Tego dnia świętują

Imię męskie rzadko używane. Wywodzi się z późnogreckiego Aleksis, co pierwotnie było spieszczeniem imienia dwuczłonowego typu Aleksídemos, Aleksíbios z cząstką aleksi- w części pierwszej (od czasownika aléks-, jak w Aleksander). W Polsce Aleksy (może nawet wymawiane Alekszy) znane od 1224 r. w kilku...

Zobacz więcej o: Aleksy
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
17 lutego,
24 kwietnia,
17 lipca,
28 sierpnia

Podobnie jak forma żeńska, Benedykta, jest to imię łacińskie, pierwotnie cognomen. Łac. Benedictus i Benedicta notowane są w inskrypcjach jako imiona własne zarówno pogan, jak i chrześcijan. Formalnie są to imiesłowy przeszłe od czasownika benedicere 'dobrze mówić o kimś, (później) dobrze życzyć komuś';...

Zobacz więcej o: Benedykt
Obchodzi imieniny:
12 stycznia,
12 lutego,
11 marca,
21 marca,
27 marca,
4 kwietnia,
16 kwietnia,
7 maja,
11 maja,
29 czerwca,
7 lipca,
11 lipca,
16 lipca,
21 lipca,
13 listopada

Jest to imię przejęte z języka łacińskiego: Damianus. Było to rzymskie cognomen, utworzone na podstawie greckiej: Damios. Łączy się więc z imieniem starożytnej bogini Damia, czczonej na Eginie i w Epidaurze. Kult tej bogini znany był też w Rzymie. W Polsce jest to imię rzadkie, choć poświadczone już...

Zobacz więcej o: Damian
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
23 lutego,
14 lipca,
26 września,
27 września,
14 listopada

To żeńskie imię wywodzi się z języka greckiego i pozornie utworzone jest jak stare greckie imiona dwuczłonowe (por. eu 'dobrze', lalia 'mowa, wymowa'. czyli 'posiadająca dobrą wymowę, wymowna' itp.), ale jest to imię późne i najprawdopodobniej pierwotnie przezwisko. W Polsce spotykane jest rzadko i...

Zobacz więcej o: Eulalia
Obchodzi imieniny:
12 lutego

Imię łacińskie pochodzące od imienia Juliusz (Julius), utworzone za pomocą przyrostka -anus. Taki przyrostek dodawali do swego nomen gentilicium wyzwoleńcy i adoptowani. Utworzone w ten sposób cognomen dodawali z kolei do pełnego nazwiska pana lub adoptującego, który przyjmował ich do swego rodu. Znamy...

Zobacz więcej o: Julian
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
9 stycznia,
27 stycznia,
28 stycznia,
12 lutego,
17 lutego,
27 lutego,
8 marca,
4 lipca,
19 sierpnia,
2 września,
18 października
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
6 czerwca,
27 lipca,
23 sierpnia,
21 września,
14 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego (Modestus i żeńskie Modesta), genetycznie cognomen od słowa pospolitego modestus, -a, -um 'umiarkowany, skromny'. Na gruncie chrześcijańskim imię zawiera aluzję do jednej z cnót: modestia, -ae 'umiarkowanie, skromność'. U nas występuje bardzo rzadko. Z okresu staropolskiego...

Zobacz więcej o: Modest
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
25 lutego,
15 kwietnia
Obchodzi imieniny:
12 lutego
Obchodzi imieniny:
12 lutego,
5 sierpnia
Obchodzi imieniny:
12 lutego

Jest to forma spieszczona imienia słowiańskiego Radimir (rad- + -mir), Radomir, Radosław (rad(o)- + -sław) oraz Radomysł (rad(o)- + -mysł: por. u-mysł) itp., rozpowszechniona w całej Słowiańszczyźnie, m.in. imię praojca plemienia ruskiego Radymiczów. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Gaudentius, ros. Radim.

Zobacz więcej o: Radzym (Radzim)
Obchodzi imieniny:
12 lutego
Obchodzi imieniny:
12 lutego