Każdego dnia mamy szukać i odnajdywać ślady Bożej obecności i działania. Mogą się one przejawiać na różne sposoby. Nie wszystko, czego doświadczamy pochodzi od Boga. Istnieje też rzeczywistość pokusy, sprowadzania na złą drogę, odwodzenia nas od takiego spotkania z Bogiem, które jest dla mnie dające życie i otwierające nową perspektywę. Czy dobre intencje wystarczą? Czy uchronią mnie przed pomyłką?
Każdego dnia mamy szukać i odnajdywać ślady Bożej obecności i działania. Mogą się one przejawiać na różne sposoby. Nie wszystko, czego doświadczamy pochodzi od Boga. Istnieje też rzeczywistość pokusy, sprowadzania na złą drogę, odwodzenia nas od takiego spotkania z Bogiem, które jest dla mnie dające życie i otwierające nową perspektywę. Czy dobre intencje wystarczą? Czy uchronią mnie przed pomyłką?
Mocni w Duchu / pk
Jak to jest z dobrymi intencjami? Mówi się, że jest nimi "wybrukowane piekło". Z drugiej strony każdy chrześcijanin powinien mieć dobre intencje: w życiu, na modlitwie, w relacjach z innymi. Posłuchaj, co mówi o tym wielki święty Kościoła.
Jak to jest z dobrymi intencjami? Mówi się, że jest nimi "wybrukowane piekło". Z drugiej strony każdy chrześcijanin powinien mieć dobre intencje: w życiu, na modlitwie, w relacjach z innymi. Posłuchaj, co mówi o tym wielki święty Kościoła.