"Ewangelia jest radością". Ważny kongres Kościoła, który nie dotarł do Polski [FOTOREPORTAŻ]

"Ewangelia jest radością". Ważny kongres Kościoła, który nie dotarł do Polski [FOTOREPORTAŻ]
(fot. Efraim Rogula OFM)
Efraim Rogula OFM

Boliwia. Pracuje tutaj wielu misjonarzy z Polski, Europy, Azji czy Ameryki Północnej i Południowej. Tak wielu pragnie tutaj usłyszeć Dobrą Nowinę, a nie mają takiej możliwości.

Społeczeństwo błyskawicznie się zmienia, wielu czuje się zagubionych. Szuka rozpaczliwie sensu życia. Przesłanie Ewangelii Chrystusowej, aby dotrzeć do serc współczesnych ludzi, trzeba głosić w sposób zrozumiały w naszych czasach przez tych konkretnych ludzi, którzy nas otaczają. Wymaga to jednak uprzedniej obserwacji i refleksji, aby móc odpowiedzieć na potrzeby ludzi żyjących w XXI wieku.

(fot. Efraim Rogula OFM)

DEON.PL POLECA

Właśnie w tym celu biskupi, osoby życia konsekrowanego, świeccy z ponad 25 krajów w dniach 10-14 lipca zgromadzili się w Santa Cruz de la Sierra na V Kongresie Misyjnym Obu Ameryk (V Congreso Americano Misionero), którego hasłem było: "Ameryka w misji, Ewangelia jest radością". Celem spotkania było umocnienie tożsamości i zaangażowania misyjnego w obu Amerykach, by głosić Ewangelię wszystkim narodom, w szczególności osobom z różnego rodzaju peryferii, tworząc społeczeństwo bardziej sprawiedliwe, solidarne i braterskie.

(fot. Efraim Rogula OFM)

W grupie ponad 3500 uczestników znalazłem się także ja wraz z innymi franciszkańskimi studentami teologii. Razem z grupami z Tarija (południe Boliwii) i Kostaryki zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci w jednej z miejscowych parafii. Zakwaterowani u rodzin czuliśmy atmosferę radości i braterstwa, a także jedności Kościoła ponad granicami.

(fot. Efraim Rogula OFM)

Jeszcze przed mszą rozpoczynającą wydarzenie udało mi się spotkać kilku Polaków: księży i siostry pracujące w Boliwii. Eucharystii rozpoczynającej kongres przewodniczył wysłany z Rzymu przez papieża Franciszka kardynał Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Hierarcha zwrócił uwagę, że podstawowym celem wszelkiej działalności misyjnej jest postawienie Jezusa w centrum każdego działania, projektu misyjnego, w przeciwnym razie będziemy realizować tylko jakiś rodzaj filantropii, która stanie się pusta i pozbawiona wiarygodności. W homilii jako przykład wskazał bł. siostrę Nazarię Ignację, pracującą w Boliwii założycielkę Instytutu Sióstr Misjonarek Krzyżowych Kościoła, której relikwie były obecne podczas całego kongresu, a której kanonizacja przewidziana jest na październik tego roku.

(fot. Efraim Rogula OFM)

Pierwszą, poranną konferencję pod tytułem "Porywająca radość Ewangelii" wygłosił bp Guido Charbonneau, z diecezji Choluteca w Hondurasie, który w ostatnich dniach przeżywa tak trudne momenty. Zaprosił uczestników do "szukania kluczy, które pokazują nam chrześcijańskie przesłanie i prowadzą nas do szczęśliwego życia".

Kolejnym mówcą był bp Santiago Silva, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Chile. Poprosił o przełamanie utrwalonych schematów w ewangelizacji, tak jak uczynił to Jezus. Wzywał do ciągłego odnawiania tożsamości chrześcijańskiej.

"W dzisiejszym świecie niezbędne jest przyjęcie roli świadka, która wymaga dawania innym takich znaków jak przebaczenie, solidarność i miłosierdzie" - powiedział.

(fot. Efraim Rogula OFM)

Kolejne wykłady przeprowadzili: ks. Sergio Montes, odpowiedzialny za Agencję Informacyjną Fides - Bolivia ("Uczniowie - świadkowie wspólnoty i pojednania"), abp Luis Augusto Castro z Tunja w Kolumbii ("Proroctwo i misja"; wspomniał, że prorok-misjonarz nie może zamilknąć, że przemawia w sposób jasny, że jest uczniem i żyje sprawiedliwie) i bp emeryt Vittorino Girardi, z Tilarán - Liberia w Kostaryce ("Misje Ad Gentes w i z Ameryki"; powiedział, że nie ma możliwości odseparowania misji od Boga, jeśli ktoś przyjmuje Jezusa, jako tego, kim jest rzeczywiście, w konsekwencji czuje się powołany do bycia posłanym i misjonarzem). To właśnie w Kostaryce odbędzie się kolejny VI Kongres Misyjny Obu Ameryk w roku 2023.

(fot. Efraim Rogula OFM)

Po obiedzie, na który złożyły się specjały lokalnej kuchni, odbywały się spotkania w mniejszych grupach. Między innymi konserwatoria: "Komunikacja i misja", "Misja i duszpasterstwo akademickie", "Nowe perspektywy misjologiczne" i "Dzieci i młodzież misyjna", a także warsztaty dotyczące pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami, migrantami, ochroną środowiska i wiele innych.

W sobotę uczestnicy Kongresu w małych grupach wraz z miejscowymi wolontariuszami odwiedzili rodziny mieszkające w ubogich dzielnicach, na obrzeżach tego olbrzymiego miasta, jakim jest Santa Cruz de la Sierra. Są to to często osoby, które uciekają ze wsi, z osad w dżungli, ze świata ubogiego i trafiają do środowiska bez tożsamości, zagubionego etycznie, często jeszcze bardziej spauperyzowanego.

(fot. Efraim Rogula OFM)

Przed mszą kończącą kongres w sposób uroczysty zostały odczytane wnioski końcowe całego spotkania: "wychowywać w radości Zmartwychwstania i Ośmiu Błogosławieństw; wychodzić na peryferie, na spotkanie z «innymi»; szerzyć znajomość Pisma Świętego, a w szczególności Ewangelii; poruszyć różne wspólnoty życia misyjnego; używać dóbr Wspólnoty Kościoła, pamiętając o ubogich; promować pojednanie w różnych sferach życia; szerzyć znajomość misji prorockiej i wyzwalającej w każdym środowisku społecznym; ewangelizować rodzinę i poprzez rodzinę i w ten sposób przemieniać społeczeństwo i kulturę; umocnić rolę świeckich w działalności misyjnej; dbać o powołania do życia zakonnego i kapłańskiego; celebrować wiarę i pobożność tradycyjną w duchu misyjnym".

(fot. Efraim Rogula OFM)

Podczas mszy kończącej gospodarz miejsca, abp Sergio Gualberti z Santa Cruz de la Sierra, podziękował wszystkim słowami: "Cieszyliśmy się uprzywilejowanym czasem świętowania naszej wiary, głoszenia Dobrej Nowiny i odpowiadania na wezwanie Jezusa, aby wchodzić na górę Domu Pańskiego".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Victor Codina SJ

Jeśli chcemy znaleźć Jezusa, musimy udać się do Nazaretu

Za sprawą papieża Franciszka w Kościele dokonują się głębokie przemiany. Franciszek wzywa do przekraczania murów kościołów i wychodzenia na ulice oraz na wszelkie peryferia: społeczne, intelektualne...

Skomentuj artykuł

"Ewangelia jest radością". Ważny kongres Kościoła, który nie dotarł do Polski [FOTOREPORTAŻ]
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.