Wspominany 28 czerwca św. Ireneusz należał do trzeciego pokolenia chrześcijan. Był uczniem św. Polikarpa, ucznia św. Jana Apostoła. Gorliwie zabiegał o czystość wiary i występował przeciw herezjom. Bronił tradycji apostolskiej. Możemy go uznać za pierwszego teologa, twórcę teologii systematycznej. Warto poznać tę znaczącą postać w historii Kościoła.
Wspominany 28 czerwca św. Ireneusz należał do trzeciego pokolenia chrześcijan. Był uczniem św. Polikarpa, ucznia św. Jana Apostoła. Gorliwie zabiegał o czystość wiary i występował przeciw herezjom. Bronił tradycji apostolskiej. Możemy go uznać za pierwszego teologa, twórcę teologii systematycznej. Warto poznać tę znaczącą postać w historii Kościoła.
KAI / kb
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro zaproponował, aby Ojciec Święty ogłosił św. Ireneusza z Lonu doktorem Kościoła – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynał Marcello Semeraro zaproponował, aby Ojciec Święty ogłosił św. Ireneusza z Lonu doktorem Kościoła – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
KAI / tk
Papież Franciszek podczas spotkania z członkami grupy „Święty Ireneusz” powiedział, że ich patrona, św. Ireneusza z Lyonu, ogłosi wkrótce Doktorem Kościoła, nadając mu tytuł patrona jedności.
Papież Franciszek podczas spotkania z członkami grupy „Święty Ireneusz” powiedział, że ich patrona, św. Ireneusza z Lyonu, ogłosi wkrótce Doktorem Kościoła, nadając mu tytuł patrona jedności.
ks. prof. Mariusz Rosik
Wielu znanych świętych miało problem z przyjęciem charyzmatów. Obawiali się ich, a nawet wątpili, że są one wciąż obecne w Kościele. Zobacz jakie cuda uczynił Bóg, by przywrócić im wiarę w swoją moc.
Wielu znanych świętych miało problem z przyjęciem charyzmatów. Obawiali się ich, a nawet wątpili, że są one wciąż obecne w Kościele. Zobacz jakie cuda uczynił Bóg, by przywrócić im wiarę w swoją moc.
Libreria Editrice Vaticana
Katecheza podczas audiencji generalnej, 28.03.2007.
Katecheza podczas audiencji generalnej, 28.03.2007.
Dzięki pismom św. Ireneusza zapoznajemy się z tradycją apostolską i jej bezpośrednią kontynuacją. W osobie tego biskupa Kościół otrzymał żarliwego pasterza i obrońcę wiary, uważanego za pierwszego teologa, który wyznaczył zasady rozeznawania katolickości wiary.
Dzięki pismom św. Ireneusza zapoznajemy się z tradycją apostolską i jej bezpośrednią kontynuacją. W osobie tego biskupa Kościół otrzymał żarliwego pasterza i obrońcę wiary, uważanego za pierwszego teologa, który wyznaczył zasady rozeznawania katolickości wiary.