Już dawno nie było w Kościele takiego zamieszania jak w przypadku ogłoszonej 18 grudnia zeszłego roku deklaracji „Fiducia supplicans o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw”. Być może mogłoby się z tym równać wydanie przez kard. Ratzingera – jeszcze jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary – deklaracji „Dominus Iesus”, ale i to nie do końca, bo ona wywołała reakcje raczej poza Kościołem i trochę zaszkodziła w dialogu między religiami, choć w zasadzie przypomniała to, co zawsze w Kościele głosiliśmy: że zbawienie jest w Jezusie. Może nieco kontrowersyjne było zalecenie papieża Franciszka, aby przetłumaczyć na nowo archaiczne wyrażenia modlitwy Ojcze nasz – ale i to szybko zostało zignorowane przez większość episkopatów i sprawa umarła. Za to deklaracja o błogosławieństwach wywołała prawdziwy wstrząs. Dlaczego?
Już dawno nie było w Kościele takiego zamieszania jak w przypadku ogłoszonej 18 grudnia zeszłego roku deklaracji „Fiducia supplicans o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw”. Być może mogłoby się z tym równać wydanie przez kard. Ratzingera – jeszcze jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary – deklaracji „Dominus Iesus”, ale i to nie do końca, bo ona wywołała reakcje raczej poza Kościołem i trochę zaszkodziła w dialogu między religiami, choć w zasadzie przypomniała to, co zawsze w Kościele głosiliśmy: że zbawienie jest w Jezusie. Może nieco kontrowersyjne było zalecenie papieża Franciszka, aby przetłumaczyć na nowo archaiczne wyrażenia modlitwy Ojcze nasz – ale i to szybko zostało zignorowane przez większość episkopatów i sprawa umarła. Za to deklaracja o błogosławieństwach wywołała prawdziwy wstrząs. Dlaczego?
Nie wycisza się w żaden sposób dyskusja na temat błogosławieństw dla ludzi w Kościele, którzy żyją w sytuacjach tzw. ‘nieregularnych’. Szczególnie wielu bulwersuje perspektywa ‘akceptacji’ dla par homoseksualnych. Co rusz wypowiadają się różne konferencje episkopatów, niektórzy ‘za’, inni ‘przeciw’. Jak się w tym odnaleźć? Czy znajdziemy jakąś wspólną płaszczyznę?
Nie wycisza się w żaden sposób dyskusja na temat błogosławieństw dla ludzi w Kościele, którzy żyją w sytuacjach tzw. ‘nieregularnych’. Szczególnie wielu bulwersuje perspektywa ‘akceptacji’ dla par homoseksualnych. Co rusz wypowiadają się różne konferencje episkopatów, niektórzy ‘za’, inni ‘przeciw’. Jak się w tym odnaleźć? Czy znajdziemy jakąś wspólną płaszczyznę?
vaticannews.va/pl / pzk
W obliczu utrzymywania się nadużyć liturgicznych, Dykasteria Nauki Wiary w nocie „Gestis verbisque” potwierdza, że słowa i elementy ustanowione w zasadniczym obrzędzie każdego sakramentu nie mogą być zmieniane, ponieważ wtedy sakrament nie zaistnieje.
W obliczu utrzymywania się nadużyć liturgicznych, Dykasteria Nauki Wiary w nocie „Gestis verbisque” potwierdza, że słowa i elementy ustanowione w zasadniczym obrzędzie każdego sakramentu nie mogą być zmieniane, ponieważ wtedy sakrament nie zaistnieje.
Watykańska Dykasteria Nauki Wiary w ostatnich dniach stycznia opublikowała krótkie wyjaśnienie dotyczące tematyki wykorzystywania seksualnego w Kościele. Tłumaczy w nim, że do jej kompetencji należy rozpatrywanie spraw nadużyć seksualnych osób małoletnich oraz tych, które używają rozumu w ograniczonym zakresie. Dykasteria stwierdza, że sprawy odnoszące się do krzywd popełnianych na szkodę dorosłych bezbronnych, wynikające np. z nadużycia władzy, pozostają poza jej kompetencjami i należy je kierować do innych urzędów.
Watykańska Dykasteria Nauki Wiary w ostatnich dniach stycznia opublikowała krótkie wyjaśnienie dotyczące tematyki wykorzystywania seksualnego w Kościele. Tłumaczy w nim, że do jej kompetencji należy rozpatrywanie spraw nadużyć seksualnych osób małoletnich oraz tych, które używają rozumu w ograniczonym zakresie. Dykasteria stwierdza, że sprawy odnoszące się do krzywd popełnianych na szkodę dorosłych bezbronnych, wynikające np. z nadużycia władzy, pozostają poza jej kompetencjami i należy je kierować do innych urzędów.
KAI / tk
Akademia utworzona przez byłych członków Papieskiej Akademii Pro Vita wezwała do odwołania kardynała Víctora Manuela Fernándeza z funkcji prefekta Dykasterii Nauki Wiary, twierdząc, że „nie posiada on niezbędnego minimum cech wymaganych do pełnienia roli obrońcy wiary”.
Akademia utworzona przez byłych członków Papieskiej Akademii Pro Vita wezwała do odwołania kardynała Víctora Manuela Fernándeza z funkcji prefekta Dykasterii Nauki Wiary, twierdząc, że „nie posiada on niezbędnego minimum cech wymaganych do pełnienia roli obrońcy wiary”.
KAI / tk
Publikacja 18 grudnia ubiegłego roku Deklaracji "Fiducia supplicans" na temat znaczenia błogosławieństw wywołała natychmiast różne reakcje zarówno ze strony poszczególnych biskupów, jak i całych konferencji biskupów. Dwa tygodnie później prefekt i sekretarz Dykasterii Nauki Wiary, kardynał Victor Fernanandez i prałat Armando Matteo powrócili do tego tematu w wydanym dziś rano komunikacie prasowym.
Publikacja 18 grudnia ubiegłego roku Deklaracji "Fiducia supplicans" na temat znaczenia błogosławieństw wywołała natychmiast różne reakcje zarówno ze strony poszczególnych biskupów, jak i całych konferencji biskupów. Dwa tygodnie później prefekt i sekretarz Dykasterii Nauki Wiary, kardynał Victor Fernanandez i prałat Armando Matteo powrócili do tego tematu w wydanym dziś rano komunikacie prasowym.
Vatican News / mł
Dokument „Fiducia supplicans” pogłębia „duszpasterskie znaczenie błogosławieństw”, pozwalając „poszerzyć i wzbogacić ich klasyczne rozumienie” poprzez refleksję teologiczną „opartą na duszpasterskiej wizji Papieża Franciszka” - czytamy we wstępie do pierwszej od 2000 roku deklaracji ogłoszonej przez Dykasterię Nauki Wiary. 
Dokument „Fiducia supplicans” pogłębia „duszpasterskie znaczenie błogosławieństw”, pozwalając „poszerzyć i wzbogacić ich klasyczne rozumienie” poprzez refleksję teologiczną „opartą na duszpasterskiej wizji Papieża Franciszka” - czytamy we wstępie do pierwszej od 2000 roku deklaracji ogłoszonej przez Dykasterię Nauki Wiary. 
Dykasteria Nauki Wiary przed kilkoma dniami opublikowała odpowiedzi na pytania, które zadał jej brazylijski biskup, José Negri. Pytania odnosiły się do kwestii dotyczących osób transseksualnych i homoseksualnych. Na przykład czy osobę transseksualną, która przeszła operację zmiany płci można ochrzcić, czy dzieci wychowywane przez osoby homoseksualne można ochrzcić, czy homoseksualista może być świadkiem na ślubie lub rodzicem chrzestnym.
Dykasteria Nauki Wiary przed kilkoma dniami opublikowała odpowiedzi na pytania, które zadał jej brazylijski biskup, José Negri. Pytania odnosiły się do kwestii dotyczących osób transseksualnych i homoseksualnych. Na przykład czy osobę transseksualną, która przeszła operację zmiany płci można ochrzcić, czy dzieci wychowywane przez osoby homoseksualne można ochrzcić, czy homoseksualista może być świadkiem na ślubie lub rodzicem chrzestnym.
KAI / pzk
Jedynie Ojciec Święty ma charyzmat strzeżenia wiary, a biskupi – zarówno „postępowi”, jak i ci z „grup tradycjonalistycznych” – którzy uważają, że mają „specjalny dar Ducha Świętego do osądzania doktryny Ojca Świętego”, są na drodze do herezji i schizmy – stwierdził arcybiskup Víctor Manuel Fernández. Bliski współpracownik Franciszka, który 15 września obejmie kierownictwo watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary, a 30 września zostanie włączony do Kolegium Kardynalskiego udzielił wywiadu Edwardowi Pentinowi z National Catholic Register.
Jedynie Ojciec Święty ma charyzmat strzeżenia wiary, a biskupi – zarówno „postępowi”, jak i ci z „grup tradycjonalistycznych” – którzy uważają, że mają „specjalny dar Ducha Świętego do osądzania doktryny Ojca Świętego”, są na drodze do herezji i schizmy – stwierdził arcybiskup Víctor Manuel Fernández. Bliski współpracownik Franciszka, który 15 września obejmie kierownictwo watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary, a 30 września zostanie włączony do Kolegium Kardynalskiego udzielił wywiadu Edwardowi Pentinowi z National Catholic Register.
KAI / pk
Papież Franciszek odwiedził dziś rano Dykasterię Nauki Wiary, aby podziękować jej odchodzącemu na emeryturę prefektowi, kard. Luisowi Ladarii "za jego pracę i to, co zrobił przez lata swej służby". Następnie papież przywitał się z pracownikami Dykasterii.
Papież Franciszek odwiedził dziś rano Dykasterię Nauki Wiary, aby podziękować jej odchodzącemu na emeryturę prefektowi, kard. Luisowi Ladarii "za jego pracę i to, co zrobił przez lata swej służby". Następnie papież przywitał się z pracownikami Dykasterii.
KAI / jk
„Czasami pewne słowa i argumenty używane do obrony Boga mają odwrotny skutek, ponieważ ukazują Boga jako wroga naszego szczęścia, Boga, który naprawdę nie kocha. Taki Bóg nie istnieje” - podkreśla kardynał-nominat abp Victor Manuel Fernández, nowy prefekt Dykasterii Nauki Wiary w rozmowie z KAI. „Chciałbym wprowadzić w życie to, co Franciszek napisał mi w liście: że doktryna wiary jest o wiele lepiej pielęgnowana przez jej rozwój niż poprzez kontrolowanie możliwych błędów”.
„Czasami pewne słowa i argumenty używane do obrony Boga mają odwrotny skutek, ponieważ ukazują Boga jako wroga naszego szczęścia, Boga, który naprawdę nie kocha. Taki Bóg nie istnieje” - podkreśla kardynał-nominat abp Victor Manuel Fernández, nowy prefekt Dykasterii Nauki Wiary w rozmowie z KAI. „Chciałbym wprowadzić w życie to, co Franciszek napisał mi w liście: że doktryna wiary jest o wiele lepiej pielęgnowana przez jej rozwój niż poprzez kontrolowanie możliwych błędów”.
KAI / pzk
W liście do nowego prefekta Dykasterii do spraw Nauki Wiary Ojciec Święty zaznacza, iż pierwszą jej misją pozostaje zawsze strzeżenie wiary, aby mogła być ona wyrażana w sposób, który służy ewangelizacji.
W liście do nowego prefekta Dykasterii do spraw Nauki Wiary Ojciec Święty zaznacza, iż pierwszą jej misją pozostaje zawsze strzeżenie wiary, aby mogła być ona wyrażana w sposób, który służy ewangelizacji.
KAI / mł
Wątpliwości co do nowego "stróża wiary" są związane z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat istotnych kwestii doktrynalnych i moralnych, takich jak definicja małżeństwa. Chodzi o niemieckiego biskupa Heinera Wilmera. 
Wątpliwości co do nowego "stróża wiary" są związane z jego kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat istotnych kwestii doktrynalnych i moralnych, takich jak definicja małżeństwa. Chodzi o niemieckiego biskupa Heinera Wilmera.