PAP /rj
Ze względu na historię jesteśmy szczególnie predestynowani do solidarności, ale nie wymuszanej "kwotami europejskimi", lecz własnym wyborem etycznym i wspólnym odruchem serca - napisała RPO Irena Lipowicz, wzywając do gruntownej zmiany polskiej polityki migracyjnej.
Ze względu na historię jesteśmy szczególnie predestynowani do solidarności, ale nie wymuszanej "kwotami europejskimi", lecz własnym wyborem etycznym i wspólnym odruchem serca - napisała RPO Irena Lipowicz, wzywając do gruntownej zmiany polskiej polityki migracyjnej.
PAP / rj
Ponad 50 organizacji pozarządowych zaapelowało do posłów o zgłoszenie wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Adama Bodnara jako kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. List w tej sprawie w poniedziałek trafił do Sejmu.
Ponad 50 organizacji pozarządowych zaapelowało do posłów o zgłoszenie wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Adama Bodnara jako kandydata na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. List w tej sprawie w poniedziałek trafił do Sejmu.
PAP / slo
Potrzebna jest zmiana w przepisach dotyczących klauzuli sumienia, tak by obowiązek wskazania pacjentowi miejsca, w którym uzyska świadczenie, został przeniesiony z lekarza na podmioty publiczne - takie stanowisko RPO Irena Lipowicz przekazała ministrowi zdrowia.
Potrzebna jest zmiana w przepisach dotyczących klauzuli sumienia, tak by obowiązek wskazania pacjentowi miejsca, w którym uzyska świadczenie, został przeniesiony z lekarza na podmioty publiczne - takie stanowisko RPO Irena Lipowicz przekazała ministrowi zdrowia.
PAP / drr
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wystąpiła do Prokuratora Generalnego o "dogłębną ocenę" zasadności i legalności działania prokuratorów w sprawie przeszukania w redakcji "Wprost".
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz wystąpiła do Prokuratora Generalnego o "dogłębną ocenę" zasadności i legalności działania prokuratorów w sprawie przeszukania w redakcji "Wprost".
PAP / psd
Nie lekarz, ale administracja placówki medycznej powinna informować pacjenta, gdzie może uzyskać świadczenie, którego nie chce wykonać lekarz z uwagi na konflikt sumienia - uważa RPO Irena Lipowicz. Według rzecznika MZ przepisy w tej sprawie są precyzyjne.
Nie lekarz, ale administracja placówki medycznej powinna informować pacjenta, gdzie może uzyskać świadczenie, którego nie chce wykonać lekarz z uwagi na konflikt sumienia - uważa RPO Irena Lipowicz. Według rzecznika MZ przepisy w tej sprawie są precyzyjne.
PAP / kn
Brak skutecznej strategii państwa w walce z biedą, bezrobociem i bezdomnością, niestabilność systemu emerytalnego oraz problemy z dostępem do publicznej służby zdrowia to - zdaniem RPO - największe w Polsce zagrożenia z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka.
Brak skutecznej strategii państwa w walce z biedą, bezrobociem i bezdomnością, niestabilność systemu emerytalnego oraz problemy z dostępem do publicznej służby zdrowia to - zdaniem RPO - największe w Polsce zagrożenia z punktu widzenia przestrzegania praw człowieka.
PAP / drr
Procedura odwoływania się w Polsce od odmowy wykonania przez lekarza legalnej aborcji jest nieskuteczna - uważa rzecznik praw obywatelskich. Według Ireny Lipowicz niezbędna jest taka nowelizacja prawa, by procedura ta nie była fasadowa.
Procedura odwoływania się w Polsce od odmowy wykonania przez lekarza legalnej aborcji jest nieskuteczna - uważa rzecznik praw obywatelskich. Według Ireny Lipowicz niezbędna jest taka nowelizacja prawa, by procedura ta nie była fasadowa.
PAP / drr
Zatrzymanie Barbary Blidy nie było konieczne, a późniejsze umorzenie śledztwa, w którym badano okoliczności tego zatrzymania - przedwczesne, uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, która zwróciła się w tej sprawie do Prokuratora Generalnego.
Zatrzymanie Barbary Blidy nie było konieczne, a późniejsze umorzenie śledztwa, w którym badano okoliczności tego zatrzymania - przedwczesne, uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, która zwróciła się w tej sprawie do Prokuratora Generalnego.
PAP / slo
TK umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu, natomiast orzekł, że nie jest sprzeczne z konstytucją pozbawienie samorządu terytorialnego prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w PRL.
TK umorzył postępowanie ws. zwrotu mienia Kościołowi katolickiemu, natomiast orzekł, że nie jest sprzeczne z konstytucją pozbawienie samorządu terytorialnego prawa do udziału w postępowaniu przed komisją zwracającą gminom żydowskim mienie zagrabione im w PRL.
PAP / drr
Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją i konwencjami międzynarodowymi przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach. W ocenie RPO narusza ona wolności i prawa obywateli.
Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją i konwencjami międzynarodowymi przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach. W ocenie RPO narusza ona wolności i prawa obywateli.
„Gazeta Wyborcza” / PAP / slo
Sposób stanowienia prawa w Polsce i jego jakość stale się pogarsza, przez co ludzie ponoszą krzywdę, mówi rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".
Sposób stanowienia prawa w Polsce i jego jakość stale się pogarsza, przez co ludzie ponoszą krzywdę, mówi rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".
PAP / drr
Orzecznictwo Trybunału w Strasburgu nie jest wystarczająco znane polskiemu wymiarowi sprawiedliwości - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Wystąpiła ona do ministra sprawiedliwości o rozszerzenie szkoleń sędziów i prokuratorów o ochronę praw człowieka.
Orzecznictwo Trybunału w Strasburgu nie jest wystarczająco znane polskiemu wymiarowi sprawiedliwości - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Wystąpiła ona do ministra sprawiedliwości o rozszerzenie szkoleń sędziów i prokuratorów o ochronę praw człowieka.
PAP / psd
Prezydent Bronisław Komorowski zwrócił się do rzecznika praw obywatelskich o zajęcie stanowiska, czy ratyfikacja umowy ACTA wpłynie czy też nie na ograniczenie praw obywatelskich - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.
Prezydent Bronisław Komorowski zwrócił się do rzecznika praw obywatelskich o zajęcie stanowiska, czy ratyfikacja umowy ACTA wpłynie czy też nie na ograniczenie praw obywatelskich - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta.
PAP / slo
Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz pyta komendanta głównego policji o ujawnianie wizerunku osób prywatnych podczas akcji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy. Policja zapewnia, że działa zgodnie z prawem.
Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz pyta komendanta głównego policji o ujawnianie wizerunku osób prywatnych podczas akcji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy. Policja zapewnia, że działa zgodnie z prawem.
PAP / mik
RPO Irena Lipowicz planuje rozwijać działania mające na celu upowszechnianie znajomości prawa wśród Polaków i pomoc prawną dla obywateli. Jednym z zamierzeń w tej sferze jest pomoc Polkom zatrudnianym w Niemczech, a pracującym tam często nielegalnie.
RPO Irena Lipowicz planuje rozwijać działania mające na celu upowszechnianie znajomości prawa wśród Polaków i pomoc prawną dla obywateli. Jednym z zamierzeń w tej sferze jest pomoc Polkom zatrudnianym w Niemczech, a pracującym tam często nielegalnie.
PAP / mik
Samochód nie może być uważany za narzędzie przestępstwa i nie można go odbierać pijanemu kierowcy - uznał Rzecznik Praw Obywatelskich i wystąpił do Sądu Najwyższego o uchylenie wyroku, na mocy którego orzeczono przepadek samochodu pijanego kierowcy.
Samochód nie może być uważany za narzędzie przestępstwa i nie można go odbierać pijanemu kierowcy - uznał Rzecznik Praw Obywatelskich i wystąpił do Sądu Najwyższego o uchylenie wyroku, na mocy którego orzeczono przepadek samochodu pijanego kierowcy.
PAP / apd
Senat zatwierdził wybór Ireny Lipowicz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 57 senatorów, 21 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.
Senat zatwierdził wybór Ireny Lipowicz na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą było 57 senatorów, 21 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.
PAP / ad
Rzecznik Praw Obywatelskich powinien przede wszystkim stać na straży prawa - te słowa prof. Irena Lipowicz wielokrotnie powtarzała w czasie publicznych przesłuchań, które odbyła jako kandydatka na tę funkcję. Podkreślała, że priorytetem RPO powinna być troska o interesy ludzi starszych.
Rzecznik Praw Obywatelskich powinien przede wszystkim stać na straży prawa - te słowa prof. Irena Lipowicz wielokrotnie powtarzała w czasie publicznych przesłuchań, które odbyła jako kandydatka na tę funkcję. Podkreślała, że priorytetem RPO powinna być troska o interesy ludzi starszych.