyn urodzony w 1453 roku.
Słynął nie tylko z pobożności i świętości życia, ale także z wielkiej wiedzy, patriotyzmu, roztropności, z wielkiego taktu, głębokiego życia wewnętrznego i umiejętności współpracy z innymi. To ojciec Rafał z Proszowic, bernardyn urodzony w 1453 roku.
PAP / tk
Relikwie bł. Carlo Acustisa, autora stron internetowych poświęconych m.in. cudom eucharystycznym i świętym Kościoła katolickiego, który zmarł na białaczkę w wieku 15 lat, otrzyma Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Relikwie będą następnie peregrynować po parafiach diecezji.
Relikwie bł. Carlo Acustisa, autora stron internetowych poświęconych m.in. cudom eucharystycznym i świętym Kościoła katolickiego, który zmarł na białaczkę w wieku 15 lat, otrzyma Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Kieleckiej. Relikwie będą następnie peregrynować po parafiach diecezji.
KAI / mł
„Niech Duch Święty udziela naszej diecezji daru nowych powołań do kapłaństwa i diakonatu stałego. Niech łaską dotknie serc kobiet i mężczyzn budząc w nich pragnienie podjęcia posługi lektoratu, akolitatu i katechisty" - napisał biskup kielecki Jan Piotrowski w komunikacie wystosowanym do wiernych.
„Niech Duch Święty udziela naszej diecezji daru nowych powołań do kapłaństwa i diakonatu stałego. Niech łaską dotknie serc kobiet i mężczyzn budząc w nich pragnienie podjęcia posługi lektoratu, akolitatu i katechisty" - napisał biskup kielecki Jan Piotrowski w komunikacie wystosowanym do wiernych.
KAI / mł
To już dziesiąty raz. Kielecka Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę wyruszyła w stronę Częstochowy. Pielgrzymi mają do przejechania 250 km. Po drodze będą się modlić w lokalnych sanktuariach. 
To już dziesiąty raz. Kielecka Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę wyruszyła w stronę Częstochowy. Pielgrzymi mają do przejechania 250 km. Po drodze będą się modlić w lokalnych sanktuariach. 
KAI / diecezja.pl / mł
Na imię ma Agata, jest kandydatką do życia pustelniczego. W niedzielę biskup Jan Piotrowski poświęci jej pustelnię i wprowadzi Agatę na drogę specjalnej formacji. W diecezji kieleckiej Agata będzie drugą pustelnicą. 
Na imię ma Agata, jest kandydatką do życia pustelniczego. W niedzielę biskup Jan Piotrowski poświęci jej pustelnię i wprowadzi Agatę na drogę specjalnej formacji. W diecezji kieleckiej Agata będzie drugą pustelnicą. 
KAI / kb
Do tej pory w diecezji kieleckiej z programu Caritas Skrzydła skorzystało 1001 dzieci. W roku szkolnym 2021/2022 pod opieką Skrzydeł było 61 stypendystów, w tym 20. uczniom stypendia pomogła sfinansować Caritas Polska.
Do tej pory w diecezji kieleckiej z programu Caritas Skrzydła skorzystało 1001 dzieci. W roku szkolnym 2021/2022 pod opieką Skrzydeł było 61 stypendystów, w tym 20. uczniom stypendia pomogła sfinansować Caritas Polska.
KAI / kb
Od 1 stycznia 2023 r. na mapie województwa świętokrzyskiego i zarazem diecezji kieleckiej, pojawią się dwa nowe miasta – to Piekoszów i Łopuszno. Rozporządzenie w sprawie zmiany statusu miejscowości przyjęła Rada Ministrów.
Od 1 stycznia 2023 r. na mapie województwa świętokrzyskiego i zarazem diecezji kieleckiej, pojawią się dwa nowe miasta – to Piekoszów i Łopuszno. Rozporządzenie w sprawie zmiany statusu miejscowości przyjęła Rada Ministrów.
KAI / kb
Ks. Wojciech Skorupa jest misjonarzem w parafii św. Antoniego w Kokczetawie w Kazachstanie. Dzięki pomocy diecezji kieleckiej zakupiono dla niego samochód, która ma ułatwić po słabo skomunikowanych terenach tego kraju.
Ks. Wojciech Skorupa jest misjonarzem w parafii św. Antoniego w Kokczetawie w Kazachstanie. Dzięki pomocy diecezji kieleckiej zakupiono dla niego samochód, która ma ułatwić po słabo skomunikowanych terenach tego kraju.
KAI / kk
Ks. kan. Witold Stolarczyk, 99-letni kapłan odznaczony Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za pomoc niesioną Żydom podczas II wojny światowej, zmarł 16 stycznia w 70. roku kapłaństwa.
Ks. kan. Witold Stolarczyk, 99-letni kapłan odznaczony Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za pomoc niesioną Żydom podczas II wojny światowej, zmarł 16 stycznia w 70. roku kapłaństwa.
KAI / ms
Biskupom, wiernym, Dziełu Misyjnemu Diecezji Kieleckiej - dziękuje w liście misjonarz ks. Piotr Skarba, który zakończył pod koniec maja budowę studni głębinowej w miejscowości Boudamassa w Czadzie, dzięki akcjom przeprowadzonym na ten cel w diecezji kieleckiej.
Biskupom, wiernym, Dziełu Misyjnemu Diecezji Kieleckiej - dziękuje w liście misjonarz ks. Piotr Skarba, który zakończył pod koniec maja budowę studni głębinowej w miejscowości Boudamassa w Czadzie, dzięki akcjom przeprowadzonym na ten cel w diecezji kieleckiej.
Diecezja Kielecka
Publikujemy całość oświadczenia kieleckiej kurii.
KAI / kk
Ciąży na nas niejako obowiązek modlitwy za misje i misjonarzy, a każdy ochrzczony nosi w sobie wielki dynamizm misyjny - powiedział bp Jan Piotrowski w programie "Misjonarz na Post" zrealizowanym z okazji Tygodnia Misyjnego.
Ciąży na nas niejako obowiązek modlitwy za misje i misjonarzy, a każdy ochrzczony nosi w sobie wielki dynamizm misyjny - powiedział bp Jan Piotrowski w programie "Misjonarz na Post" zrealizowanym z okazji Tygodnia Misyjnego.
KAI / sz
W Mnichowie, gdzie w czerwcu doszło do bójki między proboszczem, a wikarym, 15 września nastąpi oficjalne wprowadzenie nowego proboszcza - ks. Wiesława Kity. Nominację na nową parafię kapłan otrzymał od biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego pod koniec sierpnia.
W Mnichowie, gdzie w czerwcu doszło do bójki między proboszczem, a wikarym, 15 września nastąpi oficjalne wprowadzenie nowego proboszcza - ks. Wiesława Kity. Nominację na nową parafię kapłan otrzymał od biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego pod koniec sierpnia.
KAI / sz
Łaska wiary chrzcielnej to pierwsza i zasadnicza kwalifikacja każdego katechety - mówił dzisiaj w kieleckiej bazylice bp Jan Piotrowski przewodnicząc Mszy św. i głosząc kazanie do katechetów, z okazji diecezjalnej inauguracji roku katechetycznego.
Łaska wiary chrzcielnej to pierwsza i zasadnicza kwalifikacja każdego katechety - mówił dzisiaj w kieleckiej bazylice bp Jan Piotrowski przewodnicząc Mszy św. i głosząc kazanie do katechetów, z okazji diecezjalnej inauguracji roku katechetycznego.
KAI / kk
W parafii, w której doszło do bójki miedzy proboszczem a wikariuszem, funkcję administratora objął rzecznik kieleckiej Kurii.
W parafii, w której doszło do bójki miedzy proboszczem a wikariuszem, funkcję administratora objął rzecznik kieleckiej Kurii.
KAI / sz
Każdy będzie mógł też sprawdzić, w jakim punkcie trasy się znajduje, ile kilometrów ma za sobą, ile mu jeszcze pozostało.
Każdy będzie mógł też sprawdzić, w jakim punkcie trasy się znajduje, ile kilometrów ma za sobą, ile mu jeszcze pozostało.
KAI / kk
Od trzech miesięcy Ukraińcy przebywający na kielecczyźnie mogą uczestniczyć w zorganizowanym specjalnie dla nich duszpasterstwie, które funkcjonuje w Kielcach i w Busku - Zdroju, dzięki porozumieniu i dekretom biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego i greckokatolickiego biskupa Vladymira Juszczaka.
Od trzech miesięcy Ukraińcy przebywający na kielecczyźnie mogą uczestniczyć w zorganizowanym specjalnie dla nich duszpasterstwie, które funkcjonuje w Kielcach i w Busku - Zdroju, dzięki porozumieniu i dekretom biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego i greckokatolickiego biskupa Vladymira Juszczaka.
KAI / mp
Zaznacza, że wkrótce do kobiet z terenu diecezji trafią informacje i zaproszenia na bezpłatne badania mammograficzne.
Zaznacza, że wkrótce do kobiet z terenu diecezji trafią informacje i zaproszenia na bezpłatne badania mammograficzne.
KAI / mik
Na placu przy kieleckiej bazylice ekipa kamieniarska rozpoczęła montaż pomnika bp. Czesława Kaczmarka, oskarżonego w PRL o szpiegostwo, więzionego i torturowanego. Uroczyste poświecenie monumentu odbędzie się 16 października.
Na placu przy kieleckiej bazylice ekipa kamieniarska rozpoczęła montaż pomnika bp. Czesława Kaczmarka, oskarżonego w PRL o szpiegostwo, więzionego i torturowanego. Uroczyste poświecenie monumentu odbędzie się 16 października.