Tego dnia świętują

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego. Należy do typowych germańskich imion, złożonych z dwóch elementów: adal- 'szlachetny, znakomity' i -wolf / -wulf (po spółgłosce: -olf / -ulf) 'wilk'. Nosili to imię m.in. książęta Luksemburga i królowie Szwecji. Modę europejską zawdzięczało to imię powieści...

Zobacz więcej o: Adolf
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
14 lutego,
19 kwietnia,
17 czerwca,
21 sierpnia
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
14 lutego,
19 kwietnia,
17 czerwca,
21 sierpnia
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
14 lutego,
19 kwietnia,
17 czerwca,
21 sierpnia
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
14 lutego,
19 kwietnia,
17 czerwca,
21 sierpnia

Imię żeńskie pochodzenia francuskiego. Francuskie Bernadette, znane głównie z połud­nia Francji (Bigorre, Béarn) formalnie rzecz biorąc jest zdrobnieniem gwarowej formy żeńs­kiego imienia Bernadet, utworzonego oczy­wiś­cie od imienia męskiego BERNARD. Imiona żeńskie na -ette są we francuskim bar­dzo...

Zobacz więcej o: Bernadetta
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
16 kwietnia,
15 czerwca,
20 sierpnia,
14 września,
14 października

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen Desiderius (Desideria dla kobiety) utworzone za pomocą przyrostka -ius od rzeczownika desiderium 'pragnienie'. Często sufiks ten tworzył cognomina od czasowników i rzeczowników nie występujących jako imiona własne. W Polsce występuje w starszej...

Zobacz więcej o: Dezydery (Dezyderiusz, Dezyder
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
23 maja,
17 września

Jest to greckie imię mitologiczne; nosiła je jedna z trzech charyt (Eufrozyne, Taleja, Aglaja), bogiń wdzięku i radosnych uroków. Boginie te służyły Afrodycie, by ta była zawsze -radością bogów i ludzi-. Kult charyt istniał w mieście Orchomenos w Beocji. Ku ich czci obchodzono święta Charitezje, z popisami...

Zobacz więcej o: Eufrozyna
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
3 września

Jest to imię żeńskie wywodzące się z jego męskiego odpowiednika: Lubomir. Imię to jest proweniencji słowiań­skiej: Lubo-mir, z członem przymiotniko­wym luby 'miły' w części pierwszej. Drugim członem jest temat rzeczownikowy mir 'pokój'. Imię poświadczone w dokumentach od 1336 r. Od imienia tego pochodzi...

Zobacz więcej o: Lubomira
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
11 lutego,
21 marca,
13 czerwca,
26 października

Jest to imię wywodzące się z języka łacińskiego, z pierwotnego cognomen Lucianus utworzonego od imienia Lucius (zob. LUCJUSZ) za pomocą sufiksu -anus. Pierwotne znaczenie imienia Lucianus to 'należący do Lucjusza, wywodzący się od Lucjusza'. W Polsce imię znane od średniowiecza w formach: Łucyjan, Lucyjan...

Zobacz więcej o: Lucjan
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
11 lutego,
27 maja,
13 czerwca

Jest to stare imię (praenomen) łacińskie, które było później używane też jako cog-nomen. Nadawano je w Rzymie chłopcom urodzonym o wschodzie słońca (prima luce). W podobny sposób zaznaczano inne okoliczności narodzin lub cechy fizyczne, np. Primus, Proculus. Formą żeńską była u Rzymian Lucia (zob. ŁUCJA). Odpowiedniki...

Zobacz więcej o: Lucjusz
Obchodzi imieniny:
8 lutego,
11 lutego,
24 lutego,
4 marca,
3 grudnia

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Żeński odpowiednik imienia Marian. Potoczne jest ono często błędnie rozumiane jako wynik złożenia dwóch innych imion: Marii i Anny, analogicznie do angielskiego imienia Maryann. Imię Marianna jest w Polsce znane od średniowiecza i aż do XIX wieku było jednym z najczęściej nadawanych imion - zamiast imienia...

Zobacz więcej o: Marianna
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
3 maja,
24 maja,
26 maja,
31 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
16 lipca,
22 lipca,
29 lipca,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
16 listopada,
8 grudnia

Jest to imię pochodzenia litewskiego o niejasnej etymologii. Na gruncie litewskim jest tworem złożonym z elementów al- (jak w imieniu litewskim Al-mantas) i -girdas. Pierwszy człon al- jest niejasny, człon drugi łączy się z czasownikiem girti 'chwalić, sławić'. Nosił je syn Giedymina, ojciec Władysława...

Zobacz więcej o: Olgierd
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
4 listopada

Jest to imię biblijne, powstałe ze skrócenia pełnej formy Eleazar 'Bóg wspomógł'. W Polsce imię poświadczone od 1252 r. w formach: Łazarz, Łazer, Łazor, Łazur. Z historii kultury polskiej znamy Łazarza, właściciela jednej z oficyn drukarskich Krakowa. Od imienia Łazarz pochodzą nazwiska: Łazarowicz,...

Zobacz więcej o: Łazarz
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
23 lutego,
17 grudnia,
30 grudnia
Obchodzi imieniny:
11 lutego
Obchodzi imieniny:
11 lutego,
3 maja,
29 lipca
Obchodzi imieniny:
11 lutego