Opactwo Benedyktynów Tyniec / jb
"Kojarzą nam się przede wszystkim z tym, co zakazane, z ograniczeniem naszej wolności" - podkreśla benedyktyn. Jak zacząć myśleć o nich inaczej?
"Kojarzą nam się przede wszystkim z tym, co zakazane, z ograniczeniem naszej wolności" - podkreśla benedyktyn. Jak zacząć myśleć o nich inaczej?
KAI / jp
Na znaczenie dla naszego życia przykazań Bożych, które nie są zubożeniem, lecz bogactwem człowieka zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Na znaczenie dla naszego życia przykazań Bożych, które nie są zubożeniem, lecz bogactwem człowieka zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.
Logo źródła: Maskacjusz Marcin Kowalewski CMF
Po czym poznajemy, że w nasze myśli wkrada się pycha? Po tym, że zaczynamy oceniać ludzi! Jak tego uniknąć?
Po czym poznajemy, że w nasze myśli wkrada się pycha? Po tym, że zaczynamy oceniać ludzi! Jak tego uniknąć?
Jörg Zink
Gdy poszukamy w Biblii odpowiedzi na pytanie, jak żyć na co dzień, odnajdziemy trzy rodzaje porad.
Gdy poszukamy w Biblii odpowiedzi na pytanie, jak żyć na co dzień, odnajdziemy trzy rodzaje porad.
Stanisław Biel SJ
Bóg zawarł w człowieku wszystkie atrybuty swego piękna zmysłowego i duchowego. Powołaniem człowieka jest to piękno odkrywać i rozwijać, a nie degradować i niszczyć.
Bóg zawarł w człowieku wszystkie atrybuty swego piękna zmysłowego i duchowego. Powołaniem człowieka jest to piękno odkrywać i rozwijać, a nie degradować i niszczyć.
Stanisław Biel SJ
Wiara w jednego Boga nie jest darem, który otrzymujemy w jednorazowej dawce i zachowujemy w sposób niezmienny do śmierci. Wiara jest dynamizmem i zakłada rozwój (albo regres).
Wiara w jednego Boga nie jest darem, który otrzymujemy w jednorazowej dawce i zachowujemy w sposób niezmienny do śmierci. Wiara jest dynamizmem i zakłada rozwój (albo regres).
Katechizm Kościoła Katolickiego
Dziesiąte przykazanie przypomina o ostatecznym przeznaczeniu człowieku do życia w szczęściu, którego jedynym dawcą jest Bóg. Broni ono przed popadnięciem w nieład wewnętrzny spowodowany pożądliwością, której wyrazem jest chciwość, chęć przywłaszczenia sobie bez umiaru dóbr ziemskich, a także brak umiarkowania wyrażający się zachłannością i pragnieniem bogactw oraz potęgi. Te nieuporządkowane dążenia stanowią zagrożenie sprawiedliwości, której domaga się miłość bliźniego.
Dziesiąte przykazanie przypomina o ostatecznym przeznaczeniu człowieku do życia w szczęściu, którego jedynym dawcą jest Bóg. Broni ono przed popadnięciem w nieład wewnętrzny spowodowany pożądliwością, której wyrazem jest chciwość, chęć przywłaszczenia sobie bez umiaru dóbr ziemskich, a także brak umiarkowania wyrażający się zachłannością i pragnieniem bogactw oraz potęgi. Te nieuporządkowane dążenia stanowią zagrożenie sprawiedliwości, której domaga się miłość bliźniego.
Katechizm Kościoła Katolickiego
W dziesiątym przykazaniu Pan Bóg podsuwa człowiekowi pod rozwagę konieczność liczenia się z rodzącymi się w ludzkim sercu intencjami działania.
W dziesiątym przykazaniu Pan Bóg podsuwa człowiekowi pod rozwagę konieczność liczenia się z rodzącymi się w ludzkim sercu intencjami działania.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Dziesiąte przykazanie Boże wskazuje na istniejące nieuporządkowanie wnętrza człowieka, z którego rodzą się grzeszne pożądania i pragnienia odnoszące się do cudzej własności.
Dziesiąte przykazanie Boże wskazuje na istniejące nieuporządkowanie wnętrza człowieka, z którego rodzą się grzeszne pożądania i pragnienia odnoszące się do cudzej własności.
Katechizm Kościoła Katolickiego
W dziewiątym przykazaniu należy doszukiwać się działania Boga, który jeszcze z innej perspektywy broni wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zabraniając nawet pożądania cudzej żony/cudzego męża i w konsekwencji czynów mający w tle zdradę małżeńską.
W dziewiątym przykazaniu należy doszukiwać się działania Boga, który jeszcze z innej perspektywy broni wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej zabraniając nawet pożądania cudzej żony/cudzego męża i w konsekwencji czynów mający w tle zdradę małżeńską.
Katechizm Kościoła Katolickiego
O współczesnej kulturze mówi się, że sprzyja niezdrowej ciekawości i iluzji, rozbudza w osobie nieuporządkowane cielesne pożądanie. Sprzyja ono zmysłowym pragnieniom, które przeciwstawiają się wskazaniom ludzkiego rozumu.
O współczesnej kulturze mówi się, że sprzyja niezdrowej ciekawości i iluzji, rozbudza w osobie nieuporządkowane cielesne pożądanie. Sprzyja ono zmysłowym pragnieniom, które przeciwstawiają się wskazaniom ludzkiego rozumu.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Rozwinięta technika pozwala na szybkie przekazywanie informacji, ale jednocześnie zwiększa odpowiedzialność tych, którzy się nią posługują. Podstawą działania środków przekazu powinna być prawda.
Rozwinięta technika pozwala na szybkie przekazywanie informacji, ale jednocześnie zwiększa odpowiedzialność tych, którzy się nią posługują. Podstawą działania środków przekazu powinna być prawda.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Ludzkie starania o prawdę mogą być niszczone. Jezus Chrystus domaga się od swoich uczniów odrzucania wszystkiego, co jest wykroczeniem przeciw prawdzie. Wymaga to postępowania, którego fundamentem jest miłość i poszanowanie prawdy.
Ludzkie starania o prawdę mogą być niszczone. Jezus Chrystus domaga się od swoich uczniów odrzucania wszystkiego, co jest wykroczeniem przeciw prawdzie. Wymaga to postępowania, którego fundamentem jest miłość i poszanowanie prawdy.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Ósme przykazanie Boże dotyczy spraw związanych z posługiwaniem się w kontaktach z innymi ludźmi darem mowy. W nim Pan Bóg broni istoty i godności człowieka.
Ósme przykazanie Boże dotyczy spraw związanych z posługiwaniem się w kontaktach z innymi ludźmi darem mowy. W nim Pan Bóg broni istoty i godności człowieka.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Kościół zabierając głos w sprawach społecznych nie tworzy własnego systemu społeczno-gospodarczego, lecz wydaje sądy moralne w kwestiach gospodarczych i społecznych czerpiąc z Ewangelii objawioną przez Boga prawdę o człowieku i jego miejscu w stworzonym świecie.
Kościół zabierając głos w sprawach społecznych nie tworzy własnego systemu społeczno-gospodarczego, lecz wydaje sądy moralne w kwestiach gospodarczych i społecznych czerpiąc z Ewangelii objawioną przez Boga prawdę o człowieku i jego miejscu w stworzonym świecie.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Siódme przykazanie Boże broni prawa o powszechnym przeznaczeniu dóbr. Jego istotą jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do dóbr dla zaspokojenia podstawowych potrzeb, na przykład prawa do wyżywienia, ubrania czy mieszkania.
Siódme przykazanie Boże broni prawa o powszechnym przeznaczeniu dóbr. Jego istotą jest zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do dóbr dla zaspokojenia podstawowych potrzeb, na przykład prawa do wyżywienia, ubrania czy mieszkania.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Kościół odwołując się do siódmego przykazania przypomina, że prawo do korzystania przez wszystkich ludzi z dóbr stworzonego świata pochodzi od Boga. Jest ono bardziej fundamentalnym prawem niż prawo do własności prywatnej, które nie uchyla powszechnego przeznaczenia dóbr, dlatego że prawo własności już ze swej natury posiada charakter społeczny.
Kościół odwołując się do siódmego przykazania przypomina, że prawo do korzystania przez wszystkich ludzi z dóbr stworzonego świata pochodzi od Boga. Jest ono bardziej fundamentalnym prawem niż prawo do własności prywatnej, które nie uchyla powszechnego przeznaczenia dóbr, dlatego że prawo własności już ze swej natury posiada charakter społeczny.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Siódme przykazania Boże zabrania kradzieży, to znaczy przywłaszczania cudzej własności wbrew woli właściciela. Przykazanie zabrania wyrządzania szkody bliźniemu w zakresie jego dóbr, a także niesłusznego z nich korzystania.
Siódme przykazania Boże zabrania kradzieży, to znaczy przywłaszczania cudzej własności wbrew woli właściciela. Przykazanie zabrania wyrządzania szkody bliźniemu w zakresie jego dóbr, a także niesłusznego z nich korzystania.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Siódme przykazanie stoi na straży dobra prywatnego i wspólnego. Domaga się poszanowania dóbr, w tym własności prywatnej, a także szacunku dla osób i ich własności przez praktykowanie sprawiedliwości i miłości, umiarkowania i solidarności.
Siódme przykazanie stoi na straży dobra prywatnego i wspólnego. Domaga się poszanowania dóbr, w tym własności prywatnej, a także szacunku dla osób i ich własności przez praktykowanie sprawiedliwości i miłości, umiarkowania i solidarności.
KAI / psd
Mniej niż co piąty Włoch potrafi wymienić wszystkie 10 przykazań Bożych. 41 proc. zna tylko jedno przykazanie a 17,2 proc. żadnego - wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii społecznej GfK-Eurisko.
Mniej niż co piąty Włoch potrafi wymienić wszystkie 10 przykazań Bożych. 41 proc. zna tylko jedno przykazanie a 17,2 proc. żadnego - wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut badania opinii społecznej GfK-Eurisko.