Każdą niedzielną Mszę św. w naszej parafii staram się zakończyć zaproszeniem wszystkich parafian i gości na pączki, bez których "Msza św. w naszej parafii jest nieważna" (bardziej "ortodoksyjnych" od razu informuję, że to taki nasz parafialny żart) oraz przypomnieniem, że przez cały tydzień, każdego dnia za moich parafian się modlę.
Każdą niedzielną Mszę św. w naszej parafii staram się zakończyć zaproszeniem wszystkich parafian i gości na pączki, bez których "Msza św. w naszej parafii jest nieważna" (bardziej "ortodoksyjnych" od razu informuję, że to taki nasz parafialny żart) oraz przypomnieniem, że przez cały tydzień, każdego dnia za moich parafian się modlę.
Logo źródła: Wydawnictwo W Drodze Hubert van Zeller OSB
"Sposobem na to, aby podążać za (...) impulsem łaski, nie jest przymuszanie się do uczestnictwa w kursie biblijnym. To mogłoby przynieść bardzo nikły efekt. Nie, wszystko, co powinieneś zrobić, to postawić sobie trzy bardzo proste pytania" - pisze Hubert van Zeller OSB w książce "Bądź wola Twoja. Modlitwa i rozeznawanie woli Bożej".
"Sposobem na to, aby podążać za (...) impulsem łaski, nie jest przymuszanie się do uczestnictwa w kursie biblijnym. To mogłoby przynieść bardzo nikły efekt. Nie, wszystko, co powinieneś zrobić, to postawić sobie trzy bardzo proste pytania" - pisze Hubert van Zeller OSB w książce "Bądź wola Twoja. Modlitwa i rozeznawanie woli Bożej".
Dominikanie Kraków / youtube.com
Myślimy, że epidemia to gniew czy Boża kara, ale w takich próbach chodzi o coś innego. Posłuchaj.
Myślimy, że epidemia to gniew czy Boża kara, ale w takich próbach chodzi o coś innego. Posłuchaj.