Papieskie intencje na miesiąc sierpień

Papieskie intencje na miesiąc sierpień
(fot. Grzegorz Gałązka)
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / slo

Jak co miesiąc, Ojciec Święty poleca modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną: "Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem". Oraz misyjną: "Aby chrześcijanie Zachodu otwierając się na działanie Ducha Świętego odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary".

Intencja ogólna nawiązuje do głównego wydarzenia życia Kościoła w tym miesiącu, jakim jest madryckie spotkanie młodych całego świata z Papieżem. Światowe Dni Młodzieży urządzane są już od 25 lat. Ustanowił je Jan Paweł II. Do ćwierćwiecza tego tak trafnego pomysłu swego poprzednika Benedykt XVI nawiązał w ubiegłorocznym orędziu na ten dzień, obchodzony we wszystkich Kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 28 marca 2010 r. "Była to prorocza inicjatywa, która przyniosła obfite owoce, pozwalając nowym pokoleniom chrześcijan spotykać się, słuchać Słowa Bożego, odkrywać piękno Kościoła i przeżywać mocne doświadczenia wiary. Doprowadziły one wielu do decyzji całkowitego oddania się Chrystusowi" - pisał przed rokiem Ojciec Święty o Dniach Młodzieży.

W swoim ubiegłorocznym przesłaniu Papież zauważył, że Chrystus pragnie z każdym człowiekiem spotkać się osobiście i nawiązać dialog. "Chrześcijaństwo - zwrócił uwagę - nie jest głównie normą moralną, ale poznaniem Jezusa Chrystusa, który każdego z nas kocha". Przytoczył fragmenty papieskiego listu do młodych z 1985 r. Jego okazją był ogłoszony wtedy przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Rok Młodzieży. Bł. Jan Paweł przestrzegał w nim, "czy nie jesteśmy tym pokoleniem, któremu świat i postęp doczesny całkowicie wypełnia horyzont bytowania?". "Mój Poprzednik - napisał Benedykt XVI - chciał zachęcić każdego z was do «prowadzenia własnej rozmowy z Chrystusem. Rozmowy, która dla młodego człowieka ma znaczenie kluczowe i zasadnicze». Dodał on, zwracając się do młodych: «Życzę, abyście doświadczyli tej prawdy, że On, Chrystus, patrzy na was z miłością! Świadomość tego, że Ojciec umiłował nas odwiecznie w swoim Synu, tego, że Chrystus miłuje każdego i zawsze, staje się mocnym punktem oparcia dla całej naszej ludzkiej egzystencji»" - czytamy w liście Jana Pawła II do młodych.

W ostatnich latach sprawa ta często powraca w papieskich wypowiedziach. Na I Nieszporach w ubiegłoroczną uroczystość Apostołów Piotra i Pawła Ojciec Święty tak mówił o swym poprzedniku: - Jan Paweł II w trakcie swojego długiego pontyfikatu niejako "na żywo" ukazywał misyjną naturę Kościoła poprzez podróże apostolskie, a także dzięki temu, że w swoim nauczaniu kładł nacisk na potrzebę "nowej ewangelizacji". "Nowej" nie pod względem treści, ale wewnętrznego zapału, otwartości na łaskę Ducha Świętego, który jest mocą nowego prawa Ewangelii i który wciąż odnawia Kościół. "Nowej" przez poszukiwanie sposobów, które są adekwatne do mocy Ducha Świętego i są dostosowane do czasów i sytuacji. «Nowej», bo potrzebnej również w krajach, którym już była głoszona Ewangelia. Dla wszystkich jest oczywiste, że mój poprzednik dał misji Kościoła niezwykły impuls, nie tylko - powtarzam - ze względu na przebyte odległości, ale przede wszystkim dzięki prawdziwemu duchowi misyjnemu, który nim kierował i którego pozostawił nam w spadku u zarania trzeciego tysiąclecia - dodał Benedykt XVI.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papieskie intencje na miesiąc sierpień
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.