Papież ostrzega przed nadchodzącym zagrożeniem. To może zmienić życie każdego z nas

Papież ostrzega przed nadchodzącym zagrożeniem. To może zmienić życie każdego z nas
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.jezuici.pl)
America Magazine / Gabriela Kwaśniak / ml

Efekty nie będą widoczne od razu, ale w perspektywie lat. Odczujemy to wszyscy.

Laudato si’ to papieska encyklika, która w całości poświęcona jest zagadnieniom związanym z ekologią i troską o całą planetę. W kilku punktach przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczącego tego dokumentu.

DEON.PL POLECA1) Encyklika jest przeglądem kryzysu środowiska przyrodniczego z religijnego punktu widzenia. Dotychczas opierał się on na analizie pod względem politycznym, naukowym i gospodarczym, a w chwili obecnej będzie rozpatrywany także z perspektywy wiary.

2) Papież Franciszek niemal w całym dokumencie podkreśla wpływ zmiany środowiska na ludzi ubogich oraz podaje przykłady takiej degradacji planety, która najbardziej dotyka wykluczonych. Pokazuje, że ten proces najbardziej odczuwalny jest w krajach rozwijających się.

7 elementów encykliki ekologicznej >>

3) Papież krytykuje technokratyczny sposób myślenia, który zakłada, że postęp techniczny może rozwiązać wszystkie konflikty społeczne. Uważa, że oparcie się o rynek, gdzie każdy postęp technologiczny zostaje przyjęty przed przeanalizowaniem, jak wpłynie na świat, to zachowanie bezmyślne. Proponuje jednak rozwój przez umiar i zdolność do czerpania radości z małych rzeczy.

4) Wobec krytyki tych ludzi, którzy uważają, że encyklika nie jest wiarygodnym źródłem, papież Franciszek wyraźnie zaznacza, że została dołączona do treści nauczania społecznego Kościoła.

5) W drugim rozdziale encykliki Papież przedstawia Ewangelię o stworzeniu, przez którą wzywa czytelnika do podjęcia opieki nad całym stworzeniem. To samo wezwanie zostało zapisane jeszcze w Księdze Rodzaju, kiedy to człowiekowi została powierzona uprawa ziemi i opieka nad nią. Niestety okazuje się, że zbyt wiele uprawiamy i eksploatujemy, a za mało troszczymy o to, co jest wspólnym dobrem ludzkości.

Ekoencyklika nakłada obowiązek na wszystkich >>

6) Papież wskazuje na związek, jaki łączy nas ze stworzeniem. Jesteśmy częścią natury i jesteśmy z nią w ciągłej interakcji. Jednak podjęte przez nasz decyzje w sposób nieunikniony wpływają na środowisko. Największym zagrożeniem jest pogoń za pieniędzmi, a co za tym idzie, odstawienie na drugi plan dobra biednych oraz upadek naszej planety.

7) Encyklika akceptuje dostępne badania naukowe oraz opiera się na nich. Sama nie chce niczego udowadniać. W ten sposób zwraca uwagę zarówno na naukę Kościoła jak i na współczesne odkrycia naukowe. Chce pomóc społeczeństwu zastanowić się nad zasadniczymi pytaniami związanymi z problemami środowiska.

8) Papież krytykuje tych, którzy są obojętni wobec poruszanych problemów, a szczególnie tych, którzy ignorują skutki działania najbardziej oddziałujące na ubogich. Franciszek zwraca uwagę, że wielu zamożnych odwraca się od potrzebujących. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że uważają, że znaczą coś więcej, ale dlatego, że nie odczuwają żadnej więzi z ubogimi. Przez ich egoizm wspólne dobro zanika.

9) Papież nawołuje do dialogu i refleksji na temat naszego wspólnego świata.

Katolik wegetarianinem >>

10) Słowa encykliki skierowane są do każdego mieszkańca Ziemi i skłaniają do trzeźwego spojrzenia na współczesne problemy. Zmagamy się z bieżącymi sprawami, podczas gdy Ziemia staje się "wielką stertą brudu"- powiedział Papież Franciszek. Jednak należy pamiętać, że Bóg jest z nami i każdy z nas może coś zmienić. Możemy zmierzać ku ekologicznemu nawróceniu i wysłuchać próśb Ziemi oraz ubogich.

*  *  *

Czym jest Encyklika Laudato si'? 

"Jaki rodzaj świata chcemy przekazać tym, którzy będą po nas, dorastającym dzieciom?" (160) - numery w nawiasach odnoszą się do paragrafów Encykliki. Ta kwestia stoi w sercu "Laudato si", Encykliki Papieża Franciszka na temat troski o wspólny dom. Papież pisze dalej: "Pytanie to dotyczy nie tylko w sposób wyizolowany środowiska, ponieważ nie można podnieść tej kwestii w sposób fragmentaryczny", a to prowadzi do zastanowienia się nad sensem istnienia i podstawowymi wartościami życia: "Po co się narodziliśmy? W jakim celu pracujemy i walczymy? Dlaczego ta ziemia nas potrzebuje?".  Jeśli nie postawimy sobie tych podstawowych pytań - pisze Papież - "to nie sądzę, aby nasze niepokoje ekologiczne mogły doprowadzić do istotnych efektów".   

Pełny tekst encykliki dostępny tutaj>>

Encyklika bierze swój tytuł z inwokacji św. Franciszka "Laudato si’, mi’ Signore" - "Pochwalony bądź, Panie mój". W swej Pieśni słonecznej albo pochwale stworzeń (Canatico delle creature) przypomniał on, że "nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona" (1). "My sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7). Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia" (2).

A teraz, ta ziemia dręczona i rabowana skarży się, a jej jęki łączą się z wszystkimi opuszczonymi tego świata. Papież Franciszek zachęca do słuchania ich, przynaglając wszystkich i każdego z osobna - osoby samotne, rodziny, lokalne wspólnoty, narody i wspólnoty międzynarodowe - do "nawrócenia ekologicznego", zgodnie z wyrażeniem św. Jana Pawła II, by "zmienić kurs", przyjmując piękno i odpowiedzialność zaangażowania się w "troskę o wspólny dom". Czytaj dalej >>

Materiał na podstawie wideo opublikowanego przez America Magazine

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Ta książka to dobra pomoc w wychowaniu do szacunku dla życia, dla dobra i piękna, a także pogłębione wsparcie w kształtowaniu wrażliwego sumienia, z którego wyrasta właściwa postawa względem środowiska naturalnego. Niech wyrazem naszej odpowiedzialności...

Skomentuj artykuł

Papież ostrzega przed nadchodzącym zagrożeniem. To może zmienić życie każdego z nas
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.