Tego dnia świętują

imięo niepewnej etymologii. Na ogół przypisywane jest mu pochodzenie z języka gockiego i znaczenie "prawdziwie szlachetna", ale mogłoby też oznaczać "opiekunka wszystkich". Według najnowszych publikacji naukowych imię to wywodzi się jednak z języka arabskiego, a przedostało się do Polski za pośrednictwem...

Zobacz więcej o: Elwira
Obchodzi imieniny:
25 stycznia,
10 lutego

Imię biblijne hebrajskie, złożone: geber 'mąż silny' oraz -el 'Bóg'. Stąd Gabriel to albo 'mąż Boży', albo też 'Bóg jest moim męstwem'. W Polsce imię występuje od w. XIII najpierw w formach: Gabryjał, Gabrzyjał. Gabryjel i na ziemiach ruskich Hawryło, Awryło. Dziś występuje w formie Gabriel, którego...

Zobacz więcej o: Gabriel
Obchodzi imieniny:
10 lutego,
27 lutego,
24 marca,
29 września,
19 grudnia

To imię wywodzi się z Egiptu, od tamtejszych Greków. Nie wiadomo, czy jest to przekład grecki jakiegoś imienia egipskiego, czy już przez Greków utworzone. W części pierwszej mamy tu imię bogini Izydy (Isis), w drugiej zaś temat ten sam, co w wyrazie d-ron 'dar', jak np. w imieniu Theo-doros, czyli Izydor...

Zobacz więcej o: Izydor
Obchodzi imieniny:
2 stycznia,
7 stycznia,
15 stycznia,
5 lutego,
10 lutego,
17 lutego,
4 kwietnia,
10 maja,
15 maja,
27 maja,
3 lipca,
17 sierpnia,
9 września,
11 września,
6 listopada,
14 grudnia

Jedno z bardziej popularnych imion w Polsce; zapewne wywodzi się od łacińskiej formy imienia HIACYNT (Hyacynthus). Z formy łacińskiej przejęto sylabę iac (nagłosowe h- traktowano jako przydech - por. arbuz: harbuz, armata: harmata) i do tej sylaby dodano występujący w imiennictwie polskim spieszczający...

Zobacz więcej o: Jacek
Obchodzi imieniny:
10 lutego,
3 lipca,
17 sierpnia,
11 września

Imię męskie wywodzące się od imienia Hiacynt.Jest to imię pochodzenia greckiego (Hya­kinthos). Nosił je mitologiczny ulubieniec Apollina i Zefira, syn Amiklasa i Diomedy. Zazdrosny Zefir spowodował jego śmierć. Z krwi zabitego Hiacynta wyrosły kwiaty na­zwa­ne jego imieniem (łac. hyacinthus orienta­lis)....

Zobacz więcej o: Jacenty
Obchodzi imieniny:
10 lutego

Imię pochodzenia łacińskiego; wywodzi się od pospolitego słowa scholasticus, -a, -um 'należący do szkoły, szkolny, student, retor'. W średniowieczu terminem scholastyk oznaczano przedstawiciela filozofii scholastycznej, a także kanonika kierującego z urzędu szkołą katedralną. W Polsce imienia tego poza...

Zobacz więcej o: Scholastyka
Obchodzi imieniny:
10 lutego
Obchodzi imieniny:
10 lutego