Logo źródła: Radio Watykańskie kw
Właśnie opublikowano najnowszy film papieża, w którym ojciec święty prosi nas o modlitwę.
Właśnie opublikowano najnowszy film papieża, w którym ojciec święty prosi nas o modlitwę.
Logo źródła: Radio Watykańskie kw
Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej.
Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej.
The Pope Video / youtube.com/ KAI
Zobacz najnowszy papieski wideo-apel. Tym razem papież porusza temat skandalicznego traktowania kobiet na całym świecie.
Zobacz najnowszy papieski wideo-apel. Tym razem papież porusza temat skandalicznego traktowania kobiet na całym świecie.
Logo źródła: Radio Watykańskie kw / ml / pk
Pojawił się kolejny film z papieskimi intencjami. Zobacz, o jaką modlitwę prosi Franciszek tym razem.
Pojawił się kolejny film z papieskimi intencjami. Zobacz, o jaką modlitwę prosi Franciszek tym razem.
Logo źródła: Radio Watykańskie kw
Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. Zobacz, jakie konkretnie prośby o modlitwę przesyła nam Franciszek.
Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. Zobacz, jakie konkretnie prośby o modlitwę przesyła nam Franciszek.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / mh
Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to: "Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata". Papież często wzywa do modlitwy o pokój. 14 września 2014 r. po niedzielnym Anioł Pański nawiązał do trwającej w Republice Środkowoafrykańskiej wojny domowej i misji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, udającej się tam celem przywrócenia pokoju i ochrony ludności cywilnej cierpiącej skutki konfliktu.
Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to: "Aby Pan dał pokój najbardziej udręczonym przez wojnę i przemoc regionom świata". Papież często wzywa do modlitwy o pokój. 14 września 2014 r. po niedzielnym Anioł Pański nawiązał do trwającej w Republice Środkowoafrykańskiej wojny domowej i misji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, udającej się tam celem przywrócenia pokoju i ochrony ludności cywilnej cierpiącej skutki konfliktu.
Radio Watykańskie / slo
Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to: "Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci".
Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to: "Aby ludzie naszych czasów, często pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci".
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu".
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu".
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / pz
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną.
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / drr
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach". O potrzebie zapewnienie ludziom godnej pracy często przypominali papieże najnowszych czasów w ramach rozwijanej już od ponad wieku katolickiej nauki społecznej. Jan Paweł II poświęcił ludzkiej pracy specjalną encyklikę Laborem exercens.
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach". O potrzebie zapewnienie ludziom godnej pracy często przypominali papieże najnowszych czasów w ramach rozwijanej już od ponad wieku katolickiej nauki społecznej. Jan Paweł II poświęcił ludzkiej pracy specjalną encyklikę Laborem exercens.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym".
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby wierzący potrafili rozpoznawać w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im towarzyszy w życiu codziennym".
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego". Papież w swych wypowiedziach nieraz powraca do tej sprawy. Mówił o niej, odwiedzając przed dwoma laty, 16 listopada 2009 r., rzymską siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO. Swe przemówienie wygłosił na rozpoczęcie światowego spotkania na szczycie, poświęconego bezpieczeństwu żywnościowemu.
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego". Papież w swych wypowiedziach nieraz powraca do tej sprawy. Mówił o niej, odwiedzając przed dwoma laty, 16 listopada 2009 r., rzymską siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO. Swe przemówienie wygłosił na rozpoczęcie światowego spotkania na szczycie, poświęconego bezpieczeństwu żywnościowemu.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju".
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych dwie intencje: ogólną i misyjną. Pierwsza z nich to: "Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju".
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / slo
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: "Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem". Oraz misyjną: "Aby chrześcijanie Zachodu otwierając się na działanie Ducha Świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary".
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: "Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem". Oraz misyjną: "Aby chrześcijanie Zachodu otwierając się na działanie Ducha Świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary".
Radio Watykańskie / wab
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: „Aby doświadczenie cierpienia było okazją pozwalającą zrozumieć sytuacje niedostatku i bólu, które są udziałem osób samotnych, chorych i w podeszłym wieku, oraz pobudzało wszystkich do wielkodusznego wychodzenia naprzeciw ich potrzebom”. Oraz misyjną: „Aby narody świata otwarły drzwi Chrystusowi oraz Jego Ewangelii pokoju, braterstwa i sprawiedliwości”.
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: „Aby doświadczenie cierpienia było okazją pozwalającą zrozumieć sytuacje niedostatku i bólu, które są udziałem osób samotnych, chorych i w podeszłym wieku, oraz pobudzało wszystkich do wielkodusznego wychodzenia naprzeciw ich potrzebom”. Oraz misyjną: „Aby narody świata otwarły drzwi Chrystusowi oraz Jego Ewangelii pokoju, braterstwa i sprawiedliwości”.
KAI / ad
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: „Aby odpowiedzią na wszelkie zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu był niezmienny szacunek, tolerancja i dialog między wszystkimi wierzącymi”. Oraz misyjną: „Aby chrześcijanie prześladowani z powodu Ewangelii, dzięki mocy Ducha Świętego, wytrwali w wiernym świadectwie o miłości Boga do całej ludzkości”.
Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: „Aby odpowiedzią na wszelkie zakusy fundamentalizmu i ekstremizmu był niezmienny szacunek, tolerancja i dialog między wszystkimi wierzącymi”. Oraz misyjną: „Aby chrześcijanie prześladowani z powodu Ewangelii, dzięki mocy Ducha Świętego, wytrwali w wiernym świadectwie o miłości Boga do całej ludzkości”.