KAI / pzk
Dr Ewa Kusz, członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, mówiła o standardach ochrony osób małoletnich i bezbronnych w placówkach prowadzonych przez podmioty kościelne w kontekście tzw. ustawy Kamilka do biskupów podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
Dr Ewa Kusz, członkini Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, mówiła o standardach ochrony osób małoletnich i bezbronnych w placówkach prowadzonych przez podmioty kościelne w kontekście tzw. ustawy Kamilka do biskupów podczas 397. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.
KAI / tk
Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich - organ Stolicy Apostolskiej odpowiedzialny za walkę z wykorzystywaniem dzieci w środowisku kościelnym ogłosiła rezygnację u członkostwa księdza Hansa Zollnera – stwierdził w oświadczeniu jej przewodniczący, amerykański kardynał Sean O'Malley OFM Cap.
Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich - organ Stolicy Apostolskiej odpowiedzialny za walkę z wykorzystywaniem dzieci w środowisku kościelnym ogłosiła rezygnację u członkostwa księdza Hansa Zollnera – stwierdził w oświadczeniu jej przewodniczący, amerykański kardynał Sean O'Malley OFM Cap.
PAP / pk
"We wrześniu udamy się do Warszawy, gdzie wraz z polskimi biskupami i wszystkimi przedstawicielami Kościołów Europy Środkowej i Wschodniej będziemy dyskutowali o prewencji i formacji" - poinformowała Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich. Jednym z jej członków była premier i ambasador przy Watykanie, Hanna Suchocka. Na portalu vaticannews ukazała się informacja o 15 zgromadzeniu plenarnym tego gremium, któremu przewodniczy arcybiskup Bostonu, kard. Sean O'Malley OFM Cap.
"We wrześniu udamy się do Warszawy, gdzie wraz z polskimi biskupami i wszystkimi przedstawicielami Kościołów Europy Środkowej i Wschodniej będziemy dyskutowali o prewencji i formacji" - poinformowała Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich. Jednym z jej członków była premier i ambasador przy Watykanie, Hanna Suchocka. Na portalu vaticannews ukazała się informacja o 15 zgromadzeniu plenarnym tego gremium, któremu przewodniczy arcybiskup Bostonu, kard. Sean O'Malley OFM Cap.
KAI / America Magazine / kb / kk
Juan Carlos Cruz był wykorzystywany seksualnie przez byłego księdza Fernando Karadimę. Po latach nagłośnił sprawę i doprowadził Franciszka do zmiany Kościoła w Chile.
Juan Carlos Cruz był wykorzystywany seksualnie przez byłego księdza Fernando Karadimę. Po latach nagłośnił sprawę i doprowadził Franciszka do zmiany Kościoła w Chile.
KAI / ms
Kilka dni temu papież Franciszek podjął decyzję o uchyleniu sekretu papieskiego dotyczącego przypadków nadużyć seksualnych. Oznacza to, że dokumentację tych spraw może udostępnić sądownictwu cywilnemu zainteresowana diecezja czy zakon. Wcześniej mogła to zrobić tylko Stolica Apostolska.
Kilka dni temu papież Franciszek podjął decyzję o uchyleniu sekretu papieskiego dotyczącego przypadków nadużyć seksualnych. Oznacza to, że dokumentację tych spraw może udostępnić sądownictwu cywilnemu zainteresowana diecezja czy zakon. Wcześniej mogła to zrobić tylko Stolica Apostolska.
KAI / sz
Zero tolerancji dla nadużyć seksualnych - takie przesłanie powtórzyła Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich w komunikacie ogłoszonym po papieskim liście do ludu Bożego w sprawie plagi nadużyć seksualnych w Kościele.
Zero tolerancji dla nadużyć seksualnych - takie przesłanie powtórzyła Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich w komunikacie ogłoszonym po papieskim liście do ludu Bożego w sprawie plagi nadużyć seksualnych w Kościele.
KAI / jp
Franciszek potwierdził kardynała Seana O'Malley, OFM Cap. na funkcji przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich powołał szesnastu członków tego organu doradczego, w tym dziewięciu nowych członków.
Franciszek potwierdził kardynała Seana O'Malley, OFM Cap. na funkcji przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich powołał szesnastu członków tego organu doradczego, w tym dziewięciu nowych członków.
KAI / drr
Powołanie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich to znak osobistego zaangażowania papieża Franciszka w sprawę zapobiegania złu wobec dzieci - podkreśla ks. Hans Zollner, niemiecki jezuita, wchodzący w skład ośmioosobowego ciała, które formalnie zostało tworzone 22 marca br.
Powołanie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich to znak osobistego zaangażowania papieża Franciszka w sprawę zapobiegania złu wobec dzieci - podkreśla ks. Hans Zollner, niemiecki jezuita, wchodzący w skład ośmioosobowego ciała, które formalnie zostało tworzone 22 marca br.