Piękna modlitwa zawierzenia i uwielbienia z Biblii. Znasz ją?

Piękna modlitwa zawierzenia i uwielbienia z Biblii. Znasz ją?
(fot. toa heftiba / unsplash)
Piotr Kropisz SJ / Judyta Pudełko PDDM

To modlitwa człowieka, który wie doskonale, że Bóg działa w jego życiu. Wdzięczny wyraża z ufnością wobec Boga słowa, które nie tyczą już tylko jego samego, ale każdego z nas.

O modlitwie Zachariasza opowiada Judyta Pudełko PDDM i Piotr Kropisz SJ:

Modlitwa Zachariasza w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej:

Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela! Albowiem spojrzał na swój lud i odkupił go. I zesłał Zbawiciela z domu swojego sługi, Dawida. Jak przez usta swoich świętych proroków powiedział od wieków: że wybawi nas od nieprzyjaciół i z rąk wszystkich, którzy nas nienawidzą, że okaże miłosiedzie praojcom naszym i będzie pamiętał o swoim świętym Przymierzu, o przysiędze, którą złożył naszemu ojcu Abrahamowi, i sprawi, że, uwolnieni z rąk nieprzyjaciół, służyć Mu będziemy bez lęku w świętości i sprawiedliwości przed Nim przez wszystkie dni nasze. A ty, mój synu, będziesz prorokiem Najwyższego, albowiem pójdziesz "przed Panem przygotować Mu drogi", dasz jego ludowi poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów, przez wielkie miłosierdzie Boga naszego, dzięki któremu spojrzało na nas z wysoka wschodzące słońce, aby oświecić pogrążonych w ciemności i mroku śmierci i skierować nasze kroki na drogę pokoju.

Modlitwa Zachariasza w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia:

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Piotr Kropisz SJ, s. Ewa Bartosiewicz RSCJ, Maja Komasińska-Moller

Zamiast liczyć lata kalendarzowe, policz swoje „lata duchowe”!

Daty urodzenia w dowodzie nie zmienisz, ale to, jak szybko starzejesz się psy­chicznie, w dużej mierze zależy od Ciebie. Książka, którą oddajemy w Twoje ręce, jest krokiem...

Skomentuj artykuł

Piękna modlitwa zawierzenia i uwielbienia z Biblii. Znasz ją?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.