Imam: Jezus jest Mesjaszem, Słowem Boga [WYWIAD]

Imam: Jezus jest Mesjaszem, Słowem Boga [WYWIAD]
(fot. shutterstock.com)
Youssef Chadid / Karol Wilczyński

O cudownej roli, którą Bóg dał Jezusowi, Mesjaszowi, który uratuje ludzkość przed końcem świata - mówi imam Youssef Chadid, przewodniczący Ligi Muzułmańskiej RP.

Imam: Jezus jest Mesjaszem, Słowem Boga [WYWIAD] - zdjęcie w treści artykułu

Karol Wilczyński, DEON.pl: Kim jest Mesjasz dla muzułmanów?

Youssef Chadid: Mesjaszem w islamie jest Jezus, syn Maryi, którego określamy jako "Słowo Boga". Jak czytamy w Koranie: Oto powiedzieli aniołowie: "O Mario! Bóg zwiastuje ci radosną wieść o Słowie pochodzącym od Niego, którego imię Mesjasz Jezus syn Marii. On będzie wspaniały na tym świecie i w życiu ostatecznymi będzie jednym z przybliżonych (Koran 3,45).

Skąd wzięła się ta część wiary muzułmanów?

DEON.PL POLECA

Jezus jest jedynym prorokiem, któremu Bóg w Koranie dał tytuł Mesjasza. Słowo "Mesjasz" - na określenie Jezusa - pada aż 12 razy w Koranie. Zresztą sam Jezus pojawia się tam wielokrotnie. Podobnie wiele razy mówił o nim Prorok Muhammad, o czym możemy przeczytać w zbiorach jego wypowiedzi - hadisach.

Kim zatem jest Mesjasz?

Jest tym, którego zesłał Bóg dając jemu możliwość czynienia cudów. Jest tym, który uzdrawia i wskrzesza zmarłych. Który niesie ogromne błogosławieństwo od Boga. Tak uczy nas Koran, choć oczywiście są rozmaite interpretacje tego, co mówi o Mesjaszu. Ale wiara w to, że Jezus jest Słowem Boga i Mesjaszem to kwestia, której muzułmanin nie może odrzucić. Jak czytamy w Koranie: I będzie przemawiał do ludzi już w kołysce a także jako mąż dojrzały; i będzie wśród sprawiedliwych (3, 46) oraz I uczyni go posłańcem do synów Izraela: "Przyszedłem do was ze znakiem od waszego Pana. Ja utworzę wam z gliny postać ptaka i tchnę w niego i on stanie się ptakiem. Ja uzdrowię chorego i trędowatego i ożywię zmarłych - za zezwoleniem Boga. Ja wam opowiem co jecie i co gromadzicie w waszych domach. Zaprawdę w tym jest znak dla was jeśli jesteście wierzącymi! (3, 49).

Dlaczego wierzycie w Jezusa?

Bo to filar naszej wiary. Prorok Muhammad mówił, że w islamie jest 6 filarów wiary i jednym z tych filarów jest wiara we wszystkich wysłanników Boga w tym i Jezusa i należy szanować ich w równym stopniu. Kochamy Jezusa, szanujemy Go i uznajemy go nie tylko za Mesjasza, ale również za jednego z najważniejszych proroków. Jak czytamy w Koranie: Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to co im zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy uwierzyli w Boga, w Jego aniołów, w Jego Księgi i w Jego posłańców. My nie czynimy różnicy między żadnym z Jego posłańców! (2, 285)

Co według muzułmanów zrobi Jezus jako Mesjasz?

W Koranie jest mowa o końcu świata, natomiast w hadisach proroka Muhammada (Sahih Muslim, Kitab al Fitan wa Aszrat as Sa'ah, 8.196-199) wspomina się o powrocie na ziemię jeszcze przed końcem świata. Jezus ma wrócić tuż przed nim, by uratować ludzi przed fałszywym mesjaszem. Jezus ma z nim walczyć i go pokonać. Co istotne, tylko Jezus jest Mesjaszem we właściwym sensie. Mamy pewność, że przybycie Jezusa będzie czymś wspaniałym, bo przywróci sprawiedliwość i pokój na ziemi. I przywrócić wiarę w Boga.

Dlaczego Jezus? Przecież to Muhammad jest najważniejszym spośród proroków islamu.

Tak, misja proroka Muhammada i jego objawienia według Koranu i hadisów trwają aż do końca świata. Każdy z proroków miał na ziemi swoje zadanie do wykonania, Bóg co jakiś czas wysyłał proroków aby przypominać ludziom o wierze w jednego Boga i aby prowadzić ich drogą prostą. Jezus dokonywał cudów adekwatnie do swoich czasów. To Jezus jest cudem dla całej ludzkości, ponieważ miał tylko matkę, Maryję oraz będzie ratunkiem dla całej ludzkości chroniąc ją przed fałszywym mesjaszem zanim nastanie koniec świata.

Co jest jeszcze cudownego w postaci Jezusa dla muzułmanów?

Na przykład to, że Jezus nie umarł, ale został wzięty do Nieba, gdzie cały czas żyje z Bogiem. Jako Mesjasz wróci przed końcem świata, by nas uratować. Ale wierzymy też, że jako człowiek Jezus też umrze, kiedy ludzkość uwierzy w jednego Boga. Poza tym Muzułmanie wierzą, że Prorok Muhammad jest bardzo bliski Jezusa. Czytamy w hadisach, że prorok Muhammad rzekł: Jestem najbliższy Jezusowi, synowi Maryi, w świecie doczesnym i przyszłym (...) nie było żadnego proroka pomiędzy nami (relacjonował Buchari i Muslim).

Czy wszyscy muzułmanie wierzą w mesjańską rolę Jezusa?

Pewnie są tacy, którzy nie wierzą. Powrót Jezusa jest opisany w hadisach Proroka, który potwierdzał, że Mesjasz powróci. Są też hadisy mówiące o tym, jak Jezus będzie wyglądał i o tym, jakie będą zwiastuny końca świata. Prorok Muhammad rzekł: Wszyscy prorocy są braćmi, ja jestem najbliższy Jezusowi, synowi Maryji i nie ma innego proroka pomiędzy nami. Jezus powróci, a kiedy go ujrzycie, rozpoznacie go. Będzie średniego wzrostu a jego cera będzie lekko beżowa. Jego ubranie stanowić będzie dwuczęściowy ubiór, a jego włosy będą wyglądały jakby były lekko mokre (relacjonował Ahmad ibn Hanbal: Musnad, 2:406).

Kiedy będzie koniec świata?

Koran nic o tym nie mówi. Niektórzy twierdzą, że to nastąpi niedługo. Ale Słowo Boga mówi nam, że tylko On wie, kiedy to będzie dokładnie. Są znaki, o których wspominałem.

Czy, podobnie jak katolicy, oczekujecie przybycia Mesjasza? Mam na myśli takie aktywne oczekiwanie, czyli to, co robimy w czasie adwentu.

Nie. Nie mówi się raczej dużo o powrocie Jezusa czy o Maryi. Wyrażamy jednak wobec nich ogromny szacunek. Cytujemy słowa Koranu i Muhammada, które ich wychwalają.

Maryję też?

Oczywiście. Maryja jest najlepszą kobietą, która wchodzi do raju. Prorok Muhammad mówił: Wśród najlepszych kobiet w raju jest Maria córka Imrana (relacjonował Ahmed i Al-Hakem). W Koranie jest rozdział (sura) zatytułowany: Maria (Marjam), gdzie opisana jest historia Jezusa i jego matki Maryi. W rozdziale pt. "Rodzina Imrana" znajdziemy opis historii matki Maryi i jej ojca Imrana. Matka Maryi (Bóg chwalił ją bardzo w Koranie z powodu jej pobożności) bardzo chciała urodzić syna i prosiła Boga, aby dał jej syna, który będzie służył religii. Dostała jednak córkę, Maryję (to imię wybrała jej matka), która poświęciła się Bogu. Maryja ma też status jednego z proroków. No i jest matką Jezusa, Mesjasza. Kiedy muzułmanie mówią o jakimś proroku, na znak szacunku dodają słowa: "Pokój z Nim"; wypowiadając imię "Maryja" też używają "Pokój z Nią". Dlatego muzułmanin nie może pozwolić na to, by ktoś obrażał Jezusa lub jego matkę, Maryję - to bardzo ciężki grzech.

* * *

Mesjasz dla wszystkich - projekt adwentowy DEON.pl, który pokazuje, że wiarę w Mesjasza, którego przybycie jako katolicy świętujemy co roku 25 grudnia i na którego powrót oczekujemy na końcu świata, dzielimy również z innymi chrześcijanami oraz żydami i muzułmanami. Papież Benedykt XVI powiedział, że to "Adwent jest okresem sprzyjającym bardziej niż jakikolwiek inny, by przeżywać go w jedności ze wszystkimi - a dzięki Bogu jest ich wielu - którzy pragną świata bardziej sprawiedliwego i bardziej braterskiego. W tym działaniu na rzecz sprawiedliwości mogą w pewnej mierze spotkać się ludzie wszystkich narodów i kultur, wierzący i niewierzący. Wszyscy bowiem, choć kierują się różnymi racjami, pragną osiągnięcia tego samego celu, a mianowicie przyszłości, w której będzie sprawiedliwość i pokój". Szukając dialogu i spotkania, wierzymy, że zrozumienie wiary innych może być zwierciadłem, w których lepiej poznamy też to, w co sami wierzymy. W ramach cyklu "Mesjasz dla wszystkich" ukaże się rozmowa z imamem Youssefem Chadidem, tekst rabina Boaza Pasha oraz tekst prof. Kaliny Wojciechowskiej.

Youssef Chadid - imam poznańskiej wspólnoty muzułmańskiej, dyrektor Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego, przewodniczący Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP

Karol Wilczyński - dziennikarz DEON.pl. Współtwórca islamistablog.pl oraz autor cyklu "Mesjasz dla wszystkich"

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek

Mądrość przychodzi z wiekiem

Oni najlepiej rozumieją, że życie czasem się komplikuje. Gdy popełniamy błąd, stają przy nas. Osoby starsze to nieocenieni doradcy. Upływający czas zabrał im młodość, lecz dał mądrość.

Ta jedyna w swoim...

Skomentuj artykuł

Imam: Jezus jest Mesjaszem, Słowem Boga [WYWIAD]
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.