Szósty tydzień Ćwiczeń Duchowych

Szósty tydzień Ćwiczeń Duchowych
(fot. shutterstock.com)
Kevin O'Brien SJ

Zachwyć się po prostu tym, że Bóg wzywa każdego z nas w osobny i niepowtarzalny sposób. Wsłuchaj się nie tylko w wezwanie, ale i w Tego, kto wzywa.

Wezwanie Boga możemy usłyszeć dopiero wtedy, gdy jesteś­my prawdziwie wolni. W tym tygodniu zastanawiamy się nad tym, jak Bóg kieruje do nas swoje wezwanie właśnie teraz, w konkretnych okolicznościach naszego życia. Nie za­martwiaj się i nie próbuj w tej chwili podejmować ważnych decyzji lub zmieniać dotychczasowego sposobu życia. To być może zrobisz później. Zamiast tego zachwyć się po prostu tym, że Bóg wzywa każdego z nas w osobny i niepowtarzal­ny sposób. Wsłuchaj się nie tylko w wezwanie, ale i w Tego, kto wzywa.

Boga spotykamy na wiele sposobów: w ludziach wokół nas i w naszej pracy; w lekturach i w otaczającym nas świe­cie; w natchnieniu płynącym z Pisma Świętego i w liturgii Kościoła. Boga odnajdujemy także w świętych pragnieniach rodzących się i trwających w głębi naszych serc. To jest właś­nie zasadnicza prawda duchowości ignacjańskiej. Ponieważ Bóg, nasz Stwórca, daje nam życie i ponieważ jesteśmy obra­zem Boga, pragnienia Boże i nasze najgłębsze pragnienia są tożsame. Ich rozpoznanie wymaga praktyki. Ignacy, w miarę postępu rekolekcji, daje nam narzędzia umożliwiające to roz­poznanie, którym przyjrzymy się później.

Bóg zawsze stara się o naszą uwagę, działając czasami jaw­nie i wyraźnie, a czasami w bardziej subtelny sposób. Przypo­mnij sobie proroka Eliasza, który, stanąwszy na górze, zna­lazł Boga nie w potężnym wichrze ani nie w trzęsieniu ziemi, lecz w szmerze "łagodnego powiewu" (1 Krl 19, 11-13). Także i my możemy odnaleźć Boga w zabieganiu codziennego życia i w ciszy modlitwy.

Modlitwa o łaskę

DEON.PL POLECA

Modlę się o następujące łaski: o pełną wdzięczności świado­mość tego, jak na wiele sposobów przyzywa mnie Bóg.

DZIEŃ 1

Przeczytaj Mk 10, 46-52. Usłysz, co Jezus mówi do niewido­mego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Usłysz, jak Jezus kieruje te same słowa do ciebie. Jaka jest twoja, płynąca z głębi serca odpowiedź?

DZIEŃ 2

Przeczytaj Jr 1, 4-10 (powołanie Jeremiasza). Zapytaj siebie: "Jaka jest moja reakcja na Boże wezwanie w moim życiu?"

DZIEŃ 3

Przeczytaj Jr 29, 11-14 ("Jestem bowiem świadomy zamia­rów, jakie zamyślam co do was"). Myśląc o rekolekcjach, któ­re chcesz odprawić, lub o swojej przyszłości, bądź pewny/ pewna wiernej obecności Boga.

DZIEŃ 4

Powtórzenie któregokolwiek z wcześniejszych dni.

DZIEŃ 5

Przeczytaj Łk 5, 1-11 (powołanie uczniów nad jeziorem Ge­nezaret). Posłuchaj, jak Jezus mówi do Szymona Piotra i do ciebie "Nie bój się". Zapytaj siebie: "Gdzie doświadczam Boga kierującego do mnie wezwanie w pośrodku mego codzienne­go życia?"

DZIEŃ 6

Przeczytaj J 1, 35-39. Słuchaj Jezusa zwracającego się do uczniów i do ciebie: "Czego szukacie?" Jak Mu odpowiesz?

DZIEŃ 7

Powtórzenie któregokolwiek z poprzednich dni. Smakuj łaski tego tygodnia.

Modlić się

To nie musi być

Niebieski irys, to mogą być

Chwasty na skraju drogi lub kilka

Małych kamyków; po prostu

Zwróć uwagę, a potem połącz razem

Kilka słów i nie staraj się,

Aby były zbyt wymyślne, to nie jest

Konkurs, lecz drzwi prowadzące

do podziękowania i ciszy, w której

może mówić inny głos.

Modlitwa Johna Henry'ego kardynała Newmana

Bóg stworzył mnie, abym wypełnił dla Niego jakąś określoną służbę; powierzył mi jakąś pracę, której nie powierzył nikomu innemu. Mam swoje posłannictwo -mogę nigdy nie poznać go w tym życiu, ale dowiem się o nim w życiu przyszłym (...) Jestem ogniwem łańcucha, węzłem łączącym osoby. On nie stworzył mnie dla niczego. Będę czynił dobro, będę wykonywał Jego pracę; będę aniołem pokoju, głosicielem prawdy na miejscu przeznaczonym dla mnie, chociażbym tego nie pojmował -jeśli tylko będę zachowywał Jego przykazania i służył Mu w swoim powołaniu.

*  *  *

Ćwiczenia Duchowe to nowy cykl przygotowany z myślą o tych, którzy chcieliby poznać, czym są Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego Loyoli i wiedzieć, jak stosować je w praktyce. Przez kolejne tygodnie krok po kroku pokażemy ich kolejne etapy oraz przedstawimy cenne techniki związane z modlitwą. W każdy piątek tylko na DEON.pl

Wszystkie odcinki cyklu znajdziesz TUTAJ

*  *  *

Tekst pochodzi z książki "Ćwiczenia Duchowe" Kevina O'Briena SJ

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Szósty tydzień Ćwiczeń Duchowych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.