KAI/mk
- Jak to jest z moją modlitwą? - o zadanie sobie takiego pytania poprosił Franciszek wiernych zgromadzonych dziś na placu św. Piotra w Watykanie na modlitwę na Anioł Pański. Papież pytał, czy nasza modlitwa jest odważna, "czy też jest może anemiczna, powierzchowna, złożona z rytuałów bez uczuć i serca?".
- Jak to jest z moją modlitwą? - o zadanie sobie takiego pytania poprosił Franciszek wiernych zgromadzonych dziś na placu św. Piotra w Watykanie na modlitwę na Anioł Pański. Papież pytał, czy nasza modlitwa jest odważna, "czy też jest może anemiczna, powierzchowna, złożona z rytuałów bez uczuć i serca?".
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Bez naszej wiary Bóg bowiem niewiele może zdziałać w naszym życiu. Wiara to bliskość z Bogiem.
Bez naszej wiary Bóg bowiem niewiele może zdziałać w naszym życiu. Wiara to bliskość z Bogiem.
Gdybyś chciał opowiedzieć osobie niewierzącej o chrześcijaństwie tylko jednym tekstem, jaki to byłby tekst? Takie zadanie stawia przed nami papież w encyklice „Lumen fidei”. Dalej Franciszek wyjaśnia, że tym tekstem nie powinny być przykazania, nie błogosławieństwa, ani nawet nie Skład Apostolski. Tym tekstem powinna być Modlitwa Pańska. Dlaczego? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Gdybyś chciał opowiedzieć osobie niewierzącej o chrześcijaństwie tylko jednym tekstem, jaki to byłby tekst? Takie zadanie stawia przed nami papież w encyklice „Lumen fidei”. Dalej Franciszek wyjaśnia, że tym tekstem nie powinny być przykazania, nie błogosławieństwa, ani nawet nie Skład Apostolski. Tym tekstem powinna być Modlitwa Pańska. Dlaczego? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie.
KAI / slo
W każdym człowieku tkwi pragnienie"zobaczenia" miłości, tęsknota za tym, aby w drugim człowieku dostrzec Chrystusa - przekonywał bp Piotr Greger, który przewodniczył 28 października wieczornej Mszy św. w bielskiej katedrze z okazji międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego.
W każdym człowieku tkwi pragnienie"zobaczenia" miłości, tęsknota za tym, aby w drugim człowieku dostrzec Chrystusa - przekonywał bp Piotr Greger, który przewodniczył 28 października wieczornej Mszy św. w bielskiej katedrze z okazji międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego.
ks. Marek Jawor - biblista
W Ewangelii wg św. Marka zasadniczym terenem cudotwórczej działalności Jezusa jest obszar dookoła Jeziora Galilejskiego. Natomiast ziemia judzka, która w historii narodu wybranego odegrała rolą zasadniczą pozostaje niejako na uboczu misji Syna Bożego.
W Ewangelii wg św. Marka zasadniczym terenem cudotwórczej działalności Jezusa jest obszar dookoła Jeziora Galilejskiego. Natomiast ziemia judzka, która w historii narodu wybranego odegrała rolą zasadniczą pozostaje niejako na uboczu misji Syna Bożego.