KAI / jk
Marzy mi się komunikacja kościelna, która „w centrum stawiałaby relację z Bogiem i z bliźnim, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, i która umiałaby raczej rozpalać płomień wiary, niż chronić popioły autoreferencyjnej tożsamości” – napisał papież Franciszek w orędziu z okazji 57. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. W dokumencie, zatytułowanym „Mówić z sercem. «Prawdziwie w miłości»”, wskazał, że „nie powinniśmy obawiać się głoszenia prawdy, nawet jeśli jest czasem niewygodna, ale czynienia tego bez miłości, bez serca”. W Kościele w Polsce ten Dzień jest obchodzony w trzecią niedzielę września.
Marzy mi się komunikacja kościelna, która „w centrum stawiałaby relację z Bogiem i z bliźnim, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, i która umiałaby raczej rozpalać płomień wiary, niż chronić popioły autoreferencyjnej tożsamości” – napisał papież Franciszek w orędziu z okazji 57. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu. W dokumencie, zatytułowanym „Mówić z sercem. «Prawdziwie w miłości»”, wskazał, że „nie powinniśmy obawiać się głoszenia prawdy, nawet jeśli jest czasem niewygodna, ale czynienia tego bez miłości, bez serca”. W Kościele w Polsce ten Dzień jest obchodzony w trzecią niedzielę września.
Narracja to jeden z najpotężniejszych sposobów na zmianę świata – czytamy w publikacji, jaka ukazała się przy okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu.
Narracja to jeden z najpotężniejszych sposobów na zmianę świata – czytamy w publikacji, jaka ukazała się przy okazji tegorocznych obchodów Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu.
PAP / jb
Przekazywanie informacji zarówno w mass mediach, jak i w mediach społecznościowych powinno zawsze odbywać się z poszanowaniem godności osoby ludzkiej - uważa rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ.
Przekazywanie informacji zarówno w mass mediach, jak i w mediach społecznościowych powinno zawsze odbywać się z poszanowaniem godności osoby ludzkiej - uważa rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak SJ.
KAI / mh
W Watykanie ogłoszono temat 49 Dnia Środków Społecznego Przekazu. Brzmi on "Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości". Orędzie z tej okazji Ojciec Święty publikuje każdego roku 24 stycznia, zaś w Polsce dzień ten jest tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września.
W Watykanie ogłoszono temat 49 Dnia Środków Społecznego Przekazu. Brzmi on "Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości". Orędzie z tej okazji Ojciec Święty publikuje każdego roku 24 stycznia, zaś w Polsce dzień ten jest tradycyjnie obchodzony w trzecią niedzielę września.
Nazwanie Internetu "rzeczą dobrą" i "darem Boga" nie jest w Kościele nowością, ale wezwanie ludzi wierzących do tego, żeby sieć przekształcali w miejsce bliskości i czułości - już tak. Nawiązuję tu oczywiście do orędzia papieża Franciszka na 48. Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w Polsce obchodzi się (albo i nie, bo w wielu parafiach nie było o tym ani słowa) w trzecią niedzielę września.
Nazwanie Internetu "rzeczą dobrą" i "darem Boga" nie jest w Kościele nowością, ale wezwanie ludzi wierzących do tego, żeby sieć przekształcali w miejsce bliskości i czułości - już tak. Nawiązuję tu oczywiście do orędzia papieża Franciszka na 48. Dzień Środków Społecznego Przekazu, który w Polsce obchodzi się (albo i nie, bo w wielu parafiach nie było o tym ani słowa) w trzecią niedzielę września.
KAI
Milczenie jest integralną częścią komunikacji i bez niego nie ma słów bogatych w treść. W milczeniu słyszymy i poznajemy lepiej samych siebie, rodzi się i pogłębia myśl, z większą jasnością rozumiemy to, co chcemy powiedzieć albo to, czego oczekujemy od drugiego. Dokonujemy wyboru, jak wyrazić siebie.
Milczenie jest integralną częścią komunikacji i bez niego nie ma słów bogatych w treść. W milczeniu słyszymy i poznajemy lepiej samych siebie, rodzi się i pogłębia myśl, z większą jasnością rozumiemy to, co chcemy powiedzieć albo to, czego oczekujemy od drugiego. Dokonujemy wyboru, jak wyrazić siebie.
KAI / drr
- Media społecznościowe potrzebują zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji - stwierdził Benedykt XVI w orędziu na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu.
- Media społecznościowe potrzebują zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji - stwierdził Benedykt XVI w orędziu na 47. Dzień Środków Społecznego Przekazu.
KAI/ ad
Środki społecznego przekazu na dobre zagościły w życiu i posłannictwie Kościoła. Dzisiaj Kościół nie boi się już mediów i nie potępia ich. Posługuje się nimi, aby kształtować w ludziach kulturę opartą na wartościach chrześcijańskich oraz głosić Ewangelię miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Środki społecznego przekazu na dobre zagościły w życiu i posłannictwie Kościoła. Dzisiaj Kościół nie boi się już mediów i nie potępia ich. Posługuje się nimi, aby kształtować w ludziach kulturę opartą na wartościach chrześcijańskich oraz głosić Ewangelię miłości, sprawiedliwości i pokoju.
Logo źródła: Radio Watykańskie Andrzej Koprowski SJ / Radio Watykańskie
Orędzie zatytułowane „Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej” poświęcone jest przede wszystkim portalom społecznościowym. Nowe technologie zmieniają bowiem nie tylko „sposób komunikowania”, ale komunikację samą w sobie, powodując radykalną transformację kulturową.
Orędzie zatytułowane „Prawda, przepowiadanie i autentyczność życia w erze cyfrowej” poświęcone jest przede wszystkim portalom społecznościowym. Nowe technologie zmieniają bowiem nie tylko „sposób komunikowania”, ale komunikację samą w sobie, powodując radykalną transformację kulturową.
KAI / psd
Strony w ośmiu językach, 3 mln wejść dziennie to bilans działającego od 1996 r. internetowego portalu Stolicy Apostolskiej - vatican.va. Najczęściej wchodzą nań mieszkańcy USA, Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Brazylii a następnie Korei Płd., Meksyku, Kanady, Francji i Chin.
Strony w ośmiu językach, 3 mln wejść dziennie to bilans działającego od 1996 r. internetowego portalu Stolicy Apostolskiej - vatican.va. Najczęściej wchodzą nań mieszkańcy USA, Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Brazylii a następnie Korei Płd., Meksyku, Kanady, Francji i Chin.
PAP / drr
Benedykt XVI uważa, że "kontakt wirtualny nie może i nie powinien zastępować bezpośredniego kontaktu z ludźmi na wszystkich poziomach naszego życia". Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież poświęcił m.in. portalom społecznościowym.
Benedykt XVI uważa, że "kontakt wirtualny nie może i nie powinien zastępować bezpośredniego kontaktu z ludźmi na wszystkich poziomach naszego życia". Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież poświęcił m.in. portalom społecznościowym.