DEON.pl / Wojciech Jędrzejewski OP
Ilekroć zachodzi nam to naturalne, ludzkie światło - jakaś ludzka nadzieja czy korzystny układ okoliczności - dokładnie w tym samym momencie wschodzi inne Słońce. To Jezus, który z wielką mocą pragnie rozjaśnić to wszystko, co jest ciemne, chore, co potrzebuje blasku świętości. 
Ilekroć zachodzi nam to naturalne, ludzkie światło - jakaś ludzka nadzieja czy korzystny układ okoliczności - dokładnie w tym samym momencie wschodzi inne Słońce. To Jezus, który z wielką mocą pragnie rozjaśnić to wszystko, co jest ciemne, chore, co potrzebuje blasku świętości. 
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Schemat spotkania z guru zwykle wygląda tak: musisz bardzo się natrudzić, aby do niego dotrzeć i aby pozwolono ci do niego przyjść. Kiedy już docierasz, znajdujesz u niego dystans.
Schemat spotkania z guru zwykle wygląda tak: musisz bardzo się natrudzić, aby do niego dotrzeć i aby pozwolono ci do niego przyjść. Kiedy już docierasz, znajdujesz u niego dystans.
Mieczysław Łusiak SJ
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 29-39). Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 29-39). Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedział Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im.
Mieczysław Łusiak SJ
Jeśli chcemy spotkać prawdziwego Boga, powinniśmy Go szukać "na miejscu pustynnym", jakkolwiek ono będzie faktycznie wyglądać.
Jeśli chcemy spotkać prawdziwego Boga, powinniśmy Go szukać "na miejscu pustynnym", jakkolwiek ono będzie faktycznie wyglądać.
Stanisław Biel SJ
Opowiadanie o uzdrowieniu teściowej Piotra jest bardzo bliskie pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej. Ewangeliści nie podają jej imienia; była więc wszystkim znana. W czasie powołania Piotr byłby więc żonaty. Św. Paweł sugeruje, że żona Piotra towarzyszyła mu w jego późniejszych podróżach apostolskich.
Opowiadanie o uzdrowieniu teściowej Piotra jest bardzo bliskie pierwotnej wspólnocie chrześcijańskiej. Ewangeliści nie podają jej imienia; była więc wszystkim znana. W czasie powołania Piotr byłby więc żonaty. Św. Paweł sugeruje, że żona Piotra towarzyszyła mu w jego późniejszych podróżach apostolskich.
Mieczysław Łusiak SJ
Jezus uzdrawiał wtedy i uzdrawia też dziś. I tak jak wtedy nie uzdrowił wszystkich, lecz poszedł dalej, do innych miejscowości, tak też i dziś nie uzdrawia wszystkich. Dlaczego? Ponieważ On uzdrawia po to, by nauczać.
Jezus uzdrawiał wtedy i uzdrawia też dziś. I tak jak wtedy nie uzdrowił wszystkich, lecz poszedł dalej, do innych miejscowości, tak też i dziś nie uzdrawia wszystkich. Dlaczego? Ponieważ On uzdrawia po to, by nauczać.