Papieskie intencje na styczeń 2016

Papieskie intencje na styczeń 2016
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
Logo źródła: Radio Watykańskie kw

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej.

W pierwszej z nich, "aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości". Papież tak mówił o tym m.in. 6 czerwca 2015 r., podczas swej ubiegłorocznej podróży do Sarajewa, stolicy Bośni i Hercegowiny.

"Dialog międzyreligijny stanowi tutaj, jak i na całym świecie, konieczny warunek pokoju i dlatego jest obowiązkiem wszystkich ludzi wierzących (por. Evangelii gaudium, 250). W dialogu uznaje się i rozwija ducha wspólnoty, który jednoczy i pomaga krzewić wielkie wartości moralne, sprawiedliwość, wolność i pokój. Dialog jest szkołą człowieczeństwa i czynnikiem jedności, pomagającym budować społeczeństwo oparte na tolerancji i wzajemnym szacunku. Z tego powodu dialog międzyreligijny nie może ograniczać się do niewielu osób, tylko do zwierzchników wspólnot religijnych, ale powinien tak się poszerzać, by obejmował wszystkich wierzących, w różnych warstwach społeczeństwa obywatelskiego. Na szczególną uwagę zasługują ludzie młodzi, powołani do budowania przyszłości swej ojczyzny. Jednak warto zawsze pamiętać, że aby dialog był autentyczny i skuteczny, konieczna jest uformowana tożsamość: bez niej dialog jest bezużyteczny bądź wręcz szkodliwy".

Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W styczniu mamy się modlić, "aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan". Temat ten Franciszek podjął m.in. podczas swej podróży do Ziemi Świętej na nabożeństwie ekumenicznym w bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie 25 maja 2014 r., pół wieku po braterskim uścisku papieża Pawła VI i prawosławnego patriarchy Atenagorasa.

"Istnieją jeszcze między nami, uczniami Jezusa, podziały. A jednak pięćdziesiąt lat po uścisku tych dwóch czcigodnych Ojców uznajemy z wdzięcznością, że dzięki impulsowi Ducha Świętego stało się możliwe uczynienie naprawdę ważnych kroków na drodze ku jedności. Mamy świadomość, że pozostaje jeszcze dalsza droga do przebycia. Jedna różnice nie powinny nas przerażać i powstrzymywać w drodze. Pragnę ponowić wyrażone już przez moich poprzedników pragnienie podtrzymywania dialogu ze wszystkimi naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie, aby wypracować taką formę sprawowania posługi Biskupa Rzymu, która mogłaby być posługą miłości i komunii uznawaną przez wszystkich (por. Jan Paweł II, Ut unum sint, 95-96). Nie zapominajmy w modlitwie o wielu prześladowanych za wiarę w zmartwychwstałego Pana. Kiedy chrześcijanie różnych wyznań wspólnie cierpią i udzielają sobie wzajemnej pomocy z braterską miłością, urzeczywistnia się ekumenizm cierpienia, ekumenizm krwi, mający szczególną skuteczność nie tylko dla miejsc, w których do tego dochodzi, ale także dla całego Kościoła".

Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu.

Ogólną: "Aby szczery dialog między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł owoce pokoju i sprawiedliwości".

Oraz ewangelizacyjną: "Aby poprzez dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha Świętego, zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papieskie intencje na styczeń 2016
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.