Tego dnia świętują

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. Należy do typowych germańskich imion, złożonych z dwóch elementów: adal- 'szlachetny, znakomity' i -wolf / -wulf (po spółgłosce: -olf / -ulf) 'wilk'. Nosili to imię m.in. książęta Luksemburga i królowie Szwecji. Modę europejską zawdzięczało to imię powieści...

Zobacz więcej o: Adolf
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
14 lutego,
19 kwietnia,
17 czerwca,
21 sierpnia
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
14 lutego,
19 kwietnia,
17 czerwca,
21 sierpnia
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
14 lutego,
19 kwietnia,
17 czerwca,
21 sierpnia
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
14 lutego,
19 kwietnia,
17 czerwca,
21 sierpnia

Imię męskie z kręgu języka łacińskiego. W części pierwszej, tematycznej, zawiera nazwę wyspy Cypr (w łac. Cyprus, z gr. Kypros), a przyrostek łac. -ianus często w nazwach osobowych był używany do tworzenia imion (tzw. cognominów) wyzwoleńców. Zatem Cyprianus to 'człowiek wywodzący się z Cypru, Cypryjczyk'. W...

Zobacz więcej o: Cyprian
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
10 marca,
18 marca,
27 czerwca,
30 czerwca,
7 lipca,
11 lipca,
8 sierpnia,
14 września,
16 września,
26 września

Męskie imię pochodzenia greckiego. Greckie Kýrillos jest utworzone od rzeczownika kýrios 'pan' (często używanego jako określenie Boga) za pomocą przyrostka -illos, służącego do tworzenia zdrobnień. Kýrillos oddane po łacinie brzmiało Cyrillus i z tej formy pochodzi nasz Cyryl. W Polsce znane od średniowiecza,...

Zobacz więcej o: Cyryl
Obchodzi imieniny:
9 lutego,
14 lutego,
18 marca,
29 marca,
27 czerwca,
30 czerwca,
7 lipca,
8 sierpnia
Obchodzi imieniny:
14 lutego
Obchodzi imieniny:
14 lutego

Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Zobacz więcej o: Józef
Obchodzi imieniny:
4 lutego,
14 lutego,
15 lutego,
19 lutego,
28 lutego,
1 marca,
19 marca,
17 kwietnia,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
4 lipca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
18 września,
14 listopada

Imię żeńskie, utworzone od męskiego imienia JÓZEF. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Josepha, fr. Jos-phe, niem. Josepha, Josefa; wł. Giuseppa, Peppa. Józefa Naval Girbés urodziła się 11 grudnia 1820 r. w Algemesi, w pobliżu hiszpańskiej Walencji. Gdy miała lat osiemnaście, złożyła ślub czystości. Potem...

Zobacz więcej o: Józefa
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
3 października

Dwuczłonowe imię germańskie, złożone z elementów kuoni- (küene) 'śmiały' i -rat 'rada'. Całość znaczy: 'śmiały w radzie'. Było to imię kilku niemieckich cesarzy Św. Cesarstwa Rzymskiego, a od nich przejęte zostało przez książąt śląskich i mazowieckich (np. Konrad Mazowiecki). Nosił je też (jako drugie)...

Zobacz więcej o: Konrad
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
19 lutego,
21 kwietnia,
1 czerwca,
1 sierpnia,
19 września,
4 października,
21 listopada,
26 listopada
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
19 lutego,
21 kwietnia,
1 czerwca,
1 sierpnia,
4 października,
21 listopada,
26 listopada

Jest to żeńskie imię pochodzenia łacińskiego (zob. KRYSTYN). W Polsce poświadczone od XIII w. Nosiła je m.in. żona Władysława II, córka cesarza Henryka IV. W języku staropolskim imię to przejęto jako Krzysztyna, Krystyna oraz Kierstyna. Formy skrócone to: Krystka, Krzyszka, Krysia, Krynia. Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Krystyna
Obchodzi imieniny:
18 stycznia,
14 lutego,
13 marca,
24 lipca,
5 grudnia
Obchodzi imieniny:
14 lutego

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa lilum- -lilia-.Odpowiedniki obcojęz.: ang. Lillian, fr. Lilianne

Zobacz więcej o: Liliana
Obchodzi imieniny:
14 lutego

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od słowa pospolitego méthodos 'metoda, naśladowanie, badanie'. Imię to dobrze jest znane w krajach słowiańskich (szczególnie u Słowian południowych i wschodnich). Święto Cyryla i Metodego jest świętem narodowym Bułgarii, a Order Św. Cyryla i Metodego wysokim...

Zobacz więcej o: Metody
Obchodzi imieniny:
14 lutego,
7 lipca
Obchodzi imieniny:
14 lutego

Jest to imię pochodzenia łacińskiego z pierwotnego cognomen VALENS. Polskie Walenty wzięte jest z przypadków zależnych łacińskich (Valentis, Valenti itd.). W łacinie było w użyciu cognomen Valentinus (Valentina dla kobiety) utworzone od poprzedniego, które często się z nim mieszało w różnych językach...

Zobacz więcej o: Walenty
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
14 lutego,
2 maja,
21 maja,
28 lipca