Św. Alfons Maria de Liguori - patron moralistów

Św. Alfons Maria de Liguori - patron moralistów
(fot. www.introlbo.fr / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
6 lat temu
Sylwester Cabala CSsR

1 sierpnia redemptoryści obchodzą uroczystość swojego Założyciela, św. Alfonsa Marii de Liguori (1696-1787), która w liturgii całego Kościoła przeżywana jest jako wspomnienie obowiązkowe. Dał on początek zgromadzeniu zakonnemu, które liczy dziś ok. 5300 członków, głoszących Ewangelię o obfitym Odkupieniu w 78 krajach świata.

W zeszłym roku w swojej katechezie podczas audiencji generalnej papież Benedykt XVI podkreślił, że św. Alfons Liguori był "znamienitym teologiem moralistą i mistrzem życia duchowego dla wszystkich, a przede wszystkim dla ludzi prostych". Ukazał go jako prekursora nowej ewangelizacji i wzór gorliwego pasterza, który niestrudzenie służył wiernym przepowiadając Ewangelię i szukając zagubionych dusz wśród najbardziej zaniedbanych warstw społeczeństwa.
Błogosławiony papież Jan Paweł II w liście apostolskim z okazji 200-lecia jego śmierci podkreślił, że św. Alfons był "mistrzem mądrości i ojcem w wierze", "nauczycielem życia chrześcijańskiego" i "wielkim przyjacielem ludu".
Alfons Maria Liguori urodził się w Neapolu 27 września 1696 roku. W 16 roku życia został doktorem obojga praw, a następnie słynnym adwokatem. Porzucił jednak świecką karierę i po uzupełnieniu studiów w 30 roku życia został kapłanem. W 1732 roku założył w Scala koło Neapolu Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, czyli redemptorystów. W trosce o zbawienie ludu, zwłaszcza biednych mieszkańców górskich wiosek Królestwa Neapolu, prowadził intensywną pracę misyjną oraz apostolstwo pióra. Stał się mistrzem w zakresie teologii moralnej i życia duchowego. Mianowany biskupem w 1762 roku, z niezwykłą gorliwością zarządzał swoją diecezją św. Agaty w środkowych Włoszech. Złamany jednak chorobą i wiekiem, po 13 latach gorliwej posługi powrócił do swoich współbraci zakonnych w Pagani i po długich cierpieniach zmarł tam 1 sierpnia 1787 roku.
Beatyfikowany przez Piusa VII w roku 1816, został ogłoszony świętym przez Grzegorza XVI w 1839 roku. Tytuł Doktora Kościoła nadała mu Stolica Apostolska w roku 1871, a Pius XII w 1950 roku ogłosił św. Alfonsa patronem spowiedników i moralistów.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Św. Alfons Maria de Liguori - patron moralistów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.