Odpowiedzialność - Łk 12, 39-48

Odpowiedzialność - Łk 12, 39-48
(fot. Brandon Christopher Warren / Foter / CC BY-NC)
8 lat temu
Mieczysław Łusiak SJ

Jezus powiedział do swoich uczniów: "To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?"

Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności.

Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: «Mój pan ociąga się z powrotem», i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce.

Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą".

Komentarz do Ewangelii:

Każdemu człowiekowi, który chce mieć jak najwięcej, trzeba trąbić do ucha: "Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie".

Człowiek, który wyłącznie sam konsumuje to co ma, konsumuje jakby sam siebie. Prawdziwą wartość ma dopiero to, co w ten czy inny sposób dajemy innym. Jeśli nie chcemy dawać, to lepiej też nie nabywajmy nic.

Bycie bogatym nie staje się niebezpieczne jedynie w przypadku ludzi umiejących kochać. Dotyczy to wszelkiego bogactwa, zarówno materialnego, jak i duchowego. Posiadanie to wielka odpowiedzialność.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Odpowiedzialność - Łk 12, 39-48
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.