Tego dnia świętują

Jest to imię łacińskie, utworzone od formy Faustus za pomocą przyrostka -inus. W Polsce występuje rzadko. Utrzymywało się wśród drobnej szlachty mazowieckiej. Poświadczone jest w r. 1265 w formie Faustinus, ale ponieważ odnosi się do osoby jakiegoś opata, nie można powiedzieć, czy był on Polakiem. Obok...

Zobacz więcej o: Faustyn
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
29 lipca
Obchodzi imieniny:
15 lutego
Obchodzi imieniny:
15 lutego

Imię to przyszło do Europy wraz z chrześcijaństwem. Taką nazwę nosi rzeka, w której Jan Chrzciciel udzielał chrztu, także Jezusowi. Nazwa rzeki pochodzi z hebrajskiego hay-Yarden z dawn. yeor-Dan 'rzeka Dan'. Obecnie przyjmuje się, że imię Jordan (oraz nazwa rzeki) pochodzi z pierwotnego yarad 'spadać,...

Zobacz więcej o: Jordan
Obchodzi imieniny:
13 lutego,
15 lutego,
6 marca

To imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od imienia boga Jupitera (gen. Jovis) za pomocą sufiksu -itta. Sufiks ten był rzadko wykorzystywany do tworzenia cognominów. W Polsce jest to imię bardzo rzadkie. Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Iovita, wł. Giovita.

Zobacz więcej o: Jowita
Obchodzi imieniny:
15 lutego

Jest to imię hebrajskie, złożone z Jo (skrót z Jeho, Jahwe 'Bóg') i z czasownika jasaf 'przydać'. Joseph lub Jehoseph znaczy 'niech pomnoży Bóg (domyślnie) dobra' albo 'niech przyda Pan (drugiego syna)'. Należy więc ono do grupy imion teoforycznych (zawiera element Jeho 'Bóg'). W Polsce jest to bardzo...

Zobacz więcej o: Józef
Obchodzi imieniny:
4 lutego,
14 lutego,
15 lutego,
19 lutego,
28 lutego,
1 marca,
19 marca,
17 kwietnia,
1 maja,
23 czerwca,
28 czerwca,
4 lipca,
25 sierpnia,
27 sierpnia,
18 września,
14 listopada

To żeńskie imię pochodzi z rzymskiego nomen gentilicium Claudii (zob. KLAUDIUSZ). W Polsce imię to spotykamy tylko sporadycznie w formie Klaudia oraz w formie pochodnej Klaudyna. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Claudia, ang., niem., wł. Claudia. Święte, które w wykazach hagiograficznych pojawiają się...

Zobacz więcej o: Klaudia
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
20 marca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, utworzone od męskiej formy nomen gentilicium Claudius. Ród Klaudiuszów (gens Claudia) był jednym z najbardziej rozgałęzionych rodów w Rzymie. Należeli do niego m.in. patrycjuszowscy Apii oraz plebejscy Marcelli. Nazwa rodu pochodzi od miasta Clausus, skąd wywodził...

Zobacz więcej o: Klaudiusz
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
26 kwietnia,
6 czerwca,
7 lipca,
30 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
15 lutego

Imię pochodzenia łacińskiego. Pierwotnie był to użyty w funkcji cognomen przymiotnik severus, -a, -um 'surowy, poważny'. Należało w Rzymie do popularniejszych cognominów. W latach 193-235 w Rzymie panowała dynastia Sewerów, do której należeli m.in. Septymiusz Sewer, Karakalla, Heliogabal, Aleksander...

Zobacz więcej o: Sewer
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
24 marca,
15 października,
22 października,
8 listopada,
30 grudnia

Jest to imię pochodzenia germańskiego, z pierwszym członem sigi- (goc. sigis, niem. Sieg) 'zwycięstwo' i drugim członem -frid 'pokój'. Germańskie Sigfrid to 'tworzący pokój przez zwycięstwo'. Imię to dobrze jest znane z Nibelungów. Nosił je tam jeden z germańskich herosów. W Polsce imię występuje do...

Zobacz więcej o: Zygfryd
Obchodzi imieniny:
15 lutego,
2 maja,
22 sierpnia