Adolf

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. Należy do typowych germańskich imion, złożonych z dwóch elementów: adal- 'szlachetny, znakomity' i -wolf / -wulf (po spółgłosce: -olf / -ulf) 'wilk'. Nosili to imię m.in. książęta Luksemburga i królowie Szwecji. Modę europejską zawdzięczało to imię powieści Beniamina Constanta - Adolphe.

W Polsce notowane jest w dokumentach od wieku XII/XIII w formach: Adolf, Adulf, Odolf. Formy te wskazują na miejsce, skąd imię do nas dotarło, lub też na miejsce pochodzenia pisarza.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Adolphus, Adolfus, ang. Adolph, fr. Adolphe, hiszp., wł. Adolfo, niem. Adolf.

Święci, którzy nosili to imię, są wśród długiego szeregu biskupów tymże imieniem oznaczanych niemal wyjątkami. Najbardziej znany jest niewątpliwie:

Adolf, biskup Osnabrück. Urodził się około 1185 r. jako syn hrabiego na Tecklenburgu. Był kanonikiem w Kolonii, potem cystersem w Alt-Camp. W r. 1216 obrano go biskupem w Osnabrück. Rozwinął wtedy działalność reformatorską. Zmarł 30 czerwca 1224 r. Diecezja święci jego wspomnienie 14 lutego.