Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus cieszy się z tego, że Ewangelia została objawiona najpierw "prostaczkom". Dlaczego?
Jezus cieszy się z tego, że Ewangelia została objawiona najpierw "prostaczkom". Dlaczego?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Często mamy trudności ze zrozumieniem zachowania człowieka, który autentycznie kocha. Dlaczego?
Często mamy trudności ze zrozumieniem zachowania człowieka, który autentycznie kocha. Dlaczego?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Aby przekonać się o niezwykłości nauczania Jezusa, nie trzeba być uczonym.
Aby przekonać się o niezwykłości nauczania Jezusa, nie trzeba być uczonym.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Módl się tą modlitwą zamiast być gadatliwym.
Módl się tą modlitwą zamiast być gadatliwym.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jakie są dwa zasadnicze cele pójścia za Jezusem? Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia.
Jakie są dwa zasadnicze cele pójścia za Jezusem? Mówi o tym dzisiejsza Ewangelia.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Najwięcej zyskujemy, gdy bierzemy swój krzyż i naśladujemy Jezusa. Wcale nie zyskujemy, gdy jest "fajnie".
Najwięcej zyskujemy, gdy bierzemy swój krzyż i naśladujemy Jezusa. Wcale nie zyskujemy, gdy jest "fajnie".
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Ludzie wątpią czasem w Jezusa. Tracą wiarę. Czy to oznacza, że popełniają jakiś błąd?
Ludzie wątpią czasem w Jezusa. Tracą wiarę. Czy to oznacza, że popełniają jakiś błąd?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Co trzeba zrobić, żeby Słowo Boże "owocowało" w nas?
Co trzeba zrobić, żeby Słowo Boże "owocowało" w nas?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Dla właściwego rozwoju potrzebujemy tych dwóch rzeczy, bo inaczej szybko zasłabniemy.
Dla właściwego rozwoju potrzebujemy tych dwóch rzeczy, bo inaczej szybko zasłabniemy.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Może dziwić też, że dziecko w łonie Elżbiety właśnie wtedy się poruszyło, a Elżbieta wiedziała, że zrobiło to z radości.
Może dziwić też, że dziecko w łonie Elżbiety właśnie wtedy się poruszyło, a Elżbieta wiedziała, że zrobiło to z radości.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Bóg nam przebacza, bo nas kocha, ale także dlatego, bo chce nam dać swoją moc.
Bóg nam przebacza, bo nas kocha, ale także dlatego, bo chce nam dać swoją moc.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Ewangelia, zwłaszcza jeśli wciela się ją w życie, jest źródłem mocnej konstrukcji psychicznej, odpornej na wszelkie ataki.
Ewangelia, zwłaszcza jeśli wciela się ją w życie, jest źródłem mocnej konstrukcji psychicznej, odpornej na wszelkie ataki.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Ta ociężałość wewnętrzna (duchowa) czyni człowieka niezdolnym do robienia wielkich rzeczy.
Ta ociężałość wewnętrzna (duchowa) czyni człowieka niezdolnym do robienia wielkich rzeczy.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
To nie jest jakaś Boża kara, czy tym bardziej "zemsta Boga". To nasze błędy mszczą się na nas.
To nie jest jakaś Boża kara, czy tym bardziej "zemsta Boga". To nasze błędy mszczą się na nas.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Umiejętność takiego kombinowania uczyni nas szczęśliwymi pomimo wszystkich złych rzeczy, które nam się przytrafiają.
Umiejętność takiego kombinowania uczyni nas szczęśliwymi pomimo wszystkich złych rzeczy, które nam się przytrafiają.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jeśli chcemy być mistrzami w miłości, weźmy sobie do serca dzisiejszą Ewangelię.
Jeśli chcemy być mistrzami w miłości, weźmy sobie do serca dzisiejszą Ewangelię.
Mieczysław Łusiak SJ / Słucham Pana
Nie lubimy doświadczać przykrości. Jak Jezus chce nas przed nią chronić?
Nie lubimy doświadczać przykrości. Jak Jezus chce nas przed nią chronić?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Nie wystarczy przestrzegać idealnie Bożych przykazań, aby wejść do Nieba.
Nie wystarczy przestrzegać idealnie Bożych przykazań, aby wejść do Nieba.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Jeżeli modlitwa jest dla nas trudna i skomplikowana, to problem leży w nas, a nie w modlitwie.
Jeżeli modlitwa jest dla nas trudna i skomplikowana, to problem leży w nas, a nie w modlitwie.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
To jest wymowa dzisiejszej Ewangelii. Przeczytaj, co możesz stracić, jeśli będziesz tą rzecz zachowywał tylko dla siebie.
To jest wymowa dzisiejszej Ewangelii. Przeczytaj, co możesz stracić, jeśli będziesz tą rzecz zachowywał tylko dla siebie.