Poznaj Towarzystwo Przyjaciół Chorych

Poznaj Towarzystwo Przyjaciół Chorych
Hospicjum im. św. Łazarza

Od 1981 roku pracownicy i wolontariusze Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" niosą pomoc ludziom zmagającym się z ciężką chorobą w ostatnim okresie życia, a także wpierają rodziny chorych w tych trudnych chwilach. Opieka hospicyjna jest bezpłatna dla chorego i rodziny. Hospicyjne dzieło nie mogłoby być realizowane bez pomocy tysięcy ludzi dobrej woli, ich zaangażowania w działalność na rzecz chorych oraz ofiarowanie materialnego wsparcia.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie i od chwil powstania przyjęło od Zespołu Synodalnego, skupionego przy Kościele Arka Pana w Nowej Hucie, misję Czynnego Miłosierdzia realizowanego przez służenie pomocą choremu w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach jego życia, niesienie wsparcia rodzinie oraz myśl o budowie domu hospicyjnego.

W powstałym, głównie ze środków społecznych - w latach 1990 - 1996 - budynku, są ofiarowywane wszystkie formy opieki hospicyjnej: domowa i stacjonarna. Dom hospicyjny nie pełni funkcji szpitala. Chory może w nim znaleźć przyjaznego towarzysza swej wędrówki.

Opieka hospicyjna jest realizowana w następujących jednostkach, utworzonego przez Towarzystwo Ośrodka Opieki Hospicyjnej TPCh "Hospicjum im. św. Łazarza":

  • - Hospicjum stacjonarnym,
  • - Hospicjum domowym,
  • - Poradni Medycyny Paliatywnej,
  • - Poradni Obrzęku Limfatycznego.

Co roku, stacjonarną opieką w domu hospicyjnym, jest obejmowanych średnio 420 chorych, a opieką domową 450 - 600 chorych. Lekarze Poradni Medycyny Paliatywnej udzielają około 800 konsultacji dotyczących leczenia bólu i innych objawów rozwijającej się choroby nowotworowej.

DEON.PL POLECA

Hospicjum stara się pomóc pacjentowi w odzyskaniu równowagi psychicznej oraz uczynić wszystko, aby mógł żyć bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu osób. W trosce o chorego Hospicjum stara się zjednoczyć w pełnieniu opieki nad nim - jego rodzinę, personel medyczny i wolontariuszy. Do opieki zapraszani są również przyjaciele chorego.

Hospicjum św. Łazarza, opierając swoją działalność na wartościach chrześcijańskich, stara się nieść pomoc wszystkim ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację rodzinną czy materialną.

Dom służy nie tylko chorym. Rodziny osierocone spotykają się na wspólnych nabożeństwach i rozmowach, wyjeżdżają na wycieczki i pielgrzymki. Odbywają się w nim szkolenia i praktyki, spotkania oraz konferencje lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy, studentów krakowskich uczelni oraz uczniów z różnych placówek oświatowych.

Działalność Hospicjum jest refundowana w 40% z kontraktów z NFZ, aby pozyskać pozostałe fundusze Towarzystwo prowadzi m.in. dwie tradycyjne akcje Pola Nadziei i Kwesta Listopadowa. Pozwalają one nie tylko pozyskać środki na działalność Hospicjum, ale również przyczyniają się do jego promowania i uwrażliwiania dzieci i młodzieży na potrzeby osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Poznaj Towarzystwo Przyjaciół Chorych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.