Papież: Boże przykazania nie są zubożeniem, lecz bogactwem człowieka [DOKUMENTACJA]

Papież: Boże przykazania nie są zubożeniem, lecz bogactwem człowieka [DOKUMENTACJA]
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.jezuici.pl)
KAI / jp

Na znaczenie dla naszego życia przykazań Bożych, które nie są zubożeniem, lecz bogactwem człowieka zwrócił uwagę Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Papież rozpoczął nowy cykl katechez poświęconych tematowi przykazań. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dziś około 15 tys. wiernych.

Oto tekst papieskiej katechezy w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj obchodzone jest święto św. Antoniego Padewskiego. Kto z was ma na imię Antoni? Brawa dla wszystkich Antonich!

DEON.PL POLECA

Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl katechez. Będzie on poświęcony tematowi przykazań, przykazań Prawa Bożego. Aby go wprowadzić, zaczerpnijmy inspirację z przed chwilą usłyszanego fragmentu: spotkania pomiędzy Jezusem a człowiekiem, który na klęczkach pyta Go, w jaki sposób możemy otrzymać życie wieczne? (por. Mk 10,17-21).

W tym pytaniu kryje się wyzwanie każdego istnienia: pragnienie życia pełnego, nieskończonego. Co czynić, aby je osiągnąć? Jaką pójść drogą? Żyć naprawdę, przeżyć życie szlachetne. Iluż młodych ludzi stara się "żyć" a potem niszczy samych siebie, idąc za tym, co ulotne. Nieodparta chęć życia. Niektórzy sądzą, że lepiej zgasić ten impuls, ponieważ jest groźny.

Chciałbym powiedzieć, zwłaszcza ludziom młodym: naszym najgorszym wrogiem nie są konkretne problemy, niezależnie od tego, jak bardzo są poważne i dramatyczne: największym zagrożeniem jest zły duch przystosowania, który nie jest łagodnością ani pokorą, ale przeciętnością, małodusznością1. Czy młody człowiek przeciętny jest człowiekiem z przyszłością czy też nie? Nie słyszę! - [odpowiadają: "nie!"]. Stoi w miejscu, nie rozwija się, nie osiągnie sukcesu. Przeciętność lub małoduszność - młodzi lękający się wszystkiego, "o taki jestem".

Tacy młodzi nie pójdą naprzód. Łagodność, siła i ani odrobiny małoduszności. Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati będący młodzieńcem mawiał, że trzeba żyć, a nie wegetować2. Ludzie przeciętni wegetują. Trzeba żyć siłą życia.

Trzeba prosić Ojca Niebieskiego dla młodych dnia dzisiejszego o dar zdrowego niepokoju. Ale w domu, w waszych domach, w każdej rodzinie, gdy widzi się młodzieńca, który cały dzień biernie siedzi, cóż wtedy myślą mama i tata: "Ależ on jest chory, coś mu dolega", i prowadzą go do lekarza... czyż nie tak?

Życie młodego człowieka to dążenie naprzód, bycie niespokojnym, zdrowym niepokojem, zdolność, by nie zadowalać się życiem bez piękna, bez koloru. Jeśli młodzi ludzie nie będą głodni autentycznego życia, dokąd będzie zmierzała ludzkość? Dokąd będzie zmierzała ludzkość z młodzieżą spokojną, pozbawioną niepokoju?

Dokąd dojdzie? Pytanie tego człowieka z Ewangelii jest w każdym z nas: jak można zaleźć życie, życie w obfitości? Jezus odpowiada: "Znasz przykazania" (w. 19) i cytuje część Dekalogu. Jest to Jezusowy proces pedagogiczny, poprzez który chce On doprowadzić do określonego miejsca. W istocie już z samego pytania wynika, że ten człowiek nie ma pełnego życia, szuka czegoś więcej, jest niespokojny.

Co zatem musi zrozumieć? Mówi: "Nauczycielu, wszystkiego tego [przykazań] przestrzegałem od mojej młodości" (w. 20).Jak się przechodzi od młodości do dojrzałości? Kiedy zaczynamy akceptować swoje ograniczenia. Zaakceptowanie swoich ograniczeń to przejście od młodości do dojrzałości. Stajemy się dorosłymi kiedy nabieramy dystansu do siebie i uświadamiamy sobie to, "czego nam brakuje" (por. w. 21).

Ten człowiek zmuszony jest uznać, że wszystko, co może "uczynić", nie przekracza "dachu", nie wykracza poza pewien zakres. Jak pięknie być mężczyznami i kobietami! Jakże cenne jest nasze istnienie! Jest jednak pewna prawda, którą w dziejach ostatnich stuleci człowiek często odrzucał, z tragicznymi konsekwencjami: prawda o swoich ograniczeniach. Jezus w Ewangelii mówi coś, co może nam pomóc: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić" (Mt 5, 17).

Pan Jezus obdarza spełnieniem, na to przyszedł. Ten człowiek musiał dojść do progu pewnego przełomu, gdzie otwiera się możliwość, by przestać żyć samym sobą, swoimi dziełami, swoimi dobrami i właśnie dlatego, że brakuje mu życia w pełni - opuścić wszystko, aby pójść za Panem3.

Przy bliższym zbadaniu, w ostatecznym zaproszeniu Jezusa - wspaniałym, cudownym - nie ma propozycji ubóstwa, lecz bogactwa, tego prawdziwego: "Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!" (w. 21). Kto mogąc wybrać między oryginałem a kopią, wybrałby kopię? Oto wyzwanie: znajdź oryginał życia, a nie kopię. Jezus nie oferuje żadnych namiastek, ale prawdziwe życie, prawdziwą miłość, prawdziwe bogactwo!

Jakże młodzi mogą podążać za nami w wierze, jeśli nie widzą, że wybieramy oryginał, jeśli widzą nas uzależnionych od półśrodków? Straszne jest napotkanie chrześcijan połowicznych, chrześcijan - pozwolę sobie powiedzieć "skarłowaciałych": rozwijają się tylko do pewnej wysokości, a potem już nie, chrześcijanie z pomniejszonym, zamkniętym sercem.

Rzeczą straszną jest napotkanie takiej sytuacji. Potrzebny jest przykład kogoś, kto zaprasza mnie do wyjścia "poza", do "więcej", aby trochę wzrastać. Św. Ignacy nazwał to "magis", "ogniem, gorliwym działaniem, które budzi drzemiących" 4. Droga do tego, czego brakuje, prowadzi przez to, co jest. Jezus nie przyszedł, aby znieść Prawo lub Proroków, ale wypełnić je. Musimy wyjść od rzeczywistości, aby pójść z tym dalej ku "temu czego brakuje".

Musimy zbadać zwyczajność, aby otworzyć się na niezwykłość. W tych katechezach weźmiemy dwie tablice Mojżesza jako chrześcijanie, trzymając się za ręką Jezusa, aby podążając za Nim przejść od złudzeń młodości do skarbu, który jest w niebie. Odkryjemy w każdym z tych praw starożytnych i mądrych, bramę otwartą przez Ojca, który jest w niebie, aby Pan Jezus, który ją przekroczył doprowadził nas do prawdziwego życia. Jego życia. Życia dzieci Bożych. Dziękuję.

PRZYPISY:

Ojcowie mówią o małoduszności (oligopsychìa). Św. Jan Damasceński określa ją jako "lęk przed podjęciem działania" (Wykład wiary prawdziwej, II,15). A św. Jan Klimak dodaje, że "tchórzliwość jest dziecinnym usposobieniem w postarzałej próżnej duszy" (Drabina raju, XXI, 2).

Por. List do Isidora Boniniego, 27 lutego 1925.

3 "Oko zostało stworzone dla światła, ucho dla dźwięków, każda rzecz dla swego celu, a pożądanie duszy, by wznosić się ku Chrystusowi" (NICOLA CABASILAS, La vita in Cristo, II, 90).4. Przemówienie do uczestników 36. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, 24 października 2016: "Chodzi o magis, o to więcej, które pobudzało Ignacego do uruchamiania procesów, do towarzyszenia im i oceniania ich rzeczywistego wpływu na życie osób w zakresie wiary, sprawiedliwości lub miłosierdzia i miłości" ("L’Osservatore Romano", wyd. pl. n. 11 (387)/2016, s.30)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież: Boże przykazania nie są zubożeniem, lecz bogactwem człowieka [DOKUMENTACJA]
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.