#Ewangelia: najlepiej rozumieją to ci, którym udało się szczerze przebaczyć

#Ewangelia: najlepiej rozumieją to ci, którym udało się szczerze przebaczyć
(fot. Miguel Bruna / Unsplash)
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP

Bóg nam przebacza, bo nas kocha, ale także dlatego, bo chce nam dać swoją moc.

Słowa Ewangelii [Łk 5, 17-26]

Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w Nim moc Pańska, tak że mógł uzdrawiać.

Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa.     On, widząc ich wiarę, rzekł: «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy».

Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: «Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga?»

Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: «Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: "Odpuszczone są ci twoje grzechy", czy powiedzieć: "Wstań i chodź"? Otóż żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» - rzekł do sparaliżowanego: «Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu!» I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga.

Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».

Przebaczenie jest Boskie [Komentarz Mieczysława Łusiaka SJ]

Tak, odpuszczanie grzechów jest rzeczą Boską. Przebaczając mamy rzeczywisty udział w życiu Boga, doświadczamy przebóstwienia. Najlepiej rozumieją to ci, którym udało się szczerze przebaczyć wielkim winowajcom. Dlatego warto zabiegać o umiejętność przebaczania. Ale żeby zabiegać o tę umiejętność, musimy najpierw chcieć przebaczać, a z tym bywa najgorzej.

Przebaczenie jest rzeczą Boską, ponieważ wymaga wielkiej mocy i jest przejawem wielkiej mocy. A moc tę najlepiej nabiera się przyjmując od Boga przebaczenie własnych win. Bóg nam przebacza, bo nas kocha, ale także dlatego, bo chce nam dać swoją moc.

Jesteśmy podobni do bestii, gdy zabijamy.

Jesteśmy podobni do ludzi, gdy osądzamy.

Jesteśmy podobni do Boga, gdy przebaczamy.

Przypomnijmy sobie, kim jesteśmy [Komentarz Wojciecha Jędrzejewskiego OP]

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Krystyna Rożnowska
31,92 zł
39,90 zł

Geniusz, dla którego najważniejszy był człowiek

Ten wie o człowieku więcej niż Freud, Heidegger, Levinas.  ks. prof. Józef Tischner

Wielkość Antoniego Kępińskiego wyraża się tym, że – odwołam się tu do zwrotu banalnego, ale kluczowego...

Skomentuj artykuł

#Ewangelia: najlepiej rozumieją to ci, którym udało się szczerze przebaczyć
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.