O tym wydarzeniu opowiadają Ewangeliści, a i sam św. Piotr, naoczny świadek, opisuje je w swoim liście. Przeżyli je tylko wybrani przez Jezusa Apostołowie. Na górze została im objawiona tajemnica, o której pozostali uczniowie dowiedzieli się dopiero po zmartwychwstaniu. 6 sierpnia Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego. Razem z Piotrem, Jakubem i Janem stajemy na górze Tabor, by zobaczyć twarz Jezusa jaśniejącą jak słońce, jego szaty olśniewająco białe i chcemy być świadkami teofanii, objawienia się Boga, Jego chwały.
O tym wydarzeniu opowiadają Ewangeliści, a i sam św. Piotr, naoczny świadek, opisuje je w swoim liście. Przeżyli je tylko wybrani przez Jezusa Apostołowie. Na górze została im objawiona tajemnica, o której pozostali uczniowie dowiedzieli się dopiero po zmartwychwstaniu. 6 sierpnia Kościół obchodzi święto Przemienienia Pańskiego. Razem z Piotrem, Jakubem i Janem stajemy na górze Tabor, by zobaczyć twarz Jezusa jaśniejącą jak słońce, jego szaty olśniewająco białe i chcemy być świadkami teofanii, objawienia się Boga, Jego chwały.
3 lata temu
KAI / ml
Do oderwania się od "rzeczy światowych", aby kontemplować Jezusa zachęcił papież Franciszek w swoim dzisiejszym wpisie na Twitterze.
Do oderwania się od "rzeczy światowych", aby kontemplować Jezusa zachęcił papież Franciszek w swoim dzisiejszym wpisie na Twitterze.
3 lata temu
KAI / pch
Dziś Kościół obchodzi Święto Przemienienia Pańskiego. Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo.
Dziś Kościół obchodzi Święto Przemienienia Pańskiego. Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo.
7 lat temu
KAI / drr
Święto Przemienienia Pańskiego zwane także epifanią lub teofanią obchodzi Kościół katolicki 6 sierpnia. Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo.
Święto Przemienienia Pańskiego zwane także epifanią lub teofanią obchodzi Kościół katolicki 6 sierpnia. Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo.
Copyright © by L'Osservatore Romano (10/2000) and Polish Bishops Conference
8 lat temu
PAP / mh
Do prawosławnego sanktuarium na Św. Górze Grabarce koło Siemiatycz (Podlaskie) dotarły w niedzielę po południu ostatnie piesze pielgrzymki wiernych, zdążających na Święto Przemienienia Pańskiego. To najważniejsza w roku uroczystość w tym miejscu.
Do prawosławnego sanktuarium na Św. Górze Grabarce koło Siemiatycz (Podlaskie) dotarły w niedzielę po południu ostatnie piesze pielgrzymki wiernych, zdążających na Święto Przemienienia Pańskiego. To najważniejsza w roku uroczystość w tym miejscu.
9 lat temu
KAI / drr
Niech Pan strzeże Polski i Świętej Rusi, niech strzeże nas wszystkich - życzył patriarcha moskiewski i Całej Rusi Cyryl w sanktuarium prawosławnym na Świętej Górze Grabarce. 19 sierpnia przewodniczył tam liturgii w obchodzone dzisiaj przez prawosławie święto Przemienienia Pańskiego. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego podkreślił, że Polacy i Rosjanie wiedzą, że budowanie dobrego społeczeństwa bez Boga jest skazane na niepowodzenie.
Niech Pan strzeże Polski i Świętej Rusi, niech strzeże nas wszystkich - życzył patriarcha moskiewski i Całej Rusi Cyryl w sanktuarium prawosławnym na Świętej Górze Grabarce. 19 sierpnia przewodniczył tam liturgii w obchodzone dzisiaj przez prawosławie święto Przemienienia Pańskiego. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego podkreślił, że Polacy i Rosjanie wiedzą, że budowanie dobrego społeczeństwa bez Boga jest skazane na niepowodzenie.
9 lat temu
KAI / drr
Niech Bóg ochrania Polskę i świętą Ruś. Niech Bóg ochrania nas wszystkich - wołał patriarcha Moskwy i Całej Rusi Cyryl w sanktuarium na Świętej Górze Grabarce. Przewodniczył on uroczystościom obchodzonego dzisiaj przez prawosławie Święta Przemienienia Pańskiego.
Niech Bóg ochrania Polskę i świętą Ruś. Niech Bóg ochrania nas wszystkich - wołał patriarcha Moskwy i Całej Rusi Cyryl w sanktuarium na Świętej Górze Grabarce. Przewodniczył on uroczystościom obchodzonego dzisiaj przez prawosławie Święta Przemienienia Pańskiego.
9 lat temu
KAI / Radio Watykańskie / CTV / drr
Do odkrywania na nowo piękna Eucharystii i korzystania z niej wezwał Benedykt XVI wiernych w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 19 sierpnia w Castel Gandolfo. Przypomniał, że w czytanych dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Jana Jezus wyjaśnia znaczenie cudu rozmnożenia chleba i podkreśla, że On sam jest Chlebem danym na zbawienie świata. Po wygłoszeniu nauki papież odmówił z wiernymi zebranymi na dziedzińcu jego letniej rezydencji modlitwę maryjną, udzielił im błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił ich w różnych językach, m.in. po polsku.
Do odkrywania na nowo piękna Eucharystii i korzystania z niej wezwał Benedykt XVI wiernych w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 19 sierpnia w Castel Gandolfo. Przypomniał, że w czytanych dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Jana Jezus wyjaśnia znaczenie cudu rozmnożenia chleba i podkreśla, że On sam jest Chlebem danym na zbawienie świata. Po wygłoszeniu nauki papież odmówił z wiernymi zebranymi na dziedzińcu jego letniej rezydencji modlitwę maryjną, udzielił im błogosławieństwa apostolskiego, a następnie pozdrowił ich w różnych językach, m.in. po polsku.
9 lat temu
KAI / drr
W dniach 18-19 sierpnia patriarcha Moskwy i całej Rusi odwiedził centrum polskiego prawosławia. Najważniejszym punktem pobytu w Białymstoku i na Podlasiu była Święta Liturgia odprawiona 19 sierpnia w głównym sanktuarium prawosławnym na Świętej Górze Grabarce, której przewodniczył zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. 18 sierpnia patriarcha odwiedził Białystok, Supraśl, Hajnówkę i udał się na Górę Grabarkę. W miejscowościach tych spotykał się z wiernymi największych i najważniejszych ośrodków prawosławnych.
W dniach 18-19 sierpnia patriarcha Moskwy i całej Rusi odwiedził centrum polskiego prawosławia. Najważniejszym punktem pobytu w Białymstoku i na Podlasiu była Święta Liturgia odprawiona 19 sierpnia w głównym sanktuarium prawosławnym na Świętej Górze Grabarce, której przewodniczył zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. 18 sierpnia patriarcha odwiedził Białystok, Supraśl, Hajnówkę i udał się na Górę Grabarkę. W miejscowościach tych spotykał się z wiernymi największych i najważniejszych ośrodków prawosławnych.
9 lat temu
KAI/ ad
Święto Przemienienia Pańskiego zwane także epifanią lub teofanią obchodzi Kościół katolicki 6 sierpnia. Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo.
Święto Przemienienia Pańskiego zwane także epifanią lub teofanią obchodzi Kościół katolicki 6 sierpnia. Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoje bóstwo.
11 lat temu
KAI / mik
Na świętej dla prawosławia Górze Grabarce rozpoczęły się główne obchody święta Przemienienia Pańskiego. Boskiej Liturgii przewodniczy patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Po nabożeństwie odbędzie się uroczysta procesja wokół cerkwi, poświęcenie owoców i nowego Domu Pielgrzyma. W tym roku wierni prawosławni obchodzą 300. rocznicę cudu na Grabarce.
Na świętej dla prawosławia Górze Grabarce rozpoczęły się główne obchody święta Przemienienia Pańskiego. Boskiej Liturgii przewodniczy patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I. Po nabożeństwie odbędzie się uroczysta procesja wokół cerkwi, poświęcenie owoców i nowego Domu Pielgrzyma. W tym roku wierni prawosławni obchodzą 300. rocznicę cudu na Grabarce.