Księża, będący przyjaciółmi Ojca Świętego, piętnuje wykorzystywanie Ojca Świętego.
Księża, będący przyjaciółmi Ojca Świętego, piętnuje wykorzystywanie Ojca Świętego.
bp Gustavo Carrara
"Dla wielu to ciężkie warunki życia stają się usprawiedliwieniem dla aborcji i zmian w prawie. Mówią to ci, którym zupełnie obcy jest los ubogich kobiet" - mówi bp Gustavo Carrara.
"Dla wielu to ciężkie warunki życia stają się usprawiedliwieniem dla aborcji i zmian w prawie. Mówią to ci, którym zupełnie obcy jest los ubogich kobiet" - mówi bp Gustavo Carrara.
3 lata temu
CruxNow / kk
Zanim został biskupem pomocniczym, czterdziestojednoletni Gustavo Carrara był jednym z księży posłanych do służby najuboższym mieszkańcom Buenos Aires.
Zanim został biskupem pomocniczym, czterdziestojednoletni Gustavo Carrara był jednym z księży posłanych do służby najuboższym mieszkańcom Buenos Aires.