Fundament każdej modlitwy - Mt 6, 7-15

8 lat temu
Mieczysław Łusiak SJ

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.

Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
ale nas zbaw ode złego.

Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień".

Czy zawsze przystępujemy do modlitwy po to, aby poddać się Bogu? Często pewnie raczej po to, by Boga poddać sobie, bo tylko prosimy, aby nam w czymś pomógł. Bóg chętnie pomaga, ale gdyby zawsze tylko pomagał, to byłby nam poddany i zrezygnowałby ze swojej roli Stwórcy i Pana tego świata.

Nasze poddanie się Bogu jest czymś ze wszech miar dobre dla nas. Dlatego Jezus uczy nas, że kiedy się modlimy, to powinniśmy to robić dla poddania się Bogu. Poddanie się Bogu jest gwarancją naszego szczęścia, dlatego powinno być fundamentem wszystkich naszych modlitw.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Fundament każdej modlitwy - Mt 6, 7-15
Komentarze (1)
P
przyjaciel
28 lutego 2012, 08:29
Modliwa, z Bogiem rozmowa. Z Bogiem - z Ojcem. Jakiego potrzeba olśnienia, aby choć trochę zdać sobie sprawę, że się ma Ojca! Wspaniałego, kochającego bezgranicznie. Który pomyślał człowieka zanim nastał na tym świecie. Pomyślał mnie takim, jakim jestem i takiego mnie kocha. Ojciec, któremu mogę tylko ufać...Mogę być dzieckiem mimo swej 30tki, 40tki...Jak to dziecko, jestem gadułą. Mam tyle pytań, spraw, pragnień, życzeń, niedawania sobie rady... Rozmowa z Bogiem. Okropne są te "rozmowy", kiedy rozmówca gada jak najęty, bez chwili zamilknięcia, odbioru komunikatu od swego odbiorcy. Trzeba umieć zamykać usta, trzeba umieć wyłączyć nadajnik, przerzucić się na słuchanie.Trzeba nauczyć się wyłączania myśli, wewnętrznej ciszy.

Skomentuj artykuł

Fundament każdej modlitwy - Mt 6, 7-15
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.