KAI / jb
Także i ci, którzy są na obrzeżach, a wręcz ci odrzuceni i pogardzani przez społeczeństwo są uważani przez Boga za godnych Jego miłości. Przygotowuje On swoją ucztę dla wszystkich: sprawiedliwych i grzeszników, dobrych i złych, inteligentnych i niewykształconych.
Także i ci, którzy są na obrzeżach, a wręcz ci odrzuceni i pogardzani przez społeczeństwo są uważani przez Boga za godnych Jego miłości. Przygotowuje On swoją ucztę dla wszystkich: sprawiedliwych i grzeszników, dobrych i złych, inteligentnych i niewykształconych.
KAI / jb
- Tylko z tą świadomością dzieci, które nie są sierotami, możemy żyć w pokoju między sobą. Wojny, czy to małe, czy duże, zawsze mają wymiar osierocenia: brakuje Ojca, który sprawiłby pokój – stwierdził papież.
- Tylko z tą świadomością dzieci, które nie są sierotami, możemy żyć w pokoju między sobą. Wojny, czy to małe, czy duże, zawsze mają wymiar osierocenia: brakuje Ojca, który sprawiłby pokój – stwierdził papież.
KAI / pch
Nie jesteście przyszłością, nie tkwicie w "międzyczasie", lecz jesteście Bożym "teraz" - powiedział Franciszek podczas Mszy św. posłania 34. Światowego Dnia Młodzieży, sprawowanej 27 stycznia na Polu Jana Pawła II w Metro Park w Mieście Panama. Ojciec Święty podkreślił, że Ewangelia powinna w życiu każdego chrześcijanina wyrażać się w konkretnej miłości daru z siebie, na wzór Maryi, która powiedziała: "Niech mi się stanie". =
Nie jesteście przyszłością, nie tkwicie w "międzyczasie", lecz jesteście Bożym "teraz" - powiedział Franciszek podczas Mszy św. posłania 34. Światowego Dnia Młodzieży, sprawowanej 27 stycznia na Polu Jana Pawła II w Metro Park w Mieście Panama. Ojciec Święty podkreślił, że Ewangelia powinna w życiu każdego chrześcijanina wyrażać się w konkretnej miłości daru z siebie, na wzór Maryi, która powiedziała: "Niech mi się stanie". =
KAI / ms
Ojciec Święty nawiązał do czytanego we wtorek 24 tygodnia zwykłego fragmentu Ewangelii św. Łukasza (Łk 7,11-17), mówiącego o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain, jedynego syna matki, która była wdową.
Ojciec Święty nawiązał do czytanego we wtorek 24 tygodnia zwykłego fragmentu Ewangelii św. Łukasza (Łk 7,11-17), mówiącego o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain, jedynego syna matki, która była wdową.
KAI / ms
Franciszek podkreślił trzy wskazania skierowane przez Pana Jezusa do Piotra: miłuj mnie, paś, i przygotuj się, bo "gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz".
Franciszek podkreślił trzy wskazania skierowane przez Pana Jezusa do Piotra: miłuj mnie, paś, i przygotuj się, bo "gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz".
KAI / mp
Jego zdaniem "przydałoby się nam wszystkim zbliżenie do uboższych od nas".
Jego zdaniem "przydałoby się nam wszystkim zbliżenie do uboższych od nas".
KAI/ ed
"Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi przypomina nam, że mamy Matkę; nie jesteśmy sierotami, mamy matkę. Wyznajemy wspólnie tę prawdę!" - powiedział Franciszek podczas Mszy św. sprawowanej 1 stycznia w bazylice watykańskiej.
"Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi przypomina nam, że mamy Matkę; nie jesteśmy sierotami, mamy matkę. Wyznajemy wspólnie tę prawdę!" - powiedział Franciszek podczas Mszy św. sprawowanej 1 stycznia w bazylice watykańskiej.
KAI / pk
O Kościele pozbywającym się tych, którzy są przeszkodą dla jego wiary i o duchowości, która nie dostrzega problemów świata - mówił Papież podczas mszy św. na koniec Synodu.
O Kościele pozbywającym się tych, którzy są przeszkodą dla jego wiary i o duchowości, która nie dostrzega problemów świata - mówił Papież podczas mszy św. na koniec Synodu.
KAI / CTV / kw
"Bóg daje w obfitości do tego stopnia, że św. Paweł podsumowuje na koniec: «Gdzie się jednak wzmógł grzech, tam się jeszcze obficiej rozlała łaska». Obfituje ponad wszystko. I to jest miłość Boga - bez miary" - mówił Papież podczas dzisiejszej Mszy św.
"Bóg daje w obfitości do tego stopnia, że św. Paweł podsumowuje na koniec: «Gdzie się jednak wzmógł grzech, tam się jeszcze obficiej rozlała łaska». Obfituje ponad wszystko. I to jest miłość Boga - bez miary" - mówił Papież podczas dzisiejszej Mszy św.
KAI / mh
O ukazywanie i przekazywanie młodzieży wartości chrześcijańskich, budzących nadzieję i pozwalających budować jej życie na solidnym fundamencie, zaufanie Bogu i świadczenie radości spotkania z Chrystusem, zaapelował papież 24 lipca podczas Mszy św. sprawowanej w sanktuarium w Aparecidzie. Ojciec Święty zawierzył Matce Bożej dzieło przekazywania młodemu pokoleniu tych wartości, które uczyniłyby ich twórcami narodu i świata bardziej sprawiedliwego, braterskiego i solidarnego.
O ukazywanie i przekazywanie młodzieży wartości chrześcijańskich, budzących nadzieję i pozwalających budować jej życie na solidnym fundamencie, zaufanie Bogu i świadczenie radości spotkania z Chrystusem, zaapelował papież 24 lipca podczas Mszy św. sprawowanej w sanktuarium w Aparecidzie. Ojciec Święty zawierzył Matce Bożej dzieło przekazywania młodemu pokoleniu tych wartości, które uczyniłyby ich twórcami narodu i świata bardziej sprawiedliwego, braterskiego i solidarnego.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / Radio Watykańskie / CTV / mh
Bogactwa i troski doczesne sprawiają, że zapominamy o przeszłości, nie mamy jasności co do teraźniejszości, jesteśmy niepewni przyszłości. Powodują bowiem utratę z pola widzenia trzech filarów, na których opiera się historia chrześcijańskiego zbawienia: Ojca, który nas wybrał w przeszłości; który nam dał obietnicę co do naszej przyszłości, i któremu daliśmy odpowiedź, zawierając z Nim w teraźniejszości przymierze. Taki jest sens refleksji przedstawionej przez Papieża Franciszka w czasie Mszy św. sprawowanej dziś rano, w sobotę 22 czerwca, w Domu Świętej Marty, w której uczestniczyła grupa pracowników Muzeów Watykańskich.
Bogactwa i troski doczesne sprawiają, że zapominamy o przeszłości, nie mamy jasności co do teraźniejszości, jesteśmy niepewni przyszłości. Powodują bowiem utratę z pola widzenia trzech filarów, na których opiera się historia chrześcijańskiego zbawienia: Ojca, który nas wybrał w przeszłości; który nam dał obietnicę co do naszej przyszłości, i któremu daliśmy odpowiedź, zawierając z Nim w teraźniejszości przymierze. Taki jest sens refleksji przedstawionej przez Papieża Franciszka w czasie Mszy św. sprawowanej dziś rano, w sobotę 22 czerwca, w Domu Świętej Marty, w której uczestniczyła grupa pracowników Muzeów Watykańskich.