W kościołach i kaplicach, których data poświęcenia jest nieznana – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego Czytania z uroczystości: 1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 4,19-24 Jakich czcicieli chce mieć Ojciec? Jezus zwraca uwagę, że nawet wielkie pragnienia religijne mogą być wykrzywione przez fałsz: co do miejsca, form kultu, składanych ofiar, wizji Boga. Wszystko, co odrzuca Mesjasza, pokornego sługę i krzyż jest bałwochwalstwem.
W kościołach i kaplicach, których data poświęcenia jest nieznana – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego Czytania z uroczystości: 1 Krl 8,22-23.27-30; 1 Kor 3,9b-11.16-17; J 4,19-24 Jakich czcicieli chce mieć Ojciec? Jezus zwraca uwagę, że nawet wielkie pragnienia religijne mogą być wykrzywione przez fałsz: co do miejsca, form kultu, składanych ofiar, wizji Boga. Wszystko, co odrzuca Mesjasza, pokornego sługę i krzyż jest bałwochwalstwem.
Przy studni Jakuba w Sychem Jezus rozmawiał z Samarytanką. Przy studni Jakuba jesteśmy z o. Wiesławem Dawidowskim OSA w 16. odcinku wideobloga "Szukając śladów Jezusa" docierając do miejsca, w którym Chrystus na pewno był i w którym mówił o wodzie żywej, która gasi wszelkie pragnienie.
Przy studni Jakuba w Sychem Jezus rozmawiał z Samarytanką. Przy studni Jakuba jesteśmy z o. Wiesławem Dawidowskim OSA w 16. odcinku wideobloga "Szukając śladów Jezusa" docierając do miejsca, w którym Chrystus na pewno był i w którym mówił o wodzie żywej, która gasi wszelkie pragnienie.