Tego dnia świętują

Imię żeńskie o nie wyjaśnionej etymologii. Wywodzi się z języka germańskiego lub celtyckiego, do Polski dotarło w formie francuskiej. Znane jest od niedawna i występuje sporadycznie. powstało prawdopodobnie jako zdrobnienie germańskiego imienia Carletta (Karletta), żeńskiej formy imienia Karl.Formy zdrobniałe...

Zobacz więcej o: Arleta
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
13 lutego

Objaśnienie onomastyczne podano pod hasłem BENIGNUS (BENIGNY). W repertoriach hagiograficznych znajdujemy tylko jedną Benignę, i to słabo rozpoznaną. Benigna z Wrocławia (Trzebnicy). Nie zachowała się i prawdopodobnie nie powstała żadna większa relacja hagiograficzna o niej (Passio). Przemiany i burze...

Zobacz więcej o: Benigna
Obchodzi imieniny:
13 lutego,
1 października

Jest to imię pochodzenia greckiego - od słowa gregórios 'gorliwy, czuwający'. Imię to nosiło wielu papieży, np. Grzegorz I Wielki, Grzegorz XIII, twórca kalendarza gregoriańskiego. W Polsce imię występuje już w średniowieczu w formie Grzegorz (1311) i formach: Gryhory (1490), Hrehory (1473), Hryhory...

Zobacz więcej o: Grzegorz
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
4 stycznia,
13 lutego,
12 marca,
24 kwietnia,
4 maja,
9 maja,
25 maja,
25 sierpnia,
3 września,
30 września,
16 października,
17 listopada,
28 listopada,
24 grudnia

Imię to przyszło do Europy wraz z chrześcijaństwem. Taką nazwę nosi rzeka, w której Jan Chrzciciel udzielał chrztu, także Jezusowi. Nazwa rzeki pochodzi z hebrajskiego hay-Yarden z dawn. yeor-Dan 'rzeka Dan'. Obecnie przyjmuje się, że imię Jordan (oraz nazwa rzeki) pochodzi z pierwotnego yarad 'spadać,...

Zobacz więcej o: Jordan
Obchodzi imieniny:
13 lutego,
15 lutego,
6 marca

Jest to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od pospolitego wyrazu kást-r 'bóbr'. Według Homera nosił je Kást-r, brat Polideukesa i Ledy, jeden z mitycznych herosów greckich. Uchodził za tego, który oswoił konie. Przeniesiony na niebo, jako jedna z gwiazd stał się opiekunem żeglarzy. Inny Kást-r -...

Zobacz więcej o: Kastor
Obchodzi imieniny:
13 lutego

Jest to imię wywodzące się z języka greckiego, od przymiotnika katharós 'czysty, bez skazy', za pośrednictwem łaciny (Catharina). Forma Catharina jest w użyciu w chrześcijaństwie zachodnim, natomiast u chrześcijan wschodnich rozpowszechniona jest forma grecka Ekatherin- (Aikatherin-). W Polsce imię...

Zobacz więcej o: Katarzyna
Obchodzi imieniny:
2 lutego,
13 lutego,
9 marca,
22 marca,
23 marca,
24 marca,
1 kwietnia,
6 kwietnia,
29 kwietnia,
30 kwietnia,
25 listopada,
30 grudnia

Bardzo popularne imię łacińskie, genetycznie cognomen od słowa pospolitego clemens, -tis 'łagodny, spokojny, cichy'. Nosili je często niewolnicy i wyzwoleńcy. Również często używane jako imię chrześcijańskie. W Polsce poświadczone już w 1203 r. w formie Klemens, w 1428 w formie Klimens, a także w formach:...

Zobacz więcej o: Klemens
Obchodzi imieniny:
23 stycznia,
13 lutego,
15 marca,
23 listopada
Obchodzi imieniny:
13 lutego
Obchodzi imieniny:
13 lutego
Obchodzi imieniny:
13 lutego